Bilde av tre barn som leker på i Nabolagshuset, Petersborg på Ensjø hvor de har aktiviteter for folk i alle aldre. Foto: Kirkens Bymisjon

MØTEPLASS FOR ALLE: Nabolagshuset, Petersborg på Ensjø har aktiviteter for folk i alle aldre.
Foto: Kirkens Bymisjon

 

Da boligprosjektet Tidemannsparken ble etablert på Ensjø, ble det gjort undersøkelser som pekte på at det var behov for en møteplass for barn og ungdom i nabolaget. Ferd Eiendom satte i stand praktvillaen Petersborghuset fra 1870 for formålet, som skulle tjene som et inkluderende og levende samfunnshus.

AKTIVITETER FOR ALLE: Nabolagshuset, Petersborg på Ensjø med aktiviteter for naboer i alle aldre. Foto: Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon ble valgt som partner i pilotprosjektet. Ønsket var å etablere en driftsmodell som fungerte, teste og lære av ulike tiltak og å se positive effekter for beboerne i nabolaget. Denne piloten skulle brukes som læring for Nabolagshuset, Petersborg fremover, og for Nabolagshus i andre områder.

Trykk her for å lese hele artikkelen på ferdeiendom.no.