NYE PÅ LISTEN: Johan H. Andresen (til venstre) sto for presentasjon og prisoverrekkelse til de tilstedeværende vinnerne – Katrin Lech fra Tyskland, Francisco Jose Ruiz Garcia fra Spania, Cornel Amariei fra Romania og Altin Kadareja fra Albania, alle her med årets trofé, laget av den norske skøytelegenden Sten Stensen. Helt til høyre Salvatore Nigro, CEO for JA Europe.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Göktürk Başar/JA Europe

Årets navn fikk overrakt sine priser og ble hyllet på et arrangement på Warwick Hotel i Brussel. Arrangementet gikk over to dager med felles middag og lunsj og gode muligheter til å mingle og knytte kontakter — dessuten med presentasjoner, seminarer og debatter med Johan H. Andresen som moderator. I tillegg til å være Ferds hovedeier og styreleder er han også initiativtaker og personlig engasjert drivkraft for Ferd’s list, som også blir finansiert av Ferd.

Arrangementet ble avviklet i samarbeid med JA Europe, paraplyorganisasjonen for aktører som arbeider med å fremme unge entreprenører i skoleverk og universiteter i europeiske land, og som også står for nominasjonen av aktuelle kandidater hvert år.

Gitt noe tilbake

– Ferd’s List rommer nå 38 unge mennesker som allerede har maktet å sette sitt avtrykk på samfunnet – ved å skape jobbmuligheter for andre, ved å bidra til å løse samfunnsmessige eller sosiale problemer, eller ved å gi noe tilbake til samfunnet på andre måter. De fremstår alle som inspirerende forbilder allerede på begynnelsen av en livsreise som bærer store løfter i seg, sa Johan H. Andresen, som benyttet anledningen til å takke JA Europe og de fremmøtte for innsatsen, og til å minnes Victoria Mbabazi, en av fjorårets vinnere som er gått bort midt i arbeidet for å realisere store planer i hjemlandet Uganda.

Så var tiden inne til å introdusere årets vinnere – av dem var fem til stede i Brussel, én deltok digitalt og én hadde forfall.

UNIKT TROFE: Altin Kadareja fra Albania med trofeet laget av skøytelegenden Sten Stensen (74), som etter idrettskarrière og mange år i yrkeslivet hadde slått inn på noe helt nytt. Sten Stensen tilbød seg å levere trofeene til årets nye navn på Ferd’s List, laget i gammel norsk eik han selv hadde valgt ut, med hans eget design og vinnerens navn skåret inn. Foto: Göktürk Başar/JA Europe

Unikt trofé

Andresen kunne også overrekke hver av vinnerne et trofé som har en egen historie med foretaksomhet i en adskillig eldre aldersgruppe: Gjennom Gammel Nok, en av Ferds sosiale entreprenører som hjelper senior-ressurser med å skaffe seg arbeid og til å bli lenger i arbeidslivet, ble det formidlet kontakt med skøytelegenden Sten Stensen (74), som etter idrettskarrière og mange år i yrkeslivet hadde slått inn på noe helt nytt:

– Han tilbød seg å levere trofeene til årets nye navn på Ferd’s List, laget i gammel norsk eik han selv hadde valgt ut, med hans eget design og vinnerens navn skåret inn. Det morsomme, bortsett fra selve trofeet, er jo at Stensen viser at det aldri er for sent å prøve noe nytt. Dessuten synes jeg jo trofeet ble fint, og ikke minst unikt, avslutter Johan H. Andresen.

Besøk Ferd’s list. 

 

Kriterier - Ferd's list

  • Har vært aktiv i ungdoms- eller studentbedrift
  • Har markert seg sterkt som entreprenør eller leder i en alder mellom 25 og 45 år
  • Har vist seg innovativ og i stand til å skape endring
  • Leder en virksomhet eller organisasjon i vekst
  • Har bidradd til verdiskaping
  • Er drevet av et ønske om suksess, men samtidig av vilje til å gi tilbake til samfunnet
  • Er en god rollemodell som leder, tillitvekkende, med sterkt engasjement og høy integritet.
  • Er en god kommunikator og lytter, positiv og visjonær. En lagspiller som verdsetter teamet