Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Verdiskaping i Ferd

I Ferd jobber vi for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker, alene eller sammen med andre.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter partnere som deler våre verdier og når vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner. Vår fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle.

Ferd ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid. For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy.

Som en aktiv og langsiktig eier ønsker vi å påvirke selskapenes utvikling. Vi oppmuntrer og utfordrer selskapene vi invester i til å tenke stort og bidrar med kompetanse, nettverk og kapital for å sammen med selskapene realisere deres internasjonale potensiale.

Utgave 1 - 2022

Ferdmagasinet

I årets første utgave av Ferdmagasinet kan du lese om hvordan krigen i Ukraina forundrer datasikkerhetsbransjen, deriblant Tønnes Ingebrigtsen, administrerende direktør i IT-selskapet Mnemonic.

Hvordan finansiell inkludering fra selskapet Nordic Microfinance Initiative bidrar til at de som har lite, lettere kan håndtere økonomiske skjelvinger som Covid-19. Og hvordan vårt engasjement i svenske

Mindmore har bidratt til at man nå kan kartlegge hjernens helsetilstand.

Les hele Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på