Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Verdiskaping i Ferd

I Ferd jobber vi for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker, alene eller sammen med andre.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter partnere som deler våre verdier og når vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner. Vår fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle.

Ferd ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid. For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy.

Som en aktiv og langsiktig eier ønsker vi å påvirke selskapenes utvikling. Vi oppmuntrer og utfordrer selskapene vi invester i til å tenke stort og bidrar med kompetanse, nettverk og kapital for å sammen med selskapene realisere deres internasjonale potensiale.

Utgave 1 - 2021

Ferdmagasinet

I årets første Ferdmagasin kan du lese mer om hvordan vi i Ferd skapte verdier for ansatte og virksomheter selv i annerledesåret 2020,  hvordan Brav gjennomgår en omgripende omstilling for å møte en bransje i endring og om den planlagte børsnoteringen av Elopak.

Vi forteller også om Ferd Eiendoms nye strategi og om salgsstarten av  boligprosjektet Humlehagen på Ensjø. Andre spennende saker er Impact StartUps lansering av nytt og heldigitalt akseleratorprogram, InterBridge som henter innspill til eiendomsprosjektet LYST fra unge endringsagenter og ikke minst at vår eier og styreleder Johan H. Andresen forteller om engasjementet for en mer empatisk og effektiv ruspolitikk, bakgrunnen for helhjertet støtte til kampanjen og kunstutstillingen «Straff skader».

God lesning!

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på