Våre investeringer

Ferd Impact Investing investerer primært gjennom fond og andre former for komplementære og ressurseffektive partnerskap.

ArcTern Ventures er et globalt ledende venturefond for investeringer i selskaper som bidrar til å adressere store klima- og bærekraftsutfordringer. Fondet ser etter gode investeringsobjekter i USA, Canada og Europa som utvikler løsninger innen fornybar energi, mobilitet, sirkulær økonomi, bærekraftig mat og landbruk, og industriell avkarbonisering. Ferd Impact Investing er investert i ArcTern Ventures fond III.

Arkwright X Investment Family (AXIF) er en club deal-struktur der Ferd som programinvestor får tilgang til å investere sammen med Arkwright X og de øvrige programinvestorene. AXIF investerer i B2B teknologiselskaper i såkornfasen med lønnsomme forretningsmodeller som kan levere positive bidrag til FNs bærekraftsmål. AXIF er agnostiske til bransje/sektor, men har et godt øye til proptech, profesjonelle tjenester, energi, mobilitet, fintech og matproduksjon. AXIF-programmet knytter investorene tettere på investeringene enn det som er vanlig i tradisjonelle venturefond, noe som kan muliggjøre spennende samarbeidsmuligheter og synergier mellom for eksempel Ferd sine etablerte selskaper og porteføljeselskapene i AXIF.

Dovetail er et investeringsselskap som fokuserer på produkter og tjenester hvor digital teknologi er sentralt i forretningsmodellen. Selskapet kombinerer kapital med hands-on ekspertise i teknologi og design sammen med finans og strategi. Dovetail har et strategisk partnerskap med digitalbyrået Bakken & Bæck, og har som mål å bygge bærekraftige virksomheter og å realisere uutnyttet potensial gjennom aktivt eierskap og bruk av digital teknologi.

Ecosystem Integrity Fund (“EIF”) er et bærekraftfokusert venturekapitalfond som primært investerer i selskaper i tidlig vekstfase. De jakter på nisjer innenfor bærekraft som ikke har fått så mye oppmerksomhet fra investorer som de fortjener. Fondet ser på bærekraft fra et systemperspektiv for å få en mer helhetlig forståelse av utfordringene og gjøre dem i stand til å identifisere levedyktige, forretningsmessige løsninger på disse problemene.

Momentum er et Bergensbasert venturefond som investerer i bærekraftige og innovative selskaper i tidlig vekstfase. Fondet fokuserer på det grønne skiftet, dekarbonisering og utfordringer knyttet til biologisk mangfold og knappe naturressurser. De retter seg primært mot havindustri, landbruk og ‘proptech’. Momentums ambisjonen er å bygge neste generasjon av verdensledende teknologi- selskaper fra Norge, som kan skape både solid finansiell avkastning og en positiv effekt på klima og miljø.

StartupLab er en inkubator og tidligfaseinvestor som skal støtte Norges mest ambisiøse teknologi-startups. De bidrar med kontorlokaler, nettverk, kapital og bransjekompetanse. De investerer vanligvis i selskapenes første fundraising-runde for å ha stor påvirkning tidlig og hjelpe dem raskt i gang.

SWEN Capital Partners er en ledende europeisk kapitalforvalter. De jobber med bærekraftige investeringer i private markeder og har rundt 6,7 MEUR i AUM. Blue Ocean er SWEN sitt venturekapitalfond som investerer i innovasjoner som styrker og bevarer livet i havet, og dermed bidrar til å nå SDG14. Fondet jakter oppstartsselskaper som leverer både bærekraftig systemisk effekt og konkurransedyktig markedsavkastning. Dette inkluderer bl.a. løsninger for å bekjempe overfiske, havforurensning og klimaendringer. Blue Ocean ble lansert i september 2021, i vitenskapelig samarbeid med Ifremer, Frankrikes ledende havforskningsinstitutt

2150 er et venturekapitalfond som investerer i teknologiselskaper som utvikler bærekraftige løsninger som bidrar til å forme bymiljøet og muliggjør en skalerbar fremtid for masseurbanisering. 2150s investeringshypotese fokuserer på store uløste problemer på tvers av det de kaller 'Urban Stack', hvilket omfatter alt fra materialer, automatisering og sensorteknologi som gjør bygninger mer energieffektive, til løsninger for innovativ infrastruktur og mikromobilitet som kutter klimautslipp.