Paneldebatt om mangfold og rekruttering under Arendalsuka

BREDT PANEL: I panelet var det både representanter fra næringslivet, sosiale entreprenører og støttemiljøer for sosiale entreprenører. F.v. moderator Lise Esohel Knudsen, Liban Salad i Ideelt AS, Wenche Fredriksen i DNB, Laura Marano i Tøyen Unlimited og Bjørn Erik Tangen i Møller Medvind Utvikling AS.

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt
Fotograf: Ferd Sosiale Entreprenører

Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, mener paneldebatten ga klare svar på hva som skal til for å bygge et sterkere mangfold i bedrifter.

– Dersom man skal rekruttere bredere og få resultater av det, må ambisjonene være eid av ledelsen. De må være tydelig til stede i utviklingen, og sikre at det er en kultur i egen bedrift som favner mangfoldet. Ikke minst må ledere følge godt opp de som ansettes. Å øke mangfoldet tar tid og krever tydelige ambisjoner, forteller Leiner.

Tradisjonell rekruttering lite lønnsom 

Ifølge Vidar Singh, faglig leder i Vi er OSS, foregår de fleste rekrutteringsprosesser på tradisjonelt vis. Ofte er nettverk, fyldig CV og det å kjenne noen noe av det viktigste for å bli ansatt.

– Tradisjonelle rekrutteringsprosesser har en tendens til å “reprodusere” ansatte som ligner på dem som allerede jobber i virksomheten. Slike prosesser svekker evnen til å ansette mangfoldig, forteller Singh.

Forskning viser at mangfold er lønnsomt for bedrifter. Det kan imidlertid være vanskelig å få til i praksis, fordi bedrifter har begrenset erfaring og fordi tradisjonelle rekrutteringsmiljøer ikke er gode nok på dette. Flere sosiale entreprenører har sett den positive samfunnseffekten av å få folk ut av utenforskap og over i jobb, og jobber direkte med rekruttering og arbeidsinkludering. Et av disse selskapene, Ideelt AS, vant prisen Årets Sosiale Entreprenør i vår og delte sine erfaringer i paneldebatten.

Sosialt entreprenørskap for økt mangfold

– Målet var å vise virksomheter hvordan de kan samarbeide med sosiale entreprenører om rekruttering som sikrer økt mangfold. Det handler både om å kunne skaffe seg nye talenter og om å inkludere flere i arbeidslivet. Ganske enkelt en vinn-vinn for begge parter, sier Singh.

Filmklipp der unge voksne med flerkulturell kompetanse stilte spørsmål til salen var en sentral del av arrangementet. Det var unge mennesker med forskjellig bakgrunn, både med og uten høyere utdannelse. Fellesnevneren var at alle står utenfor arbeidsmarkedet i dag.

– Å gjøre om folka mange bare har lest om, til noen man ser og lytter til gjennom levende bilder, skapte en fin ramme for timen under Arendalsuka. Vi lot dem snakke direkte til publikummet i salen for å øke kjennskapen til hvem disse er, og utfordret samtidig publikummets bevisste eller ubevisste holdninger. For dette er verdifulle, og i stor grad ubenyttede perspektiver og talenter, som bare venter på en sjanse til å vise hva de kan, sier Singh.

Fire unge mennesker med ulik kulturell bakgrunn, oppstilt og med alvorlige ansikter, fotografert under Arendalsuka

MANGFOLDSKOMPETANSE: Unge voksne med ulik kulturell bakgrunn bidro med spørsmål til debattpanelet. F.v Nua Ahmed Nuh, Riad Alalo, Husam Hasan Alhasan og Katarzyna Mikoajczyk-Gorgol. Foto: Vi er OSS

Inkluderende arbeidsliv, verdifulle ressurser

Mangfold er et tema Ferd Sosiale Entreprenører har jobbet med over flere år, blant annet på SosentKonferansen de arrangerte i 2019.

– Det er for mange ressurser der ute vi ikke bruker, og vi må få opp øynene for at de må inn i arbeidslivet. De representerer en kjempeverdi, sier Leiner.

Å ha med seg Vi er OSS på laget som prosjektansvarlige for arrangementet var både nyttig og lærerikt for Ferd.

– Vi er OSS vil ikke bare ha mangfold, de har mangfold i kjernen av virksomheten. De har også bred erfaring med tematikken, og bidro med nyttige perspektiver inn i prosjektet både med planlegging og gjennomføring. At de valgte å inkludere målgruppen i arrangementet var et smart grep, sier hun.

 Mangfold på manges radar 

Andre aktører valgte også å ta opp dette temaet under Arendalsuka, og Leiner mener dette viser at temaet både er modent og aktuelt.

– Det er tydelig at mange i næringslivet erkjenner at dette er viktig og forsøker å finne måter å rekruttere bedre på. Ikke minst i en situasjon der mange bedrifter trenger flere dyktige folk. Det blir ikke den siste debatten om dette temaet, sier hun.