Verdiskaping i Ferd

For Ferd dreier verdiskaping seg om mer enn bare finansiell avkastning. 

Det handler også om å bidra positivt til vekst og utvikling for samfunnet og omgivelsene vi er en del av, og at vi skal gjøre det på en måte som underbygger bærekraftmålene.

Hvordan vi jobber som aktiv eier

Som aktiv eier bruker vi vår innflytelse for å bidra til enkeltselskapers utvikling og vekst, alltid med et mål om solid og bærekraftig verdiskaping over tid. Vi jobber sammen med andre for å realisere det langsiktige verdiskapingspotensialet i selskapene og eiendomsprosjektene vi eier.

Ferd Capital
Ferd Eiendom

Hvordan vi jobber som aktiv investor

Vi er en aktiv investor i nordiske børsnoterte aksjer og internasjonale fond. Målet er å identifisere selskaper og forvaltere med høy kvalitet som over tid vil lykkes i sine respektive markeder. Som aktiv investor følger vi investeringene tett, og bruker vår stemme til å påvirke til langsiktig og ansvarlig verdiskaping når vi mener det er riktig.

Ferd Ekstern Forvaltning

Nye løsninger

Innovasjon og eventyrlystne initiativ er en sentral del av Ferds historie og en viktig del av vår visjon. I parternskap med andre er vi aktiv eier og investor i unge selskaper som skal skape verdi i flere dimensjoner, basert på en overbevisning om at kommersielle mål og positive bidrag til bærekraftutfordringene går hånd i hånd.

Ferd Sosiale Entreprenører
Ferd Impact Investing
Humanitære initiativ