Direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, Katinka Greve Leiner.

SAMLER KOMMUNER: Ferd Sosiale Entreprenører og KS arrangerer felles konferanse om effektkontrakter.

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt
Foto: Olav Heggø

Selv om norske kommuner ønsker å tenke nytt, kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Mange strever også med å finne rom i budsjettet til nye innovative løsninger og tiltak. I en effektkontrakt betaler det offentlige kun for faktiske resultater. Det gjør det enklere å teste nye løsninger, reduserer risiko og sikrer effektiv bruk av offentlige midler.

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, og organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner.

– KS er også opptatt av effektkontrakter og vi er veldig glade for at de velger å samarbeide med oss om konferansen slik at vi kan nå ut til enda flere, sier direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, Katinka Greve Leiner.

Konferansen arrangeres på 3KT-tomta tirsdag 30. august kl. 10.00 – 16.00. Jobber du i offentlig sektor? Da kan du melde deg på her

Økende interesse

Stadig flere investorer ønsker å bidra til å skape positive endringer i menneskers liv. I en effektkontrakt forhåndsfinansierer den sosiale investoren et tiltak som vanligvis leveres av sosiale entreprenører eller frivillige/ideelle aktører. Det offentlige tilbakebetaler kostnadene hvis avtalte resultater nås. Det betyr at det offentlige kan satse på tiltak som viser seg å fungere godt for målgruppen, og avslutte tiltak som ikke fungerer uten store kostnader.

En effektkontrakt kan gjennomføres som en innovativ anskaffelse, og inngå som en del av kommunenes utviklingsarbeid. Det kan også styrke kommunesektorens bidrag til FNs bærekraftsmål.

– Vi opplever økende interesse fra både offentlig sektor, sosiale entreprenører og investorer på å teste ut denne samarbeidsformen. Flere får øynene opp for hvordan det kan brukes målrettet for å finansiere nye sosiale innsatser og skape effekt på viktige områder, sier Leiner.

Utfyller hverandre

Ferd Sosiale Entreprenører har vært involvert i utviklingen og gjennomføringen av alle effektkontraktene i Norge så langt.

– Vi håper at vi kan være med på å dytte feltet enda noen skritt videre ved å bidra til mer kunnskap og vise til konkrete eksempler fra inn- og utland, sier Leiner.

Hun forteller at Ferd er i dialog med en rekke sosiale investorer, familiekontorer, stiftelser og andre som er nysgjerrige på denne typen kontrakter.

– Vi tar med oss investorperspektivet og KS kommuneperspektivet. Slik utfyller vi hverandre og kan jobbe mot samme mål: Å skape målbare sosiale resultater. Effektkontrakter er et målrettet virkemiddel for dette, legger hun til.

Les mer og meld deg på her

 

Ferd Sosiale Entreprenører er med i alle effektkontraktene som er rullet ut i Norge så langt:


Vestfold:

Fire kommuner har inngått et samarbeid med Ferd Sosiale Entreprenører og Back in the Ring, en sosial entreprenør som bruker yoga som katalysator for å starte og vedlikeholde en endringsprosess hos innsatte. Målet er å redusere gjengangerkriminalitet blant unge innsatte.

 

Lier:

Lier kommune, Ferd Sosiale Entreprenører og Trygg av natur har inngått et samarbeid for å øke livsmestringen hos ungdomsskoleelever. Den sosiale entreprenøren Trygg av natur bruker naturen som mestringsarena.

 

Lillehammer/Øvre Eiker:

Lillehammer og Øvre Eiker kommuner samarbeider med SOS-barnebyer og Ferd Sosiale Entreprenører for å hjelpe en underbetjent gruppe barn i barnevernet gjennom en ny tjeneste kalt Familiepartner. Tjenesten er utviklet av kommunene, SOS-barnebyer og Oslo Met, og skal sette familiene i stand til å gi barna bedre omsorg på kort og lang sikt.