Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Verdiskaping i Ferd

I Ferd jobber vi for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker, alene eller sammen med andre.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter partnere som deler våre verdier. Når
vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner.
Vår fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle.

Ferd ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid. For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy.

Som en aktiv og langsiktig eier ønsker vi å påvirke selskapenes utvikling. Vi oppmuntrer og utfordrer selskapene vi investerer i til å tenke stort og
bidrar med kompetanse, nettverk og kapital for å sammen med selskapene realisere deres internasjonale potensiale.

Utgave 3 - 2023

Ferdmagasinet

Les om Ferd Eiendoms nye visjon for Marienlyst: Bypark, nye kvartalsstrukturer, et levende byområde koblet tettere på resten av byen. Og gå ikke glipp av Johan H. Andresens beretning om årene som leder av Oljefondets etikkråd – med en takk til de som var med på å forvandle et dysfunksjonelt råd til en uavhengig, progressiv pådriver for etisk forvaltning og selskapsstyring.

Ferd Impact Investing, som har solgt seg ut av det tyske vindkraftselskapet Nextwind med god avkastning og fantastisk miljøeffekt – og har gjort en ny investering i Metizoft, en ledende aktør innenfor software for grønnere skipsfart. Les også om Unicus, som har fusjonert med tyske Auticon. Sammen er de verdens største IT-selskap med de fleste medarbeiderne på autismespekteret.

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på