Solceller

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.
Fornybar energi: Boozt investerte også i solcelletak på varehuset i 2018. Dermed er de ett steg nærmere målet om å være selvforsynt med energi. Resten henter de fra 100 prosent fornybare kilder.
Foto: Boozt.

– Skal vi klare å bygge en «ny normal», må vi gjøre det sammen. Derfor er vi glade for at en av våre større eiere engasjerer seg i arbeidet for å skape en mer bærekraftig bransjestandard, forteller Gloria Tramontana, Sustainability Manager i Boozt.

Netthandel har gått sakte men sikkert frem de siste årene, men utbruddet av Covid-19 har ført med seg et kraftig hopp.

– Den gjensidige avhengigheten mellom de forskjellige aktørene innen næringskjeden for mote har dermed blitt enda tydeligere, sier hun og fortsetter; – Det ser vi som en stor mulighet!

Gloria Tramontana

Gloria Tramontana, Sustainability Manager i Boozt.com.
Foto: Boozt.

ESG og bærekraft i fremtiden

Til tross for at det er en lang vei igjen, er Tramontana overbevist om at opplyste forbrukere blir bevisste shoppere.

– Kundene våre skal kunne handle hos oss vel vitende om at de støtter en ansvarlig aktør som gjør helt konkrete tiltak for å skape en mer bærekraftig fremtid, slår hun fast.

For å få til dette, har selskapet tatt flere viktige grep; Et av dem handler om tydelig merking av bærekraftige klær, blant annet i form av en egen kategori i nettbutikken.

– Her ønsker vi å tilby et kuratert utvalg av produkter som hjelper kundene våre både å oppdage og støtte opp under bærekraftige alternativer, forteller Tramontana. Hun understreker viktigheten av å aktivt bygge kunnskap hos kundene for å gjøre det enklere for dem å ta informerte valg. Forbrukernes valg er tross alt styrende for bransjens retning.

Den nevnte bærekraft-tagen på Boozt.com er også en viktig plattform for å hjelpe aktørene med ESG-fokus å bli synlige i markedet.

– Her fremhever vi både dem som har bærekraft godt implementert i sin praksis, og dem som er helt i startgropa, forklarer hun.

Krav til miljøvennlige klær

Å drive frem endring fra de små til de store tiltakene, er viktig. Likevel legger ikke Tramontana skjul på at kravene gjennomgås hyppig, for å bidra til konstant positiv utvikling på området.

– Hvert produkt må være laget av enten bærekraftige materialer eller ha bærekraftige sertifiseringer. Det betyr at alle plagg skal være laget av mer enn 50 prosent organiske, resirkulerte eller ha lavere forekomst av miljøbelastende materialer, sier hun og føyer til at mange av dem også har internasjonalt anerkjente sertifiseringer.

– Kunnskapskildene vi har brukt for å stille våre krav, er i samsvar med standarder gitt av allerede eksisterende retningslinjer, industristandarder og forskning, påpeker hun og forteller videre at Boozt vil fortsette å dele sin kunnskap rundt bærekraftig materialvalg og klimabevisste forbrukervaner for å inspirere til endring.

Grønn investeringsvilje

Gloria Tramontana forteller at investorer de siste årene ser ut til å ha fått øynene opp for ESG-orienterte selskaper. Ved å anerkjenne selskapene og aktørene som jobber aktivt mot klimaproblemene, er sannsynligheten for å få til en langvarig positiv endring langt høyere.

– Det fører til større forretningsmuligheter og høyere avkastning for langsiktige aksjonærer i fremtiden, sier hun.

Tramontana understreker imidlertid at klesbransjen gjennomgår endringer på mange nivåer, og at de er prisgitt gode samarbeid på tvers av sektorer for å sikre bransjens motstandskraft og ESG-praksis.

– Jeg er både motivert og inspirert av Ferds engasjement for våre initiativer på dette området, sier hun.

Julie Wiese, investeringsansvarlig i Ferd Capital, mener en sterk ESG-profil vil være et konkurransetrinn for Boozt over tid.

– En stor aktør som Boozt har mulighet til å positivt påvirke leverandørene sine til å velge bærekraftige alternativer, både i produksjon og distribusjon. Som eiere er vi opptatt av at selskapene vi investerer i forvaltes og driftes på en bærekraftig måte. Derfor forventer vi også at de tar aktive valg og setter seg mål for hvordan de ønsker å påvirke og forbedre industrien de opererer innenfor, sier hun.

Les om flere av Ferds bærekraftige investeringer.

Lønnsomt ESG-fokus

Det er naturligvis vrient å skape positiv endring om ikke det lønner seg i det lange løp, men det er i de små grepene endringer gjøres. Heldigvis har Gloria Tramontana lovende resultater å vise til.

– Vi kan se at forbrukeratferd utvikler seg mot mer ansvarlige valg.

I takt med dette, forventes nettbutikken å nå en omsetning på over 4 milliarder svenske kroner i 2020, en vekst på over 25 prosent fra fjoråret. Det kommer riktignok fra hele produktbasen, og ikke bare den bærekraftige delen. Når det er sagt, tar denne delen stadig større del av kaken, noe som gir grunn til optimisme.

Les Ferd-eier Johan Andresens tanker om ansvar og bærekraft.

Eske

Reduserte CO2-utslippene: Som del av sin bærekraftsstrategi har Boozt stoppet 13 000 brukerprofiler med uvaner knyttet til hyppig returnering av klær. Det har redusert karbonutslipp tilsvarende 130 varebiler i året. Foto: Boozt