Fasaden på Oslo Works

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.

Foto: Oslo Works.

I begynnelsen av mai inviterte Ferd Eiendom arkitektkontorene A-lab, Jostein Rønsen, AART og Oslo Works, etter en intern og tverrfaglig utvalgsprosess, til å utarbeide skisseprosjekt for næringseiendommen på Storo i Oslo.

– Vi ønsket fire selskaper som representerer ulik retning innen faget, slik at vi fikk inn flere perspektiver og en bredde i alternativ løsninger, forteller Sigurd Ødegård i Ferd Eiendom. Han ledet konkurransen, definerte ambisjonene og utarbeidet invitasjonen til arkitektbyråene.

Fire solide aktører

– Det har vært veldig høyt nivå på alle bidragene, forteller Thorbjørn Barrett Sele, utviklingsdirektør i Ferd Eiendom og jurymedlem i konkurransen.

Han forteller at Ferd har jobbet med alle utenom vinneren før. Vinneren er det ferskeste tilskuddet av de fire arkitektkontorene, men allerede kjent for sine arbeider.

– Flere tipset oss om å invitere dem inn i konkurransen. Vi så på det de hadde gjort og ble veldig begeistret, forteller Sele.

Jurymedlem og arkitekt Kyrre Sundal forteller at Oslo Works har dyktige medarbeidere med lang erfaring, til tross for at de er det ferskeste kontoret i konkurransen.

– Oslo Works er et selskap i vekst og et spennende kontor på arkitekturscenen i Norge, som jeg vet at mange følger med på hva gjør, sier han.

Sterk nykommer

Oslo Works er bare fire år gammelt, men er godt i gang med å sette arkitektoniske spor etter seg. Det fremadstormende selskapet vant nylig andreplass i en åpen internasjonal designkonkurranse med 98 deltakere for sitt forslag for Fotografiens hus i Oslo. I tillegg gikk de av med seieren i en konkurranse for et av Tromsøs nye moderne hotellbygg, for å nevne noen av deres solide arbeider.

Arkitekt Gudmund Stenseth i Oslo Works forteller at prosjektet deres legger til rette for effektive og endringsdyktige arealer og er godt forberedt for et uforutsigbart leietakermarked de kommende årene. Han er både glad og takknemlig for at Ferd valgte å gå videre med nettopp deres bidrag.

– Dette er uten tvil et prestisjeprosjekt som vil ha stor betydning for kontoret vårt i tiden som kommer. Vi er foreløpig ikke bortskjemte med byggeprosjekter i Oslo, og gleder oss derfor stort til å bidra til et kvalitetsløft av Vitaminveien og Storo, sier han.

Verdig vinner

– Gjennom en god analyse har Oslo Works kommet frem til et svar som ikke kun løser behovet for kontorarealer, men samtidig gir noe tilbake til byen – i form av nye byrom, en uteservering, forretningsarealer som henvender seg mot byen og en flott takhage, forteller Kyrre Sundal, jurymedlem og arkitekt i Mad Arkitekter.

Sundal synes også måten bygningsvolumet er formet på, slik at det trekker seg tilbake fra Vitaminveien og dermed gir mer lys og luft i gaten, fungerer godt.

– Gjennom bearbeidingen i runde to løste de også hovedinngangen og atriet på en fin måte, legger han til.

Nå ser Stenseth og kollegene i Oslo Works frem til videre utviklingsprosess av Vitaminveien, med en inspirerende prosess som underlag for videre arbeid.

– Vi opplever Ferd som en profesjonell og ikke minst ambisiøs oppdragsgiver og ser frem til et fruktbart samarbeid videre, sier han.

Juryen

  • Tor Svein Brattvåg, partner og direktør i Cushman & Wakefield.
  • Kyrre Sundal, partner og arkitekt i Mad arkitekter.
  • Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom.
  • Knut Tolo, utviklings­direktør i Ferd Eiendom.
  • Stian Andresen, investeringssjef i Ferd Eiendom.
  • Sigurd Ødegård, prosjektsjef i Ferd Eiendom.
  • Thorbjørn Barret Sele, utviklingsdirektør i Ferd Eiendom.
Vinner bidraget fra Oslo Works

Verdig vinner: Oslo Works prosjekt legger til rette for effektive og endringsdyktige arealer, og er godt forberedt for et uforutsigbart leiemarked de kommende årene. Vinnerprosjektet, med måten det forholder seg til bakkeplan på, kan bidra til å aktivisere gatemiljøet, med publikumstilbud både utendørs og inne. Foto: Oslo Works

Arkitektur bidraget fra A-lab

Sterk finalist: A-lab var med i finaleheatet med Oslo Works. Deres bidrag illustrerer et effektivt og bærekraftig bygg med tilrettelegging for et aktivt «bygulv» og åpne fasader. Foto: A-lab

Arkitektur bidraget fra Jostein Rønsen

Innovativ: Jostein Rønsen hadde blant annet styrken av en spennende og innovativ arkitektur, der et kostnadseffektivt og kompakt anlegg med fokus på åpenhet og energieffektive løsninger var fremtredende. Foto: Jostein Rønsen

Arkitektur bidraget fra AART

Moderne: Bidraget til AART la til rette for fleksibilitet og moderne samarbeid, samtidig som bakkeplanet var tenkt som en sosial møteplass med mulighet for utleie av lokaler for de som bor der. Foto: AART

Innfrir ambisjonene

Juryen, bestående av et tverrfaglig team i Ferd Eiendom samt en ekstern leietakerrådgiver og en arkitekt, er svært fornøyd med hva alle arkitektbyråene har presentert, både hva gjelder prosess og resultat.

– Vi har fått fire solide skisseprosjekter, og deltakerne har svart godt på oppgaven som ble gitt. Vi syns det er lærerikt med slike konkurranser. Det skjerper leverandørene til å arbeide målrettet for å oppnå våre ambisjoner, i tillegg får vi svært god kunnskapsoverføring og innsikt i prosjektet, sier Stian Andresen som deltok i juryen og har hatt ansvar for investeringen. Han legger til at oppdraget var honorert, for å sikre at alle skissene kan anvendes av oppdragsgiver i bearbeidingen av prosjektet.

– Det optimale prosjektet er ofte en kombinasjon av flere forslag, tilføyer han.

Vinneren innfrir de definerte ambisjonene best.

– Det handler i stor grad om hvordan prosjektet tilfører verdi til prosjektets målgrupper, herunder potensielle leietakere og menneskene som ferdes i bydelen, forklarer Stian Andresen.

Skyhøy kvalitet

Kyrre Sundal forteller at diskusjonene i juryen har vært fruktbare og at det har vært god synliggjøring av problemstillinger ved alle prosjektene fra ulike ståsteder.

– Dette har samlet sett gitt et velbegrunnet valg for den videre prosessen, sier Sundal, som er imponert over arbeidet alle arkitekt­kontorene har lagt i oppdraget.

– Det var tydelig at alle ønsket denne oppgaven, og alle har lagt ned langt mer tid enn man kunne forvente. Kvaliteten var derfor meget høy, og alle prosjektene fremsto som godt gjennomarbeidet, sier han.

Også Ferd Eiendom berømmer alle som har deltatt i konkurransen.

– Vi er veldig glade for de gode innspillene til en viktig byutvikling rett ved et knutepunkt, sier Thorbjørn Barrett Sele som gleder seg til å lede prosjektet inn i neste fase.