Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Verdiskaping i Ferd

I Ferd jobber vi for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker, alene eller sammen med andre.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter partnere som deler våre verdier og når vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner. Vår fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle.

Ferd ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid. For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy.

Som en aktiv og langsiktig eier ønsker vi å påvirke selskapenes utvikling. Vi oppmuntrer og utfordrer selskapene vi invester i til å tenke stort og bidrar med kompetanse, nettverk og kapital for å sammen med selskapene realisere deres internasjonale potensiale.

Utgave 2 - 2021

Ferdmagasinet

I sommerutgaven av Ferdmagasinet kan du blant annet lese om børsnoteringen av Elopak, som skal gi selskapet styrke til å utnytte de globale mulighetene i det grønne skiftet, og om hvorfor grønn omstilling er bakgrunnen for at også Aibel vurderes børsnotert.

Magasinet forteller også om Norkart, som leverer teknologi for et smartere samfunn og om Fjord Lines nye, raske og mer miljøvennlige skip.

Les også om Ferds investering i det danske IT-selskapet Trifork, om sjømatinvestoren Broodstock og om et nytt samarbeid mellom Ferd, Investinor og Arkwright X om tidligfase-investeringer. Ferd Eiendom hadde tomten som ble valgt til NRKs nybygg, mens Ferd Sosiale Entreprenører er blitt finansieringspartner i et nasjonalt pilotprosjekt for å redusere tilbakefall til kriminalitet. Gå heller ikke glipp av saken om Ungt Entreprenørskap, der Johan H. Andresen og Ferd har vært sentrale pådrivere siden 2003, og flere andre spennende saker i sommerutgaven.

God lesning og riktig god sommer!

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på