Impact Investing

Ferd Impact Investing investerer i tidligfaseselskaper som har potensiale til å både levere en positiv effekt på klima og miljø, samt en solid risikojustert avkastning. Vi jobber med klima- og miljømessig impact gjennom hele investeringssyklusen.

Les vår nyeste impact-rapport her.

Våre tre fokusområder

Energiomstilling

Den globale energisektoren må gå over fra fossilbasert energi til nullutslipp innen andre halvdel av dette århundret. Vi investerer i nye teknologier og forretningsmodeller for å nå dette målet.

Bærekraftige byer

Byene våre representerer ~70% verdens samlede klimagassutslipp. Vi investerer i sektorer som krever systemiske endringer for å gjøre byene våre grønnere, slik som bygg og anlegg, eiendom, mobilitet og avfallshåndtering.

Hav og akvakultur

Havet er hjertet og lungene til planeten vår. I tillegg er sjømat ansett som den mest miljøvennlige kilden til animalsk protein. Likevel står havet overfor eksistensielle trusler gjennom overfiske, forurensning og klimaendringer. Vi investerer i løsninger som kan bidra til å redde havene våre og sikre mer bærekraftige havbruksløsninger.

Den globale energisektoren må gå over fra fossilbasert energi til nullutslipp innen andre halvdel av dette århundret. Vi investerer i nye teknologier og forretningsmodeller for å nå dette målet.

Byene våre representerer ~70% verdens samlede klimagassutslipp. Vi investerer i sektorer som krever systemiske endringer for å gjøre byene våre grønnere, slik som bygg og anlegg, eiendom, mobilitet og avfallshåndtering.

Havet er hjertet og lungene til planeten vår. I tillegg er sjømat ansett som den mest miljøvennlige kilden til animalsk protein. Likevel står havet overfor eksistensielle trusler gjennom overfiske, forurensning og klimaendringer. Vi investerer i løsninger som kan bidra til å redde havene våre og sikre mer bærekraftige havbruksløsninger.

Investeringsstrategi

Impact er retningsgivende for hvordan vi jobber med å finne investeringsmuligheter. Vi identifiserer fond og selskaper innenfor våre tre kjerneområder med et betydelig potensiale for å bidra til å løse miljø- eller klimautfordringer.

Screening & due diligence

Vi har utviklet egne scorekort for å evaluere den miljømessige impacten til både fond og selskaper, inspirert av andre anerkjente impact-investorer og internasjonalt anerkjente rammeverk. Ved hjelp av disse scorekortene vurderer vi om det er samsvar mellom investeringsmulighetene og investeringsstrategien vår, samt om det er nok impact-potensiale til at vi kan investere.

Aktivt eierskap / rapportering

Vi krever at alle våre fond og selskaper rapporterer på impact. Rapporteringen varierer fra detaljerte ESG- og impact-rapporter ved bruk av anerkjente rammeverk, til minimumsrapportering om FNs bærekraftsmål og utvalgte impact-KPIer. Vi krever foreløpig ikke at investeringene våre rapporterer i tråd med SFDR Artikkel 9, men vi ser et økende fokus på dette i økosystemet. Vi bruker scorekortene våre til å følge med på utviklingen til både direkteinvesteringer og porteføljene til fondene vi er investert i.

Impact Report 2022