Impact Investing

Ferd Impact Investing investerer i tidligfaseselskaper som har potensiale til å både levere en positiv effekt på klima og miljø, samt en solid risikojustert avkastning. Vi jobber med klima- og miljømessig impact gjennom hele investeringssyklusen.

Les vår nyeste impact-rapport her.

Våre tre fokusområder

Energiomstilling

Den globale energisektoren må gå over fra fossilbasert energi til nullutslipp innen andre halvdel av dette århundret. Vi investerer i nye teknologier og forretningsmodeller for å nå dette målet.

Bærekraftige byer

Byene våre representerer ~70% verdens samlede klimagassutslipp. Vi investerer i sektorer som krever systemiske endringer for å gjøre byene våre grønnere, slik som bygg og anlegg, eiendom, mobilitet og avfallshåndtering.

Hav

Havet er hjertet og lungene til planeten vår. Likevel står havet overfor eksistensielle trusler gjennom overfiske, forurensning og klimaendringer. Vi investerer i løsninger som kan bidra til å redde havene våre og sikre mer bærekraftige havbruksløsninger.

Den globale energisektoren må gå over fra fossilbasert energi til nullutslipp innen andre halvdel av dette århundret. Vi investerer i nye teknologier og forretningsmodeller for å nå dette målet.

Byene våre representerer ~70% verdens samlede klimagassutslipp. Vi investerer i sektorer som krever systemiske endringer for å gjøre byene våre grønnere, slik som bygg og anlegg, eiendom, mobilitet og avfallshåndtering.

Havet er hjertet og lungene til planeten vår. Likevel står havet overfor eksistensielle trusler gjennom overfiske, forurensning og klimaendringer. Vi investerer i løsninger som kan bidra til å redde havene våre og sikre mer bærekraftige havbruksløsninger.

Investeringsstrategi

Impact er retningsgivende for hvordan vi jobber med å finne investeringsmuligheter. Vi identifiserer fond og selskaper innenfor våre tre kjerneområder med et betydelig potensiale for å bidra til å løse miljø- eller klimautfordringer.

Screening & due diligence

Vi har utviklet egne scorekort for å evaluere den miljømessige impacten til både fond og selskaper, inspirert av andre anerkjente impact-investorer og internasjonalt anerkjente rammeverk. Ved hjelp av disse scorekortene vurderer vi om det er samsvar mellom investeringsmulighetene og investeringsstrategien vår, samt om det er nok impact-potensiale til at vi kan investere.

Aktivt eierskap / rapportering

Vi krever at alle våre fond og selskaper rapporterer på impact. Rapporteringen varierer fra detaljerte ESG- og impact-rapporter ved bruk av anerkjente rammeverk, til minimumsrapportering om FNs bærekraftsmål og utvalgte impact-KPIer. Vi krever foreløpig ikke at investeringene våre rapporterer i tråd med SFDR Artikkel 9, men vi ser et økende fokus på dette i økosystemet. Vi bruker scorekortene våre til å følge med på utviklingen til både direkteinvesteringer og porteføljene til fondene vi er investert i.

Impact Report