AVTALE PÅ PLASS: Fra venstre, Katinka Greve Leiner og Trym Nagelstad fra Ferd Sosiale Entreprenører, og Ludenso-gründere Eirik Wahlstrøm, Harald Manheim og Ingrid Skrede.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Ferd Sosiale Entreprenører

Ta en tradisjonell lærebok med tekst, bilder og kanskje en plansje som viser – la oss si – et menneskehjerte. Du leser teksten. Så skanner du en side eller en QR-kode med telefonen eller nettbrettet. Straks fylles skjermen av en livaktig tredimensjonal fremstilling av hjertet – i interaktiv versjon. Du kan snu og vende på det, se det i exploded view, åpne det, hente ut forskjellige deler og studere hver enkelt del og hvordan de henger sammen i detalj. Og om du vil, med et klikk få opp supplerende detaljinformasjon, tilpasset konteksten.

Augmented reality

Lærerikt og instruktivt? Spennende og engasjerende? Et bidrag til å gjøre teksten du nettopp har lest mer forståelig og lettere å huske?

Det finnes allerede forskning som bekrefter at svaret på alle spørsmålene er ja. For teknologien eksisterer. Appen Ludenso Explore og et tett samarbeid mellom Ludenso og Aschehoug forlag har resultert i at en rekke av forlagets fysiske lærebøker nå er beriket med et digitalt lag som åpner en ny verden for elevene – samtidig som den papirbaserte teksten er i behold, med de fordelene denne fortsatt har for læring og forståelse.

– Ludenso Explore er en ny løsning som utnytter mulighetene i AR – for Augmented Reality, eller utvidet virkelighet på norsk. Teknologien gjør det mulig å berike fysiske lærebøker og gjøre dem interaktive med 3D-modeller, videoer, podkaster og lenker som kommer til liv på en skjerm. Elevens egen, eller på en felles storskjerm i klasserommet, forklarer Eirik Wahlstrøm. Han er daglig leder for Ludenso, nyeste selskap i Ferd Sosiale Entreprenørers portefølje. Selskapet ble etablert i 2018 av Wahlstrøm og medstudentene fra NTNU Ingrid Skrede og Harald Manheim, i dag henholdsvis markedssjef og teknisk leder i Ludenso.

Skjellsettende erfaring

– Da vi startet selskapet hadde vi ikke tenkt å arbeide mot undervisningssektoren. AR har jo mange andre bruksområder, og de største kommersielle mulighetene ligger nok innenfor industri, reklame og medier . Men – så ble vi invitert til en skole for å vise frem teknologien vi jobbet med. Reaksjonen fra elevene, engasjementet og interessen de viste – det ble en skjellsettende opplevelse for oss tre gründere, sier Ingrid Skrede.

– Det gikk opp for oss at vi skulle tenke helt nytt om hvilken retning vi skulle arbeide i. Det ble begynnelsen på at Ludenso valgte å ha sosial verdiskaping som et like viktig mål som å skape økonomiske verdier, supplerer Harald Manheim.

Han legger til at selskapet forbausende ofte får tilbakemeldinger som viser at antatt «svake elever» egentlig er elever som først og fremst lærer visuelt, altså gjennom bilder og synsinntrykk, og ikke gjennom å lese tekst.

– Når de får muligheten til å lære på sin måte, kan det vise seg at de ikke er svake i det hele tatt, men presterer like bra og kanskje bedre enn de antatt skarpeste klassekameratene, sier han. Og viser til at uavhengig forskning fra internasjonale institusjoner viser at AR-beriket læring har særlig effekt for elever med dysleksi, ADHD, autisme, dyskalkuli og kognitive utfordringer, og dessuten har god effekt for oppmøte og læringsglede.

– Og, legger Eirik Wahlstrøm til, – det er viktig å ta med seg at AR også gjør læringen morsommere og mer inspirerende, og stimulerer både nysgjerrighet, lekenhet og engasjement.

LEDELSEN: Fra venstre, teknisk sjef Harald Manheim, markedssjef Ingrid Skrede, og daglig leder Eirik Wahlstrøm. Det var de samme tre som grunnla Ludenso. Foto: Johanne Nyborg

Lekne teknologioptimister

Ludenso presenterer seg da også som et lekent teknologiselskap bygget av teknologioptimister, med et navn avledet av homo ludens, latin for lekende menneske. I tråd med dette tilbyr Ludenso også appen Ludenso Create, et gratis brukervennlig skaperverktøy som lar elever visualisere ideene sine i 3D, og så vise dem frem i form av AR.

– Elevene skal få prøve seg som digitale skapere, og ikke bare konsumere. Hensikten er ikke primært å gjøre elevene gode på AR og 3D-modellering, men vi mener dette er virkemidler som vil være en vesentlig del fremtidens læring. Da er det viktig å gi elevene en forståelse av hvordan teknologien fungerer, sier teknisk sjef Harald Manheim.

– Og samtidig kan selve prosessen med å 3D-modellere et tema fra pensum gjøre det mer interessant og engasjerende å fordype seg i temaet, slik at man slår to fluer i én smekk, supplerer Ingrid Skrede.

Forskningsbasert

Lekenheten i Ludenso står imidlertid ikke i veien for seriøsiteten. Selskapets teknologi er utviklet og testet gjennom flere forskningsprosjekter, blant annet i samarbeid med Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger, og et nytt prosjekt sammen med Norsk Regnesentral er i startfasen. Blant samarbeidspartnerne er også Forskningsrådet, Utdanningsdirektoratet og den spesialpedagogiske støttetjenesten Statped.

– Vi er opptatt av å arbeide med de ledende miljøene innenfor pedagogikk og digital didaktikk. Vi skal bygge oss et navn sammen med de flinkeste pedagogene og de dyktigste folkene man finner i forlagsbransjen, i Norge og i utlandet, sier Harald Manheim.

Han legger til at Ludenso i første omgang har lagt vekt på å samarbeide med forlag som vil tilføre sine papirbaserte bøker et lag av AR, men at Ludenso Explore er like relevant for rent digitale bøker.

– Det finnes forskning som tyder på at den fysiske boken har noen læringsmessige fordeler, men dette er ikke entydig – og det er opp til kundene å velge hvordan de vil bruke appen vår, sier han.

På universitetsnivå

AR-berikede lærebøker er ellers ikke bare nyttig for elever som sliter i skolen, de er like relevante i mange fag på universitetsnivå. Markedssjef Ingrid Skrede kan fortelle at Ludenso nylig inngikk en avtale med SAGE Publishing, et av verdens store akademiske forlag, med hovedkontor i USA og avdelinger i en rekke land.

– I norsk sammenheng er vi imidlertid særdeles fornøyd med det tette samarbeidet med Aschehoug, et samarbeid som har vært avgjørende for utviklingen av Ludenso Explore. Nå har forlaget 20 AR-berikede bøker i katalogen. Det er en dobling fra fjoråret, sier hun, og understreker at videre ekspansjon nå i første omgang er rettet mot utlandet. I tillegg til SAGE er PG Online på plass som kunde, og nå i september lanserer det britiske forlaget AR i sine populære lærebøker i fagene naturfag, fysikk, kjemi, biologi og geografi.

– Fraregnet sommerferien er vi i løpet av tre måneder kommet i dialog med rundt tretti utenlandske forlag som viser stor interesse for løsningene våre. Så vi har opplevd en mildt sagt heftig økning i oppmerksomheten fra markedet de siste månedene, og jeg føler meg trygg på at dette vil gi oss nye kunder, sier markedssjefen.

Unik løsning

Nå finnes det riktignok allerede tusenvis av mer eller mindre vellykkede læringsapper rundt om i verden, og Ludenso er ikke først med å tilby AR-berikede bøker.

– Flere forlag har brukt store ressurser på å få utviklere til å berike noen av bøkene deres. Men her må alle som ønsker AR-opplevelsen laste ned akkurat den appen til akkurat den boken, noe som både er komplisert og tidkrevende hvis man skal ha et utvalg av berikede bøker. Det er her Ludenso Explore er unik: Ingen andre har laget en plattform som gjør det mulig for forlagene å publisere alle bøkene sine til én enkelt app, som brukerne på sin side bare trenger å laste ned én gang – og så får tilgang til læringsressurser og opplevelser fra alle forlagene som samarbeider med oss. I tillegg har vi utviklet verktøy som gjør at forlagene med litt opplæring enkelt kan legge til det digitale laget selv, og dermed bruke sin pedagogiske kompetanse til å gi dette størst mulig læringseffekt, sier Eirik Wahlstrøm.

– Og så lenge vi har et skarpt fokus på pedagogikk og læringsverdi i klasserommet, og forbedrer kontinuerlig i takt med tilbakemeldinger fra forlag, lærere og elever, så skal vi fortsatt holde oss et steg foran konkurrentene, legger han til.

Frafall og utenforskap

Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og får mye oppmerksomhet, både blant politikerne og i mediene. Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene, ifølge Utdanningsforbundet. Og de som dropper ut av videregående uten hverken studie- eller yrkeskompetanse står dårlig rustet for et arbeidsmarked med stadig færre jobber for ufaglærte. Mange andre land opplever tilsvarende problemer.

– Frafall i skolen er noe Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) har jobbet mye med gjennom mange år, og i samarbeid med flere sosiale entreprenører med ulike innfallsvinkler. Nå mener vi det er viktig å utfordre skolesystemet på hvordan elevene lærer. Vi ser Ludenso som et selskap med stort potensial for å utvikle kunnskapsstoff på nye måter som gjør at elever med ulike evner, forutsetninger, utfordringer og behov får mulighet til å lære på den måten som er best egnet for den enkelte, sier Trym Andreas Nagelstad, forretningsutvikler i FSE.

Impact managment

Nagelstad understreker at Ferd i tillegg til kapital, nettverk og forretningsmessig kompetanse skal bidra med impact management, det vil si å lage en plan for å måle resultater og dokumentere den sosiale verdiskapingen, lære av dokumentasjonen og eventuelt bidra til at det gjøres endringer i tjenester og forretningsmodell for å skape enda bredere og dypere impact. Eller altså effekt.

– Over tid skal det bli interessant å se i hvilken grad det oppstår forskjeller i frafall og resultater mellom skoler som tenker innovativt versus dem som holder seg til tradisjonelle læringsreisene, sier Nagelstad, som ser Ludenso som et usedvanlig spennende selskap, som i tillegg til bedre læring også kan bidra til økt livskvalitet for elevene på skolene, og mer engasjement og glede ved å sitte på skolebenken.

– I FSE har vi stor respekt for gründere som ønsker å gjøre en forskjell, og teamet hos Ludenso har imponert siden vi møttes første gang på vårparten i år. Med deres kompetanse og impact-tilnærming tror vi selskapet kan nå langt, både nasjonalt og internasjonalt, sier han.

I første omgang bidrar Ferd med et konvertibelt impact-lån på fem millioner kroner. Det vil si et lån som kan omgjøres til aksjekapital dersom selskap innfrir på ulike mål i henhold til impact management. Lånet har en innbygd trappetrinnsmodell med insentiver for konvertering ved fullført utvikling av en plan for dokumentering av sosial verdiskaping.

Slik opplever du bildene i karusellen nedenfor i AR:

Slik opplever du bildene i karusellen nedenfor i AR:

 1. Last ned Ludenso Explore til mobil eller nettbrett fra App Store eller Google Play.
 2. Skann QR-koden nedenfor med kameraet.
 3. Åpne Ludenso Exploreappen.
 4. Rett kameraet mot bildene i karusellen under.
 5. Bruk to fingre for å rotere og zoome 3D bilder som kommer opp på skjermen.

Ludenso

 • Skaper verdens første augmented reality (AR) plattform for forlag, slik at lærebøker kan bli mer inkluderende og engasjerende
 • Stiftet i 2018 av Eirik Wahlstrøm, Ingrid Skrede og Harald Manheim
 • 7 fulltidsansatte og 5 deltidsansatte
 • Hovedkontor i Oslo, med kollegaer i England, India og Ukraina
 • Investorer inkluderer bl.a. Ferd, gründerne av Kahoot!, Johan Brand og Jamie Brooker, Trond Riiber Knudsen, Togeir Algerøy og Anne Lise Waahl
 • Forsker sammen med norsk regnesentral på hvordan elever med læringsvansker kan utnytte AR for å mestre skolen bedre