Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Verdiskaping i Ferd

I Ferd jobber vi for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker, alene eller sammen med andre.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter partnere som deler våre verdier og når vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner. Vår fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle.

Ferd ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid. For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy.

Som en aktiv og langsiktig eier ønsker vi å påvirke selskapenes utvikling. Vi oppmuntrer og utfordrer selskapene vi invester i til å tenke stort og bidrar med kompetanse, nettverk og kapital for å sammen med selskapene realisere deres internasjonale potensiale.

Utgave 2 - 2022

Ferdmagasinet

Sommerutgaven av Ferdmagasinet forteller om det norsk-svenske samarbeidet vi i Ferd har gått inn i med Nordstjernan, om eierskap i finske Aidian – som har en viktig rolle i kampen mot antibiotikaresistens.

Les også om planene for livlig bysommer på Trekanttomten, og om Brim Explorer, som utvider sin grønne båtturisme fra nordlige farvann til Oslofjorden. Og om hvordan vi engasjerer oss i grønne satsninger som havvind og i 360 Logistics, som driver bærekraftig tredjepartslogistikk.

Og gå ikke glipp av sakene om sosialt entreprenørskap: Generasjon M har suksess med effektkontrakter, og Ideelt ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør for arbeidet med å integrere ungdom i arbeidslivet.

Les hele Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på