Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Verdiskaping i Ferd

I Ferd jobber vi for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker, alene eller sammen med andre.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter partnere som deler våre verdier. Når
vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner.
Vår fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle.

Ferd ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid. For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy.

Som en aktiv og langsiktig eier ønsker vi å påvirke selskapenes utvikling. Vi oppmuntrer og utfordrer selskapene vi investerer i til å tenke stort og
bidrar med kompetanse, nettverk og kapital for å sammen med selskapene realisere deres internasjonale potensiale.

Utgave 4 - 2023

Ferdmagasinet

Dagens Ferd viderefører 174 år med ubrutt familieeierskap. Men hva med fremtiden? I lederartikkelen i desemberutgaven av Ferdmagasinet deler hovedeier og styreleder Johan H. Andresen sine tanker og planer.

Les også om det finske diagnostikkselskapet Aidian, som leverer et viktig våpen i kampen mot antibiotikaresistens – og om Ferds bærekraftsdag, der påvirkningen fra klima- og naturrisiko på norsk næringsliv og Ferds virksomhet sto i fokus.

Du kan også lese om Ferd Sosiale Entreprenørers satsing på unge gründere, impact-investeringer og sosial innovasjon, om Elopak som drivkraft i overgangen fra plastemballasje til bærekraftig kartong – og om Swix, som har gode tips om skilykke på et trygt og fluorfritt underlag.

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på