Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.
Langsiktig eier: Erik Theodor Jakobsen og Julie Wiese i Ferd Capital mener Trifork er ledende innen sitt felt,
og ser frem til å følge tek-giganten tett de neste årene.
Foto: Sveinung Bråthen

Ferd Capital har de siste årene jobbet mer fokusert mot teknologi og helse, blant annet ved å opprette egne bransjegrupper for hver av sektorene. Det var nettopp i denne krysningen interessen for det danske IT-tjenesteselskapet Trifork oppstod.

Jakter aksjer for ny teknologi

– Trifork treffer rett i kjernen av den digitale transformasjonen. Selskapet bringer kreativ kraft og dyp kompetanse om de ledende teknologiene til sine kunder for å øke deres konkurransekraft, sier Erik Theodor Jakobsen. Han sitter i Ferds bransjegruppe for teknologi, som har jobbet metodisk i flere år med å identifisere spennende muligheter.

Julie Wiese sitter i Ferds bransjegruppe for helse. Hun forteller om et robust selskap med godt driv mot fremtiden.

– Trifork ligger helt i front på teknologisk innovasjon. Ved å bygge brukervennlig software som integreres med forretningskritiske kjernesystemer, som eksempelvis SAP, lager de innovative og brukervennlige produkter som faktisk fungerer i praksis. Det skaper langvarige og fornøyde kunder, forteller Wiese, som legger til at selskapet har stort potensial for internasjonal vekst.

Teknologisk utvikling og fremtidens løsninger

Selskapet ble grunnlagt i 1996 og har, i tillegg til kjernevirksomheten i Trifork, etablert underselskapet Trifork Labs som investerer i oppstartselskaper. Dette fungerer som selskapets R&D-avdeling og logikken er at noen av Triforks produkter har et potensial som best kan oppnås som uavhengige selskaper. I tillegg til å kunne bli gode finansielle investeringer i seg selv, bidrar selskapene med synergier inn mot Triforks kjerne-leveranser. I dag har Trifork Labs over tjue selskaper i porteføljen.

– Trifork Labs sikrer et potensial i modellen som ellers kunne gått tapt. Noen produkter har best av å utvikle seg på egenhånd. Ved at disse også henter kapital fra uavhengige Venture Capital-investorer, sikrer man en ekstern validering. Kontakten med oppstartsmiljøene og investeringene i Trifork Labs gjør at de hele tiden sitter med den ferskeste kompetansen – og akkurat det er noe kundene etterspør, forklarer Jakobsen.

Trifork-comeback satte fart på børsen

Da Trifork igjen inntok børsen i slutten av mai siktet de seg inn på en børsnotering til 150 danske kroner per aksje, hvilket tilsvarer en egenkapitalverdi på cirka DKK 3 milliarder. Interessen lot ikke vente på seg. Ifølge danske medier stod investorene i kø for å tegne seg i emisjonen. Tegningsperioden ble derfor avsluttet lenge før tiden. Ferd var allerede valgt som største hjørnestensinvestor i forkant av tegningsperioden, og hadde forpliktet seg til å gå inn med 270 millioner danske kroner.

Børsnoteringen av Trifork ble gjennomført etter dette intervjuet ble gjennomført. Aksjen steg 17 prosent første handelsdag, red.anm.