STOR INTERESSE: Over 130 kommuner, sosiale investorer og sosiale entreprenører fant veien til storteltet på Ferds nye tomt 3KT.

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt
Fotograf: Sveinung Bråthen

Konferansen ble arrangert på Trekanttomten, et område Ferd kjøpte i 2020 – beliggende mellom Aker Brygge og nye Nasjonalmuseet. Konsernsjef i Ferd, Morten Borge, åpnet konferansen sammen med styreleder i Kommunesektorens organisasjon (KS) Gunn Marit Helgesen.

– Vi har mange års erfaring med å jobbe med sosiale entreprenører og deres innovative løsninger og tjenester. De gjør en viktig jobb ved å utfordre aktører både i det private og offentlige til å tenke nytt og bredere, for å inkludere flere, forteller Borge.

Ferds direktør Morten Borge og styreledeler i KS, Gunn Marit Helgesen som ønsker velkommen til konferanse om finansiering av sosial innovasjon

ÅPNET KONFERANSEN: Ferds direktør Morten Borge og styreledeler i KS, Gunn Marit Helgesen, ønsket velkommen fra den runde scenen. Foto: Sveinung Bråthen

Innovasjon i kommunene

Selv om de sosiale entreprenørene har gode løsninger har Ferd erfart at selskapene har store utfordringer med å nå frem til kommunene. Kommunen er ofte en viktig kjøper og tilrettelegger av lokale sosiale tjenester.

– I noen tilfeller kan en effektkontrakt være løsningen kommunen trenger for å få til en god samhandling med en ekstern aktør og sikre sine innbyggere en ny løsning. Denne formen for avtaler er imidlertid fortsatt relativt ukjent i Norge, sier Borge.

Slik fungerer en effektkontrakt

I en effektkontrakt forhåndsfinansierer en sosial investor et tiltak som det offentlige tilbakebetaler hvis de avtalte resultatene nås. Dette betyr at kommunen kan videreføre tiltak som fungerer godt for målgruppen.

– Tiltak som ikke fungerer kan avsluttes uten store kostnader. Det gjør det enklere å teste nye løsninger og reduserer risiko for kommuner, sier han.

Ferd og KS introduserte dette som et nytt verktøy i den sosiale verktøykassen i Norge, både for kommuner og sosiale investorer. Ferd er i dag investor i tre av de fire norske effektkontraktene som ble presentert på konferansen.

– Dette er en spennende mulighet for sosiale investorer. Her kan vi bruke kapitalen til å skape sosial effekt, og i enkelte tilfeller til og med få en avkastning på investert kapital fordi det offentlige sparer store summer på tiltaket, sier Borge.

Kommuner viktige for sosialt entreprenørskap

Ferd Sosiale Entreprenører arrangerte konferansen sammen med KS, og direktør Katinka Greve Leiner mener dette var avgjørende for å løfte temaet hos kommunene.

– KS har tatt på seg ett overordnet ansvar for økt innovasjon hos kommunene og for å spre forskjellige verktøy for nyskaping. Effektkontrakter et av de verktøyene de ser stor verdi i, og de ser de samme mulighetene som oss for å få ny kapital inn i innovasjonsarbeid i kommunene, forteller hun.

Portrett av direktør i Ferd Sosiale Entreprenører Katinka Greve Leiner.

TETT SAMSPILL: Tett samspill med det offentlige er avgjørende for at de gode og effektfulle løsningene til de sosiale entreprenørene virkelig skal få volum, sier direktør i Ferd Sosiale Entreprenører Katinka Greve Leiner.

Leiner understreker at tett samspill med det offentlige er avgjørende for at de gode og effektfulle løsningene til de sosiale entreprenørene virkelig skal få volum.

– Kommunene er førstelinjen på veldig mange områder og det er de som er nært på folks behov. Det er også den delen av det offentlige som i dag er mest innovativ, sier Leiner.

Pådriver for sosial innovasjon

Avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS, Monica Fossnes Petersson, var konferansier sammen med Leiner. Hun mener det er viktig for kommunal sektor å inngå partnerskap med andre aktører som ønsker å bidra til å skape sosial innovasjon.

– Vi mobiliserer nå for å inngå nye partnerskap med sosiale entreprenører, andre startups og ideelle aktører. Dette er viktig for at en kommune kan utvide sin innovasjons-verktøykasse og finne flere innovasjonsprosjekter som gir den effekten man er ute etter. Sosiale effektinvesteringer gir nettopp større kunnskap om hvordan et tiltak virker, fordi vi måler effekten av tiltaket og ikke aktivitet, forteller Petersson.

Avlaster risiko

Petersson mener effektkontrakter er et spesielt egnet verktøy, fordi det avlaster risikoen for kommuner med allerede presset økonomi.

– Investoren tar risikoen til man har sett effekten av investeringen. Dette gjør terskelen lavere for å teste nye løsninger.

KS samarbeider med en rekke aktører for å stimulere til nyskaping blant sine medlemmer.

– Det er veldig spennende å jobbe med en aktør som Ferd som har et tydelig strategisk mål på hva de vil oppnå. Både når det gjelder den sosiale effekten, men også for å utvide markedet for sosiale entreprenører, sier Petersson.

KS og Ferd Sosiale Entreprenører hadde felles mål om å dele kunnskap om effektkontrakter til alle parter i en slik kontrakt, både kommuner, sosiale entreprenører og sosiale investorer.

– Dette er et nytt fagfelt som er i utvikling og KS har tatt en rolle som pådriver for kommunene. Ferd på sin side er en pådriver for både sosiale investorer og sosiale entreprenører. Sammen dekket vi alle de aktuelle partene i effektkontrakter og kunne invitere til felles konferanse, legger hun til.

Offentlig fond for innovasjon

Et av høydepunktene på konferansen var innlegget fra Nanna Lodberg Theut, Kommunikasjonssjef i Den sociale investeringsfond i Danmark. Hun delte erfaringer fra det offentlige fondet de har opprettet som skal sikre sosial kapital for investeringer i velferdsløsninger. Tomas Bokström fra det svenske forskningsinstituttet RISE orienterte om arbeidet med å etablere et tilsvarende fond i Sverige.

– Det ble flere diskusjoner blant deltakerne på konferansen, og mange mente at et offentlig eid sosialt investeringsfond kunne være en god idé også for oss her i Norge. Det er vi i Ferd veldig positive til og kommer til å følge opp videre, sier Katinka Greve Leiner.

Ferd Sosiale Entreprenører er positive til å inngå flere effektkontrakter, og har gjort seg mange nyttige erfaringer fra de tre effektkontraktene de er med i allerede.

– Vi synes noe av det mest spennende med effektkontrakter er muligheten til å få forpliktende partnerskap i Norge mellom offentlige aktører, innovative leverandører og investorer med sosiale mål og ambisjoner. Vi håper konferansen har bidratt til at flere kommuner og investorer kommer på banen og ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører, avslutter Leiner.