Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Verdiskaping i Ferd

I Ferd jobber vi for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker, alene eller sammen med andre.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter partnere som deler våre verdier og når vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner. Vår fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle.

Ferd ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid. For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy.

Som en aktiv og langsiktig eier ønsker vi å påvirke selskapenes utvikling. Vi oppmuntrer og utfordrer selskapene vi invester i til å tenke stort og bidrar med kompetanse, nettverk og kapital for å sammen med selskapene realisere deres internasjonale potensiale.

Utgave 3 - 2021

Ferdmagasinet

I høstutgaven kan du blant annet lese om Ferds første investering i kommunikasjonsbransjen. TRY er Norges ledende kommunikasjonsmiljø, og med 60 prosent eierskap vil Ferd være med på å løfte kommunikasjon og merkevarebygging inn i fremtiden.

Les også om Sjømatdagen, der Broodstock Capital og Ferd inviterte representanter fra sjømatsektoren til inspirasjon og belysning av megatrender. Og om Fürst Medisinsk Laboratorium, som nå satser på fisk i tillegg til folk gjennom kjøpet av PatoGen. Mestergruppen har på sin side overtatt Malorama og Ferd Eiendom har solgt to av sine mest attraktive næringseiendommer med god avkastning.

Andre spennende saker er om selskapet Lifetools, som gir språkløse en stemme, og om Unicus, som ansetter mennesker med Aspergers syndrom og som nå ekspanderer med oppkjøp i Nederland.

Og enda er det mer – god lesning!

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på