Produktbilde

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Avansert: CannSeals verktøy plasseres der oljebrønnen trenger tetting. Stålrøret perforeres med små sprengladninger, og tetningsmssen presses ut. Enkelt i prinsippet, i praksis resultat av mange års utviklingsarbeid.
Illustrasjon: CannSeal/Interwell.

– Med CannSeals produkter og tjenester integrert i Interwells portefølje har vi fått et viktig tillegg i vårt tjenestespekter og teknologiplattform. Det styrker oss både når det gjelder evnen til å bidra til best mulig utnyttelse av eksisterende olje- og gassbrønner, og til sikker stengning av brønner som er ferdig utnyttet.

 Tor Olav Meberg og Thormod Langballe

Overtar: Tor Olav Meberg (til venstre) og Thormod Langballe legger vekt på at både ledelsen og tidligere eiere av CannSeal var opptatt av å finne riktig «hjem» for selskapet – det vil si aktøren som er best i stand til å videreutvikle og kommersialisere teknologi og tjenester.
Foto: Interwell.

Slik kommenterer Thormod Langballe, konsernsjef (CEO) for Interwell, overtakelsen av CannSeal, som ble etablert i 2007 med noen av verdens ledende energiselskaper som initiativtakere og støttespillere.

– Da kontrakten ble signert i begynnelsen av november, var det Equinor og Saudi Aramco som var blant de største eierne av CannSeal. Så vi kan si at disse gigantene valgte å gi stafettpinnen videre til Interwell i utviklingsløpet for et selskap som kan løse utfordringer for petroleumsbransjen globalt – med teknologi som vil være like relevant offshore som i ørkenen, supplerer Tor Olav Meberg. Han har stillingen som konserndirektør for kommersiell utvikling (VP Commercial Development), og er en nestor og en av gründerne i konsernet vi i dag kjenner som Interwell.

Meberg legger til at både ledelsen i CannSeal og de tidligere eierne var opptatt av å finne et riktig «hjem» for selskapet – det vil si aktøren som er best i stand til å bringe CannSeals løsninger videre og ut i verden med fortsatt sterk satsing på teknologiutvikling og kommersialisering.

– Og det fant de i Interwell. Vi er forøvrig et selskap de kjenner godt fra før. Saudi Aramco og Equinor er våre to største kunder, sier han.

«Fugepistol» for ekstreme forhold

CannSeal bruker fugepistolen alle vi som har tettet med litt silikon har stiftet bekjentskap med, som en metafor for hva selskapet leverer. Men når CannSeal skal plassere tetningsmasse skjer det i kilometerdype olje- og gassbrønner med høye trykk- og temperaturforhold, så selskapets verktøy er rimeligvis av et helt annet kaliber enn det man har i verktøykassen i garasjen.

– Et borehull har vanligvis en casing, et kraftig dimensjonert stålrør støpt fast i fjellet med betong, dette for å holde kontroll på brønnen og hindre utrasing. Inne i casingen ligger ett eller flere produksjonsrør for transport av gass, olje og andre væsker, forteller Meberg.

Han understreker at utstyr for å stenge av væske- og gasstrømmer og etablere barrierer inni casingen er området hvor Interwell er på hjemmebane, og i dag fremstår som en internasjonalt ledende aktør.

– Det hender imidlertid at det kan oppstå lekkasjer på utsiden av casingen. Grunnforholdene kan endre seg, og fjellet og betongen kan sprekke opp. Her kan det oppstå behov for å dele inn i soner og tette for vannintrengning, og kanskje tette for å hindre en alvorlig utblåsning. Det er i disse tilfellene CannSeals metaforiske fugepistol er det helt suverene verktøyet, sier Tor Olav Meberg.

Krevende utviklingsarbeid

Han understreker at en av de store fordelene ved CannSeals løsning er at alt utstyr plasseres der det skal i brønnen ved hjelp av kabel fra en trommel, forøvrig i likhet med annet Interwell-utstyr. Alternativene forutsetter gjerne en langt mer komplisert løsning med en lang borestreng med rør som skrus sammen, og dermed behov for en kostbar rigg på toppen.

Hvis det er en lekkasje i brønnen, kan den lokaliseres ved hjelp av lytteutstyr. CannSeals verktøy plasseres så på nøyaktig riktig sted inne i casingen, som perforeres med små hull ved hjelp av sprengladninger. Neste skritt er å presse de nødvendige mengdene epoksy gjennom perforeringen og ut i hulrommet utenfor casingen, til lekkasjen er tettet og brønnens integritet gjenopprettet.

– I prinsippet enkelt, i praksis en svært utfordrende prosess som det har kostet mange års arbeid å utvikle og perfeksjonere, sier Thormod Langballe.

Han legger til at både CannSeals og Interwells øvrige virksomhet gjennom årene har stilt stadig sterkere krav til digitalisering og utvikling på IT-siden, som er blitt et svært viktig arbeidsområde for konsernet.

– Den digitale siden ved utstyret vårt er essensiell for å forstå situasjonen i en brønn, hvordan vi skal operere utstyret på en raskere og smartere måte, og for å kontrollere at det vi gjør gir de ønskede resultatene, sier han.

Fugepistol

Fugesprøyte: CannSeal bruker det velkjente verktøyet som metafor for selskapets løsninger for å tette med epoksy. I praksis er utstyret av et helt annet kaliber når det skal brukes i kilometerdype borehull med høye trykk- og temperaturforhold.
Illustrasjon: CannSeal/Interwell.

Bærekraft

Interwell-sjefen legger vekt på at bærekraft og konsekvenser av det grønne skiftet i dag er høyt oppe i bevisstheten i selskapet, slik det er i ferd med å bli i en stadig større del av oljebransjen.

– Men vi kan ikke kalle oss et grønt selskap, hovedvirksomheten vår er jo å bidra til at kundene får en høyest mulig utnyttelse av brønnene sine på sikkert og kostnadseffektivt vis. Dermed bidrar vi imidlertid til at det trengs færrest mulig nye brønner for å utvinne den oljen og gassen verden fortsatt vil trenge i en årrekke fremover. Og det betyr i seg selv reduserte miljøbelastninger, sier Langballe.

Han legger til at utvikling og digitalisering av Interwells produkter og tjenester åpner for å kunne fjernkontrollere selskapets feltoperasjoner.

– Dette er i seg selv et bidrag til å redusere ressursbruken, og dermed en støtte til at oljeselskapene når sine mål innen bærekraft, sier han.

– Det grønneste vi holder på med er vel ellers arbeidsområdet vi kaller P&A – for Plug & Abandonment. Det vil si endelig stengning av brønner og borehull på en måte som sikrer at de petroleumsrestene som ikke kan utvinnes aldri vil lekke ut og skape forurensning, sier Tor Olav Meberg.

Det er et velkjent problem at det likevel har kommet betydelige utslipp fra brønner som har vært forsøkt permanent stengt med dagens metoder. Interwell har derfor utviklet en banebrytende og svært kostnadseffektiv teknologi døpt Rock Solid. Den åpner for å sette borehull tilbake til slik de var før de ble boret, og dermed for sikker permanent tetting.

Milliardpotensiale

Og uansett om det er de som forventer økende petroleumsaktivitet eller de som regner med nedgang frem mot en eventuell total nedstengning av verdens petroleumsproduksjon som får rett: I de nærmeste årene vil det være mange tusen brønner som har gjort sitt og må plugges igjen. Nøyaktig hvor mange er det ingen som vet, men globalt vil P&A-markedet utgjøre svært mange milliarder i en årrekke fremover.

– Og her har vi store forventninger til Rock Solid. En serie prøveprosjekter har gitt svært lovende resultater, og i disse dager er et av verdens ledene oljeselskaper i ferd med å teste ut i stor skala, avslutter Thormod Langballe.

Interwell

  • Internasjonalt ledende spesialisert brønnteknologiselskap med omfattende produktportefølje som verdsettes av nær sagt samtlige energiselskaper innenfor olje og gass globalt.
  • Har i mer enn 25 år levert kommersialisert teknologi rettet mot utfordringer i olje- og gassbrønner.
  • Hovedkontor i Stavanger, teknologiutvikling i Trondheim, Voss og Stavanger, operasjonelle enheter globalt.
  • 460 ansatte.
  • Omsetning 1,35 milliarder kroner (2019).
  • Ferd Capital er største eier med en andel på 64,5 prosent.
  • Runar Kvåle og Gustav Martinsen representerer Ferd i Interwells styre.
  • Hjemmeside Interwell.com.
CannSeal Interwell

Integrert: CannSeal blir en del av Interwell, men vil fortsatt operere under eget navn.