Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Bildet: Legene Anders Stormo (til venstre) og Marius Christensen sto bak etableringen av HelseApps, og har på kort tid ledet selskapet frem til en bemerkelsesverdig suksess.
Foto: HelseApps.

– Utgangspunktet var at vi så at pasienter trengte et verktøy for å få bedre oversikt over sine helsedata. Vi ville gjøre det lettere å finne frem i egen journal, og gjøre kontakt og kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell enkel og effektiv. Samtidig ønsket vi å gi legekontorene et bedre verktøy for både den daglige virksomheten og oppfølgning av pasientene, forteller Marius Christensen. Han er daglig leder i HelseApps AS, et selskap han etablerte sammen med kollega Anders Stormo, i dag assisterende daglig leder. Begge har bakgrunn som leger og spesialister i allmennmedisin, og hadde solid erfaring for at kontakten mellom lege og pasient kan være både tidkrevende og by på utfordringer. Derfor nedfelte det seg etter hvert en idé om at en digital løsning kunne gjøre kontakten både enklere og tryggere.

Vi ble presentert som ett av seks selskaper med relevante løsninger i et webinar i regi av Verdensbanken, sier Marius Christensen, HelseApps.

Helseboka

Løsningen ble appen Helseboka, som i dag har et omfattende spekter av funksjoner, med vekt på det telemedisinske, og praktisk funksjonalitet fra timebestilling og innsjekking til videokonsultasjoner og vurdering av behovet for legebesøk og behandling.

– Pasientene skal slippe å komme på legekontoret hvis det ikke er nødvendig. Og appen kommuniserer med både det offentlige Norsk Helsenett og alle journalsystemer som brukes av fastleger, spesialister og offentlige og private sykehus, dessuten et økende antall fysioterapeuter og kiropraktorer, sier Christensen.

Helseboka er lett tilgjengelig fra App Store og Google Play, og direkte fra nettstedet helseboka.app.

– Dette er selve fundamentet for en rask skalering av Helseboka, og i tillegg har vi løsninger på nettstedet helseboka.pro for profesjonelle aktører som benytter seg av vår plattform for enten administrasjon av pasienter eller som journalsystem, sier han.

Perfekt i pandemiens tid

Utviklingsarbeidet i HelseApps kom for alvor i gang i 2017, og Helseboka ble lansert i pilotversjon medio 2019. Mottakelsen var god, og tjenesten ble raskt videreutviklet med nye og fremtidsrettede funksjoner mens brukerantallet viste sunn vekst.

Det var imidlertid da korona-pandemien brøt ut at interessen for HelseApps tjenester virkelig tok av. Ikke minst kommuner og leger med ansvar for å ivareta covid-19-syke og begrense smittespredning fikk øynene opp for potensialet.

– Det var en stor utfordring for helsevesenet å skulle håndtere pågangen, og svært krevende å skaffe seg nok informasjon om hver enkelt pasient til å prioritere riktig. Og smittevernhensyn gjorde det viktig at færrest mulig med symptomer skulle være avhengig av å oppsøke leger og klinikker fysisk, sier han.

Hjelp med det samme

Noen enkle tilpasninger i HelseApps’ løsning åpnet for en langt bedre håndtering av pågangen av mulig smittede pasienter. Når de henvender seg via den digitale plattformen får de først en SMS som gjør det mulig å logge inn fra mobil, nettbrett eller datamaskin med BankID som sikkerhetsløsning. Deretter svarer pasienten på en serie spørsmål gjennom appen, som på bakgrunn av dette og en kunnskapsdatabase gir legen et godt grunnlag for å triagere, medisinerspråk for prioritering etter haste- og alvorlighetsgrad. Og pasienter som trenger fysisk konsultasjon kan avtale tid gjennom appen, mens de som heller skal holde seg hjemme får nødvendige råd og eventuelt digitale resepter – og dermed hjelpen de trenger uten ventetid.

– Resultatet er en betydelig avlastning og bedre utnyttelse av hardt presset helsepersonell, samtidig som man får tryggere håndtering av smittevernet og bedre ivaretakelse av pasientene, sier Marius Christensen.

Største plattform

HelseApps’ løsning viste seg så effektiv og brukervennlig at den nå er Norges største pandemiplattform. Stadig flere kommuner tar systemet i bruk for å ivareta pasienter og smittevern, og vil også kunne benytte den til å administrere og prioritere korona-vaksinering av befolkningen når dette blir aktuelt.

– Nå har vi kommuner på kundelisten som til sammen bosetter mer enn to millioner av Norges 5,4 millioner innbyggere, sier Christensen. Han kan fortelle om kommuner som slet med telefonkøer på over 700 innringere, men som nå har fått en ny og tilnærmet køfri hverdag – med kraftig forbedret effektivitet og redusert stressnivå for alle involverte.

– Det kan også være verdt å nevne at vår brukerbase av pasienter vokser så raskt at Helseboka også totalt sett kan bli Norges største pasientplattform i løpet av de neste fire månedene, forutsatt at utviklingen fortsetter som i dag, legger han til.

Internasjonal oppmerksomhet

Appens potensial for pandemihåndtering er også blitt lagt merke til internasjonalt.

– Vi ble presentert som ett av seks selskaper med relevante løsninger i et webinar i regi av Verdensbanken. Blant deltakerne var representanter for femti sentrale asiatiske aktører, blant dem regjeringsmedlemmer fra India. Senere har vi hatt møter med både indiske og brasilianske myndigheter. Men vi ser at det vil være en krevende prosess å ekspandere internasjonalt – dette er et område med hard konkurranse. Vi er derfor glade for å ha fått et selskap som Ferd i ryggen, sier Marius Christensen.

Teknologiselskap

HelseApps-gründeren understreker at han ser på bedriften først og fremst som et teknologiselskap, selv om hans egen bakgrunn er medisinsk og grunnideen bak selskapet bygger på helsefaglig innsikt.

– Vi overlot fra begynnelsen av programvareutviklingen til det danske selskapet Ambolt, mens ledelse, administrasjon, salg og markedsføring utføres ved hovedkontoret i Harstad. Her er vi et kjerneteam på fem personer med bakgrunn innenfor medisin og systemutvikling, og i tillegg har vi tilknyttede ressurspersoner med bakgrunn i jus, markedsføring og datateknikk, sier Christensen.

Han forteller at teknologien som driver Helseboka.no er basert på utstrakt bruk av kunstig intelligens, maskinlæring og analyse av helsedata i den egenutviklede datahjernen døpt IntMed – for intelligent medisin – som er slik innrettet at den også vil kunne være av stor verdi i forskningsmessig sammenheng.

– Hos oss er det imidlertid et grunnleggende prinsipp at det er pasienten som eier sine egne helsedata, og at de skal følge den enkelte i alle sammenhenger der han eller hun ønsker at den skal være tilgjengelig, sier Marius Christensen.

Mer informasjon

 


Satser på helse­teknologi

– Vi så selskapet HelseApps AS og produktet Helseboka som et spennende eksempel på nyskapende helseteknologi da vi engasjerte oss i selskapet våren 2018. Vi mente å se et stort potensial, men vi hadde jo ikke regnet med hvordan koronapandemien skulle få utviklingen til nærmest å eksplodere, sier Maria Syse-Nybraaten, Investment Professional i Ferd Capital, og dessuten styremedlem i HelseApps AS.

Hun mener at selskapet har vært utrolig dyktig til å snu seg rakt rundt i situasjonen som oppsto med pandemien, og at HelseApps har gjort en imponerende jobb med å levere sårt tiltrengte kvalitetsløsninger for å takle utfordringene den skapte for helsevesenet.

– Nå handler det om å bruke den sterke posisjonen de har bygget til å videreutvikle selskapet og tjenestene det leverer, legger hun til.

Ferds investering i det Harstad-baserte selskapet er gjort i samarbeid med Fürst Medisinsk Laboratorium og via Fürst Holding, der Ferd Capital gikk inn som eier av 40 prosent av aksjene våren 2017.

Maria Syse-Nybraaten

Imponert: Maria Syse-Nybraaten representerer Ferd i HelsApps’ styre. – Selskapet har vært utrolig dyktig til å snu seg rakt rundt i situasjonen som oppsto med pandemien, sier hun.
Foto: Dag Knudsen.