Trekanttomta sommer

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.
Ettertraktet: Trekanttomten i Vika er blant Oslos siste ubebygde sentrumstomter. Det var derfor mange som kastet seg inn i budrundene om den flotte tomten.
Foto: Statsbygg.

Ferd Eiendom er en ledende byutvikler og har tatt en strategisk posisjon i markedet med investeringer for omlag 8 milliarder i 2020. NRK-tomten på Marienlyst, Vitaminveien 1B, Hieronymus Heyerdahls gate 1  og nå til slutt Trekanttomten er nye utviklingsprosjekter som ligger i porteføljen.

– Vi vektlegger lagspill og samarbeid både internt og eksternt når vi setter den strategiske kursen videre, sier Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom. Nå ser hun frem til å ta fatt på planleggingen for Trekanttomten.

Eiendommen ligger midt i hjertet av Oslo og er blant hovedstadens siste ubebygde sentrumstomter. De siste årene har den blitt benyttet som riggplass for det nye Nasjonalmuseet, som er en av eiendommens nærmeste naboer.

– Å kunne utvikle en ubebygd tomt i dette området, hører med til sjeldenhetene, sier Krogh.

Familieeide verdiskapere

Som Ferd, er Vedal et familieeid selskap med langsiktighet som en av sine fremste verdier.  Mens førstnevnte legger spesielt vekt på lagspill, står samarbeidet høyt hos Vedal.

– Samarbeidet med Ferd føltes umiddelbart riktig, da deres verdigrunnlag og visjon var lett for oss i Vedal å identifisere oss med, sier Bjørn Vedal og tilføyer at beslutningene som tas i selskapet er grundig gjennomtenkte for å sikre fornuftig utvikling og gjennomføring av de ulike prosjektene.

– Vi er ikke opptatte av å være størst, men er store nok til at vi kan engasjere oss inn i de spennende prosjektene der vår kompetanse kommer til rette. For å sikre at partnerne våre også er fornøyde, er det viktig å være tett på prosjektene og kalibrere utviklingen fra begynnelse til slutt, tilføyer Vedal.

Vedal Ferd

Nyter skuet: Å vinne kampen om trekanttomten er et viktig steg i Ferd Eidendoms strategi om investeringer sentralt i Oslo. Nå kan investeringssjef Stian L. Andresen og finanssjef Sigmund Olav Lie (t.h.) nyte synet av tomten fra takterrassen tilhørende Ferds nye lokaler i Dronning Mauds gate like ved.
Foto: Sveinung Bråthen

Vurderte eiendommen lenge

– Eiendommen ble identifisert som en mulig utviklingstomt av Ferd Eiendom for to år siden, da vi lette etter nye lokaler, kan investeringssjef Stian Andresen fortelle.

Til tross for at Ferd fant sin nye lokasjon i leide lokaler i Dronning Mauds gate 10, forble Trekanttomten på radaren.

–  Eiendommen er midt i blinken med tanke på vår strategi om investeringer i sentrale næringstomter, sier han om det sjeldne objektet.

Ifølge Egil-Andre Mortensen i Vedal Utvikling, visste også de at tomten ville være en svært attraktiv investeringsmulighet i eiendomsmarkedet og at konkurransen ville bli tøff.

– Når vi først valgte å gå inn i konkurransen, var det fordi vi følte at vi sammen med Ferd Eiendom hadde mulighet til å lage et konkurransedyktig tilbud med gode sjanser for å nå frem, sier han.

Siden tomten har et særdeles spennende utviklingspotensiale, men også høy kompleksitet knyttet til grunnforhold og fundamentering, var det viktig å etablere et tverrfaglig team tidlig i prosessen. Det gode samspillet internt og på tvers av selskapene gjorde at Ferd Eiendom og Vedal allerede var på god vei med risikokartlegging og analysearbeidet før første budrunde.

I tillegg til ressurser i Ferd Eiendom og Vedal har Gry Skorpen, finanssjef i Ferd, bidratt aktivt inn i teamet.

– Vi har hatt tett og god dialog med våre samarbeidsbanker og er fornøyde med at vi tidlig fikk på plass finansiering, som er viktig på prosjekter av denne størrelsen, sier hun.

Bærekraftig byutvikling

De nye eierne har store ambisjoner knyttet til eiendommen med en av hovedstadens beste beliggenheter. Det har også Statsbygg og Oslo kommune.

– Det ble satt strenge krav til eiendommen – ikke bare til pris, men også til bærekraft. Bygget må kvalifisere til BREEAM Excellent, som er sammenfallende med våre høye bærekraftsambisjoner for nybygg. Statsbygg satt også krav til budgivers soliditet og sikkerhet for oppgjør, som ga oss et viktig konkurransefortrinn mot slutten. Dette, sammen med Vedals grundige forarbeid for å blant annet redusere risikobildet, sikret oss tomten, sier Stian Andresen.

Prosjektansvarlig i Vedal Entreprenør, Anders Palm, har ledet vurderingene knyttet til byggegrunn og fundamentering, og vil ha en viktig rolle i utviklingen videre på tomten.

– Tomten har noen utfordringer, men også mange muligheter. Kompetansen vi har hatt med oss i vurderingen av tomten, er blant landets fremste på området. Dette har gitt oss trygghet, sier Palm som gjennom Vedal har hatt erfaring fra krevende prosjekter som Økern portal og Bjørvika.

Vedal Ferd

Godt «Teams»-arbeid: Teamet har hatt daglige arbeidsmøter for å skape et solid fundament for videre samarbeid om tomten. F.v. Adm. dir. Camilla Krogh og finanssjef Sigmund Olav Lie i Ferd Eiendom, og investeringssjef Stian L. Andresen i Ferd Eiendom (t.h). På skjerm: Finanssjef i Ferd Gry Skorpen (øverst t.v.), leder for Vedal Utvikling Bjørn Vedal (nederst t.v.), Egil Andre Mortensen i Vedal Utvikling (øverst t.h.) og prosjektansvarlig for Vedal Entreprenør Anders Palm (nederst t.h.).
Foto: Sveinung Bråthen.

Et marked i endring

Ferd Eiendom eier i overkant av 90 prosent av Trekanttomten, og Vedal resten. Med en prislapp på 1,5 milliarder er det likevel en stor enkeltinvestering for begge parter. De har likevel troen på at investeringen er god.

– Her har vi muligheter til å implementere våre ambisjoner om bærekraft og skape et attraktivt prosjekt for leietakere som etterspør lokaler i den øverste delen av kontorsegmentet, forteller Sigmund Olav Lie, økonomi- og finanssjef i Ferd Eiendom.

Selv om det siste året har bevist at mye lar seg gjøre fra hjemmekontoret, mener han at behovet for et kontormiljø og å bygge selskapskultur fortsatt vil være viktig i årene fremover.

–  Fremtidens kontorbygg må tilrettelegge for gode samhandlingsarenaer der menneskers sosiale behov, økt behov for fleksibilitet og moderne teknologiske løsninger ivaretas, sier han og viser til trender som allerede var fremtredende før pandemien.

Mye tyder på at pandemien kan ha forsterket disse behovene, noe som er viktig å ta med seg i den videre utviklingen av tomten i Vika, Oslo sentrum.

– Kontoret som sådan vil endre seg. Fremtidens kontor trenger andre kvaliteter og må tilby noe mer enn en arbeidspult. Kreative og sosiale møteplasser blir stadig viktigere, sier Lie.

Ferd Eiendom satser stort på næringseindom innenfor Ring 3. Les om det historiske oppkjøpet av Marienlyst eller kjøpet av nabobygget til Oslo Rådhus.