Marte Sootholtet og Henriette Skretteberg

TETT SAMARBEID: Impact StartUp og Ferd Sosiale Entreprenører jobber for å hjelpe flere ferske sosiale entreprenører å lykkes. 50 startups har så langt vært gjennom akseleratoren. F.v. Marte Sootholtet og Henriette Skretteberg.  

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt
Foto: Oda Hveem

Torsdag 2. desember var det duket for DemoDay for høstens kull i Impact StartUps akselerator Barn&Unge, der ti selskaper som styrker barn og unges livskvalitet presenterte sine løsninger. Etter en fire dagers BootCamp i juni, ble 10 av 25 startups valgt ut til selve akseleratoren. I fem måneder har selskapene jobbet med salg, måle og styre etter samfunnseffekt og å spisse verdiforslaget sitt.

Opptatt av levekår

Impact StartUp Norge er heleid av Ferd Sosiale Entreprenører. Investeringssjef for social impact, Henriette Skretteberg, forteller at de helt siden oppstarten av Ferd Sosiale Entreprenører, har sett etter løsninger for å bedre mulighetene til barn og unge i Norge.

– Selv om vi etterhvert har fått en bredere portefølje, er vi fortsatt svært engasjert i problemstillinger knyttet til barn og unges livsvilkår. Det har derfor vært spesielt spennende å følge Impact StartUp denne høsten, sier hun.

Ferd Sosiale Entreprenører har sett flere koblinger mellom de ferske selskapene i høstens akselerator og deres egne porteføljeselskaper.

– Det kan jo tyde på at flere gründere peiler seg inn på de samme samfunnsutfordringene og skaper løsninger for å bidra, sier Skretteberg.

Hun forteller at Ferd Sosiale Entreprenører nå ser på muligheten for å koble selskaper som har like løsninger for at de skal kunne dele erfaringer og utfylle hverandre.

Siden oppstarten i 2018 har stadig flere familiekontorer og stiftelser blitt med på laget i Impact StartUp. Høstens program fikk raskt på plass finansiering, noe Skretteberg mener er et resultat av at mange stiftelser og investorer er spesielt opptatt av temaet barn og unge.

– Det har vært givende å oppleve at vi står sammen med aktører som for eksempel Sparebankstiftelsen DNB i å støtte disse ferske sosiale entreprenørene.

10 selskaper fra høstens Impact StartUp-kull pitchet sine løsninger i storsalen hos Ferd.

DEMODAY: 10 selskaper fra høstens Impact StartUp-kull pitchet sine løsninger i storsalen hos Ferd. Foto: Oda Hveem

Jakten på effekt

Både Ferd Sosiale Entreprenører og de andre partnerne i Impact StartUp er opptatt av å bidra til å skape målbare sosiale resultater. For å måle og styre etter effekt, såkalt Impact Management, bruker Impact StartUp endringsteori som rammeverk. På DemoDay lanserte de sin første resultatrapport, som gir et oversiktsbilde av effekten akseleratoren har hatt på de første fem kullene med selskaper. Daglig leder i Impact StartUp, Marte Sootholtet, forteller at målet er å være åpne om hva de har lært så langt.

– Vi er opptatt av at selskapene skal jobbe med Impact Management og da er det viktig å vise at vi også gjør dette selv. Vår hypotese er at disse ferske sosiale entreprenørene er en sentral del av løsningen på fremtidens samfunnsutfordringer, og at vi gjennom våre aktiviteter kan hjelpe de å utvikle seg raskere enn de ville klart uten oss. Det er sammenhengen mellom hva vi gjør og hvordan vi klarer å flytte selskapene vi må kunne dokumentere. Vi ønsker også å være transparente overfor våre eiere og støttespillere, sier hun.

Etter å ha jobbet med over 50 selskaper har Impact StartUp mye data. Sootholtet har stor tro på åpenhet rundt erfaringene de har gjort seg underveis, og håper de kan inspirere andre til å dele.

– Vi vet at det er mange måter å se og tolke resultatene på, og er ydmyke for alle de faktorene og forholdene vi ikke har oversikt over, eller kontroll på. Samtidig kan innsikt om hvordan det går med selskapene bidra med verdifull kunnskap om hva de trenger for å lykkes, sier hun.

Henriette Skretteberg mener akseleratoren blir sterkere av å ha et granskende og kritisk blikk på egen modell, for å finne forbedrings- og læringspunkter som gjør at de videreutvikler sin egen oppskrift.

– Impact StartUp jobber blant annet for å forstå bedre hvordan de kan koble rett kapital med rett selskap, noe som er viktig for at flere skal kunne bli forretningsmessig levedyktige tidligere, vokse og skape mer samfunnseffekt, sier hun.

Rapporten dekker imidlertid ikke hvilken impact selskapene har på sine målgrupper.

– For oss som akselerator er det utfordrende å dokumentere denne effekten. Målet vårt er derimot å teste ulike tilnærminger, og hele tiden bli bedre på å forstå hvor vår innsats gir mest positiv samfunnseffekt. Det er vi godt i gang med.

Ser til England

Ifølge Skretteberg er disse selskapene også avhengige av at et modent økosystem for å lykkes. Hun mener Norge må jobbe mer målrettet for å få på plass gode rammebetingelser for ferske sosiale entreprenører, og peker på England som et vellykket eksempel. Der har det offentlige gjort en rekke større initiativer siste 10 årene for å gi disse selskapene bedre vekstmuligheter.

– Selskapene får tilgang på støtteordninger, investeringsfond og strukturer fordi de er ønsket, og fordi det offentlige har forstått at gode rammebetingelser er sentralt for å at flere skal klare seg og å kunne vokse. I Norge trenger vi også å skape det livgivende økosystemet rundt disse selskapene, og Impact StartUp er et av våre initiativer for å bidra til dette, avslutter hun.

Høstens Impact StartUp-kull:

Bitfix Helse bruker gaming, digitale hjelpemidler og sosiale arenaer for å skape trygghet, mestring og sosial tilhørighet for barn som har falt ut av skolen, har stort fravær eller strever med hverdagen.

 

Daxap har utviklet en flerspråklig app som hjelper barnehager og minoritetsforeldre med å løse utfordringer knyttet til språk og samarbeid i barnehagen.

 

Kompass & Co sitt ungdomsprogram og egenutviklet metode gir ungdom som vokser opp i sårbare omgivelser arbeidserfaring og selvtillit på at de kan være ressurser for samfunnet.

 

JoinMe Social er en app som motvirker utenforskap ved å gjøre det enkelt for folk å invitere – eller bli med på hyggelige aktiviteter. Det kan være å ta en kaffe, game eller ta en tur i marka.

 

Neurominders tilbyr pedagogiske og inkluderende læringsverktøy for barn med lærevansker og kognitiv svikt. Læringsappen gir tilpasset opplæring til alle elever i klasserommet.

 

Speedfriending skaper sosiale og engasjerende møteplasser der fremmede kan bli kjent og skape nye vennskap.

 

Tackl hjelper barn som trenger struktur for å mestre hverdagen sin. Mobilspillet Habiit gjør skole og hverdagslivets rutiner enklere, morsommere og mer motiverende.

 

Trall inviterer til gode og samlende musikkopplevelser via appen Trall, der barn, unge og voksne kan møtes rundt en felles mangfoldig kulturarv, med kjente og ukjente sanger.

 

Tur ute er en arena hvor barn og unge med ulike utfordringer kan oppleve mestring, trivsel og forsterket selvfølelse gjennom spesielt tilrettelagte turer og aktiviseringstilbud ute i naturen.