Hva gjør vi

Ferd Capital er en langsiktig, fleksibel og verdiskapende partner for nordiske selskaper.

Vi har to investeringsmandater: privateide selskaper og børsnoterte selskaper. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer det kan gjøre. Ingen av mandatene i Ferd Capital inneholder tidligfase investeringer.

Hva vi investerer i

Privateide selskaper

I privateide selskaper ønsker vi å investere 500 mNOK – 3 bnNOK, med primærfokus på nordiske selskaper.

Den initiale investeringen kan være noe lavere hvis det er mulighet for tilleggsinvesteringer underveis.

Vi har ingen krav til eierandel, men eierandelen må gi oss aktiv innflytelse, enten alene eller i partnerskap, og er vanligvis fra 34% til 100%.

Vi søker også aktivt etter tilleggsinvesteringer til våre porteføljeselskaper.

Børsnoterte selskaper

I børsnoterte selskaper ønsker vi å gjøre enkeltinvesteringer i området 500 mNOK – 3 bnNOK, med primærfokus på nordiske selskaper.

Posisjonene bygges vanligvis over tid.

Typisk vil vi søke en 10-25% eierandel og som oftest ønske representasjon i styret.

Les om våre eierprinsipper i børsnoterte selskaper der vi har styrerepresentasjon her.

I privateide selskaper ønsker vi å investere 500 mNOK – 3 bnNOK, med primærfokus på nordiske selskaper.

Den initiale investeringen kan være noe lavere hvis det er mulighet for tilleggsinvesteringer underveis.

Vi har ingen krav til eierandel, men eierandelen må gi oss aktiv innflytelse, enten alene eller i partnerskap, og er vanligvis fra 34% til 100%.

Vi søker også aktivt etter tilleggsinvesteringer til våre porteføljeselskaper.

I børsnoterte selskaper ønsker vi å gjøre enkeltinvesteringer i området 500 mNOK – 3 bnNOK, med primærfokus på nordiske selskaper.

Posisjonene bygges vanligvis over tid.

Typisk vil vi søke en 10-25% eierandel og som oftest ønske representasjon i styret.

Les om våre eierprinsipper i børsnoterte selskaper der vi har styrerepresentasjon her.

Hva vi ser etter

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter selskaper som kan bidra til å realisere vår visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Typisk vil Ferd Capital søke å investere i:

  • Organisasjoner som har sammenfallende verdisett med Ferd.
  • Virksomheter vi mener har en posisjon og konkurransefortrinn som sannsynliggjør vekst og
    attraktiv avkastning på kapitalen over tid.
  • Selskaper der Ferd kan bidra som en verdiskapende partner for ledelsen og medeiere.
  • Vi ønsker å bruke vår rolle som aktiv eier til å gjøre en forskjell og bidra til å skape bærekraftig endring, og gjennom det utvikle fremtidsrettede virksomheter.
Fürst Medisinsk Laboratorium er Norges største medisinske laboratorium. Hos Fürst analyseres prøver fra flere enn 10.000 pasienter hver dag.

Hvordan vi er som aktiv eier

I vårt eierskap sikter Ferd Capital mot å kombinere det beste av metodikken fra Private Equity med fordelene som ligger i å være et langsiktig familieeid investeringsselskap

Vi er en langsiktig eier: Ferd skal bidra til å realisere det langsiktige verdiskapingspotensialet i selskapene vi eier. Dette trenger ikke nødvendigvis innebære en lang eierskapsperiode. Vi vil kun fortsette å eie så lenge vi mener vi er den beste eieren for selskapet

Vi er en utålmodig eier: Til tross for vår langsiktige filosofi er vi utålmodige og krever at strategisk utvikling, veksttiltak og lønnsomhetsforbedringer skal gjennomføres med høyt tempo

Vi er en aktiv eier: Vi skal støtte selskapene med å realisere den planen som er lagt. Dette kan blant annet innebære støtte til strategiske, operasjonelle og finansielle initiativer.

Vi er en verdiskapende partner for selskapene og medeiere: Vi bidrar der vi har våre styrker, men prøver samtidig å ikke gå i beina på ledelsen når det gjelder daglig drift

Interwell løser utfordringer i brønner for å øke utvinningen gjennom brønnens levetid.

ESG

Fremtidig verdiskaping vil avhenge av evnen til å forstå og håndtere virksomhetenes risikobilde og mulighetsrom fra et ESG-perspektiv på en systematisk og integrert måte. Evne til omstilling og nytenking i en verden i kontinuerlig endring er avgjørende for å bygge varige konkurransefortrinn og bærekraftige forretningsmodeller, samtidig som vi legger til rette for at langsiktige og bærekraftige beslutninger blir tatt i våre virksomheter.

Vår rolle som aktiv eier gir oss ansvar for og innflytelse til å sørge for at våre selskaper opptrer ansvarlig og bidrar til å skape bærekraftig endring gjennom å forsterke de positive bidragene og minimere de negative. I praksis ivaretar vi dette gjennom å integrere hensyn til miljøet, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser, eierskapsutøvelse og rapportering.

Woman holding a Elopak carton with great view
Elopak leverer bærekraftig emballasje med mindre plast – bedre for planeten.