Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Verdiskaping i Ferd

I Ferd jobber vi for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker, alene eller sammen med andre.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter partnere som deler våre verdier og når vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner. Vår fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle.

Ferd ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid. For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy.

Som en aktiv og langsiktig eier ønsker vi å påvirke selskapenes utvikling. Vi oppmuntrer og utfordrer selskapene vi invester i til å tenke stort og bidrar med kompetanse, nettverk og kapital for å sammen med selskapene realisere deres internasjonale potensiale.

Utgave 4 - 2022

Ferdmagasinet

Ferd samler alle gode krefter i satsing mot skolefrafall, levekårsutfordringer og utenforskap i Oslo øst. Wind Catching Systems revolusjonerer flytende havvind. Mens Nofence revolusjonerer jordbruket med virtuelle gjerder.

Les også Johan H. Andresens refleksjoner over økende skattetrykk og flytting ut av landet, om hvordan Ferd Eiendom bruker innbyggerinvolvering som konkurransefortrinn – og om Ungt Entreprenørskaps 25 år med skaperglede.

Annet du må få med deg er Ferd Sosiale Entreprenørers nye finansieringsverktøy for økt sosial impact – og hvordan et internasjonalt partnerskap bruker innovative metoder til å gi syriske flyktninger i Jordan et bedre liv.

Les hele magasinet her

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på