Elopak-sjef Thomas Körmendi og Manuel Arbiol

UTFORDRINGER: Med fabrikker i både Ukraina og Russland, og virksomhet over store deler av kloden, ble 2022 et krevende år for Elopak-sjef Thomas Körmendi og Manuel Arbiol, som har ansvaret for å følge opp Ferds eierskap.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

– Alt tatt i betraktning er jeg tilfreds med utvikling og resultater i 2022. Men det ble et år der bakteppet først og fremst er menneskelig ulykke og lidelse på grunn av krigen i Ukraina, men også en ukuelig vilje til å stå på hos våre ukrainske medarbeidere, sier Thomas Körmendi, Elopaks konsernsjef.

Allerede 25. februar, dagen etter det russiske angrepet, sendte Elopak ut en melding som uttrykte sorg og avsky over invasjonen, men også sterk bekymring for konsernets totalt 336 medarbeidere i de to landene. Og da selvfølgelig særlig for de 150 ved kontoret i Kyiv og fabrikken i Fastiv, et par timer unna den ukrainske hovedstaden.

Et par dager etter ble begge arbeidsplassene i Ukraina midlertid stengt i påvente av en sikkerhetsmessig avklaring for de ansatte og deres familier. Og 4. mars ble virksomheten i Russland stanset, dette som en konsekvens av den eskalerende konflikten, og i tråd med de internasjonale sanksjonene som ble innført av EU, USA og en rekke andre land.

UKRAINA: Elopaks fabrikk i Fastiv, et par timers kjøretur fra Kyiv, er ikke stor, men et viktig ledd i landets forsyningslinje for basisvarer som melk og juice. Og den har vært i full drift hele tiden, bortsett fra en kort periode like etter den russiske invasjonen. Foto: Elopak

– Vi valgte imidlertid å fortsette lønnsutbetalingene til ansatte i begge land. Her var det snakk om dyktige og gode medarbeidere, mange hadde arbeidet lojalt og engasjert for oss gjennom mange år, og hadde Elopak som en sentral del av livet. Så vi opplevde å ha et menneskelig ansvar, sier Körmendi.

Ut av Russland

Det ble imidlertid snart klart at det etisk riktige for Elopak ville være trekke seg helt ut av Russland. Spørsmålet ble da hvordan dette kunne gjøres på en best mulig måte – for å ivareta både etiske hensyn og de ansatte, og samtidig forsøke å begrense tapet for Elopaks eiere.

– Som største eier var Ferd først og fremst opptatt av at Elopak måtte gjøre det som var moralsk riktig.

Det ble etter hvert tydelig at den beste løsningen ville være å selge det russiske datterselskapet. Men da var det viktig hvor pengene fra de nye eierne kommer fra. Det var viktig at salget ble gjort i overensstemmelse med sanksjoner og reguleringer, sier Manuel Arbiol, Investment Professional i Ferd Capital, der han sammen med kollega Anniken Fougner har ansvaret for den løpende oppfølgningen av Ferds eierskap i Elopak.

Komplisert prosess

Det var mye som måtte avklares. I juli var man imidlertid kommet frem til en løsning: Ledelse og ansatte overtar selskapet og retten til å produsere drikkekartongen, men ikke til å bruke varemerkene Elopak eller Pure-Pak.

– Men det var en komplisert prosess å komme dit, og krevende å måtte navigere oss gjennom russisk jus og lovgivning. Salget var dessuten avhengig av myndighetenes godkjennelse. Den forelå mot slutten av februar i år. Dermed var Elopaks tid i Russland definitivt over, sier Arbiol.

– En lettelse. Men også trist. Vi hadde både trofaste medarbeidere og gode kunder vi satte stor pris på, og fabrikken i Sankt Petersburg var både moderne og svært veldrevet, kommenterer Körmendi.

Full drift i Ukraina

Virksomheten i fabrikken i Fastiv i Ukraina var forlengst kommet i gang igjen – med de av de ansatte som ikke er innkalt til krigstjeneste, som pådrivere.

– Mennesker trenger jo melk og juice selv om det er krig, og kuene slutter ikke å lage melk. Drikkekartong er en nødvendig faktor i forsyningslinjen når disse basisvarene skal distribueres – noe både våre motiverte og engasjerte ansatte og ukrainske myndigheter var opptatt av skulle fungere, sier Körmendi.

Han nevner også at medarbeiderne ga utvetydig uttrykk for at de ønsket seg tilbake til mest mulig normalitet i hverdagen, selv midt i en krigssituasjon. Og da var det godt å ha en jobb å gå til.

– Vi var i utgangspunktet betenkte. Og bekymret for sikkerheten. Vi fikk imidlertid gjennomført sikkerhetsanalyser og tiltak, blant annet var det viktig at vi sørget for gode tilfluktsmuligheter og sikkerhetssystemer, sier han.

Nå er fabrikken i Fastiv i full drift, mens medarbeiderne fra kontoret i Kyiv enten jobber i fabrikkens lokaler eller fra hjemmekontor.

Flere mørke skyer

Men om virksomheten i Ukraina kom i gang igjen raskt, og det russiske datterselskapet hadde akseptable kjøpere, så var det fortsatt mørke skyer på himmelen.

Produksjonen i Russland hadde stått for mellom åtte og ni prosent av Elopaks totalomsetning – en omsetning som nå var borte. Virksomheten i Ukraina er adskillig mindre – og verre: 80 prosent av produksjonen i Fastiv ble tidligere eksportert til Russland. Nå måtte man finne nye kunder. På toppen av dette oppsto det forsyningsproblemer for råkartong, og dermed en heftig prisstigning globalt. Resultatet av alt dette var at Elopak-aksjen sank som en stein på børsen gjennom første halvår av 2022.

– Nå er det jo slik at Ferd kjenner Elopak og industrien godt. Vi har sterk tillit til Elopaks potensial og evne til å takle utfordringer, og vi er langsiktige. Derfor benyttet vi den lave kursen til å kjøpe aksjer, og styrket dermed vår eierandel ytterligere, sier Manuel Arbiol.

Berg-og-dal-bane

Dette skulle vise seg å være et lønnsomt grep fra Ferds side. Allerede i løpet av andre halvår var aksjekursen nesten tilbake på nivået fra før den russiske invasjonen.

– Kursutviklingen gjennom året var litt av en berg-og-dal-bane. Men Elopak fant løsninger på problemene i krigens kjølvann – og gjennomførte samtidig de strategiske planene for bærekraftig vekst i resten av verden. Det ga resultater, sier Arbiol.

Med en kombinasjon av hell og dyktighet klarte Elopak å snu eksporten fra Fastiv mot Russland i øst til nye europeiske kunder i vest.

– Vi fant også en løsning på det faktum at totale materialkostnader for konsernet på kort tid økte med rundt 50 millioner euro, eller 570 millioner norske kroner. Dette er svært mye penger, også for Elopak. Vi så at vi ikke kom utenom å øke prisen til kundene med et tilsvarende beløps. Men det ble godtatt – noe som jeg oppfatter dels som forståelse av at krig skaper eksepsjonelle forhold, og dels et uttrykk for de gode relasjonene vi gjennom årene har bygget opp sammen med kundene våre, sier Thomas Körmendi.

Organisk vekst og oppkjøp

Den totale omsetningsveksten for Elopak i 2022 ble på solide 20 prosent.

– Av dette utgjorde organisk vekst 11 prosent, justert for valutaeffekt på 32,8 millioner euro og nye inntekter fra oppkjøpte virksomheter på 38,5 millioner euro, forteller Elopaks konsernsjef – og viser til at Elopak etter børsnoteringen i 2021 satset på en strategi for bærekraftig vekst gjennom å etablere drikkekartong som et lavutslipps-alternativ til plastflasker i nye markedssegmenter og regioner.

– Som et ledd i denne strategien kjøpte vi høsten 2021 Naturepak Beverage, Midtøsten og Nord-Afrikas ledende aktør innenfor drikkekartong og systemer for fersktappede produkter, med egne produksjonsanlegg for mønekartong i både Marokko og Saudi-Arabia, og dessuten aktivitet i 16 av landene i regionen, sier Körmendi og legger til at oppkjøpsprosessen var fullført i mars i fjor – parallelt med to andre fremstøt for å bringe Elopak-kartonger til nye regioner:

– I begynnelsen av februar inngikk vi en avtale med vår mangeårige japanske partner Nippon Paper Industries om lisensproduksjon og salg av Elopak Pure-Pak-kartong i Oseania , altså verdensdelen som består av Australia og flere grupper med øyer, hovedsakelig i det sørvestlige Stillehavet. Og i slutten av mars 2022 etablerte vi GLS Elopak som et 50/50 joint venture med GLS Group, en av Indias største og mest integrerte emballasjeleverandører. Dette gir lokal produksjon og et sterkt nærvær for våre produkter i India, verdens største meierimarked, med et stort vekstpotensial, også for juice og vann. sier han.

Elopak drikkekartong illustrasjonsbilde

GLOBALT: Elopak har et strategisk mål om å etablere drikkekartong som et lavutslippsalternativ til plastflasker i nye markedssegmenter og regioner – en strategi som de siste årene har gitt ekspansjon til Nord-Afrika, Midtøsten, India og Oseania. Foto: Johan Wildhagen/Elopak

Amerikansk vekst

Vekst i «the Americas,» som det heter hos Elopak, har også satt sterkt preg på utviklingen i 2022. Americas omfatter tre regioner: Canada, der Elopak har verdens mest moderne, store mønekartongfabrikk; USA, Pure-Pak-kartongens opprinnelige hjemland som igjen er et stadig viktigere marked med kraftig vekst, særlig innenfor skolemelk; og lenger syd Mexico og Den dominikanske republikk, der det også ligger viktige produksjonsanlegg.

– I USA har vi tidligere vært begrenset til melkekartong, fordi det ikke har vært tilgang på råmaterialer for juice-emballasje. Dette har nå løst seg, noe vi forventer vil bidra til forsterket vekst, sier Körmendi, som også trekker frem en annen lovende utvikling i USA:

I 2022 solgte vi 15 fyllemaskiner, som er mellom 35 og 50 prosent av nye maskiner solgt i det amerikanske totalmarkedet. Dels gikk de til nye kunder, dels til erstatning for gamle maskiner, som ikke lenger kan dra full nytte av Elopaks innovative videreutvikling av Pure-Pak-kartongen, sier Körmendi.

Elopak drikkekartong illustrasjonsbilde

BÆREKRAFT: Stadig lavere karbonavtrykk, materialgjenvinning og sirkulær økonomi går som en rød tråd gjennom hvordan Elopak med entusiasme utvikler virksomhet og produkter. Sustainability actually tastes great, som det står på kartongen i bildet. Foto: Max Emanuelson/Elopak

Og innovasjonstakten er høy, med bedre bruksegenskaper, tilpasning til sirkulærøkonomi og redusert karbonavtrykk som viktigste drivere. Og her var Pure-Pak eSense-kartongen fjorårets viktigste gjennombrudd – en hendig aseptisk kartong der det tradisjonelle aluminiumssjiktet er erstattet med en ny polymerbasert barrière. Dette gjør resirkuleringen av kartongen vesentlig enklere, og eliminerer behovet for energikrevende aluminiumsmaterialer.

– En Pure-Pak eSense-kartong kan produseres med inntil 50 prosent lavere karbonavtrykk enn en standard aseptisk kartong. Det betyr mye når antallet kartonger måles i milliarder, avslutter Thomas Körmendi.

Elopak ASA

  • Verdens tredje største leverandør av emballasjesystemer for flytende næringsmidler, med både fersktappede og langtidsholdbare aseptiske produkter
  • Globalt ledende på drikkekartong for fersktappede produkter
  • Sertifisert klimanøytralt selskap i 2016, kan også levere 100 prosent klimanøytrale produkter
  • Egne enheter i mer enn 42 land, produktene markedsføres i mer enn 70
  • Produserer kartong for fyllemaskiner ved elleve anlegg, egen fabrikk for foredling av råkartong i Nederland
  • Egen fabrikk for aseptiske fyllemaskiner i Tyskland, markedsfører også maskiner fra selskapets japanske samarbeidspartner Shikoku
  • Global omsetning tilsvarende i overkant av 11 milliarder kroner (2022)
  • 2 600 ansatte globalt
  • Grunnlagt i 1957 av Johan H. Andresen sr og Christian August Johansen. Børsnotert i Oslo juni 2021. Ferd er fortsatt majoritetseier
  • Hjemmeside