Forfatter: Ferd

Fotograf: Oda Hveem

GUNNAR FAGERBAKKE (48) er ansatt som eiendomsansvarlig Ferd Eiendom. Han har jobbet med forvaltning og utleie av ulike typer næringseiendommer siden 2003, og har bakgrunn fra Norsk Hydro, Newsec Basale og Abel Eiendomsforvaltning. I de siste to årene har han vært eiendomssjef og eiendomsdirektør i Newsec, der han primært jobbet med forvaltning og drift av det nyoppførte næringsbygget Økern Portal. Gunnar er utdannet cand. agric. i økonomi og ressursforvaltning fra NMBU / NLH på Ås, og har også tatt studier ved Lincoln University i New Zealand og i San Francisco. Fritiden tilbringes sammen med kone, fire aktive barn på henholdsvis 17, 15 og tvillinger på 3 år, og dessuten en fuglehund. Han trives godt med friluftsaktiviteter gjennom alle årstider, men har særlig jakt om høsten og ski om vinteren høyt på lista.