Bilde av Norteks Finn Ivar Marum, her mellom Gustav Martinsen og Saskia Sterud fra Ferd. Foto: Sveinung Bråthen

AKTIVT PARTNERSKAP: Skal General Oceans nå sine strategiske mål, så må vi fortsette å vokse. Det krever både kapital og kompetanse. Det var derfor vi tok kontakt med Ferd, forteller Norteks Finn Ivar Marum, her mellom Saskia Sterud og Gustav Martinsen fra Ferd. Foto: Sveinung Bråthen

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

– General Oceans, med selskapet Nortek i spissen, er en skjult norsk diamant. Ferd har brukt over ett år på å få investere i selskapet, og nå har vi endelig lykkes!

Slik kommenterte Ferds konsernsjef Morten Borge nyheten om at avtalen mellom selskapene var på plass, like før årsskiftet.

Han understreket at General Oceans i løpet av få år hadde samlet noen av de fremste selskapene i verden innenfor havteknologi som hjelper oss å forstå og ta vare på verdens hav – og at han så frem til at Ferd som medeier blir med i den videre ekspansjonen av selskapet.

– I Ferd er vi alltid ute etter å støtte selskaper og aktører som skaper varige verdier og setter tydelige spor. Fremover blir det helt avgjørende å bedre forstå bærekraftig utnyttelse av havressurser og øke kunnskap om klimaendringer samt øke sikkerheten under vann, hvor vi tror General Oceans spiller en viktig rolle, la han til.

AKUSTISKE INSTRUMENTER: Enheter som sender ut lyd, og sensorer som oppfanger lyd, plasseres på havbunden, flyter i overflaten eller monteres på undervannsfarkoster. Foto: Nortek

Imponerende resultater

Av jordens overflate er 70 prosent hav. Klimaendringer og geopolitisk utvikling gjør at kunnskap om havet og evnen til å operere under vann stadig viktigere. Det har gitt et teknologikappløp som åpner nye muligheter.

– Havteknologiens potensial fascinerer oss, og vi ser store muligheter for videreutvikling og vekst i General Oceans.

Samtidig er vi svært imponert over det ledelsen og selskapet allerede har oppnådd, sier Investment Professional Gustav Martinsen i Ferd Capital.

– Og vi er stolte over at General Oceans valgte Ferd som partner. Nå ser vi frem til å være med på reisen videre sammen med gründer, hovedaksjonær og konsernsjef Atle Lohrmann og de mange kompetente medarbeiderne i konsernet, supplerer Saskia Sterud, Investment Professional i Ferd Capital. Sterud, Martinsen og kollega Sven Henrik Andresen var alle sterkt involvert i prosessen som ledet frem til investeringen, og har nå ansvaret for oppfølgningen av Ferds eierskap i General Oceans.

GODT POSISJONSERT: «General Oceans som konsern er i dag godt posisjonert for å utnytte markedsmulighetene innenfor havteknologi, og regner med å nå en totalomsetning på rundt én milliard kroner i inneværende år, sier Atle Lohrmann, konsernsjef for General Oceans. Foto: General Oceans

Konsern med store ambisjoner

General Oceans ble etablert i 2020, og har hovedkontor i London. I dag omfatter konsernet fem heleide datterselskaper med virksomhet i en lang rekke land. Men utgangspunktet og kjernen i selskapet er Nortek på Rud i Bærum, som utgjør rundt 80 prosent av den totale omsetningen i General Oceans.

Nortek ble startet av Atle Lohrmann i 1996. Rask vekst og god lønnsomhet har gjort selskapet til markedsleder innenfor akustiske instrumenter.

– Vi så at det var mye å vinne på å kunne tilby et mer helhetlig spekter av undervannsteknologi til kundene. Dette ville imidlertid kreve at selskapet ble mye større – ved organisk vekst, men også gjennom oppkjøp av selskaper som utvidet Norteks bredde og kapasitet. En løsning var derfor å etablere en konsernmodell med General Oceans som paraply og morselskap, og med Nortek samt fremtidige oppkjøp som datterselskaper. Med dette beholder selskapene i konsernet sin identitet, sier Atle Lohrmann, som nå er konsernsjef for General Oceans.

I dag leverer selskapene i General Oceans havteknologiprodukter over et vidt spekter, med oseanografiske instrumenter, undervannsakustikk, autonome- og fjernstyrte undervannsfarkoster, samt utstyr og instrumenter for disse.

Behov for en partner

Lohrmann understreker at General Oceans som konsern i dag er godt posisjonert for å utnytte markedsmulighetene innenfor havteknologi, og regner med å nå en totalomsetning på rundt én milliard kroner i inneværende år.

– Men skal vi nå våre strategiske mål, så må vi fortsette å vokse. Det krever både kapital og kompetanse. Det var derfor vi tok kontakt med Ferd, som vi fra før kjenner som en eier som forstår privat eierskap og verdien av godt partnerskap, sier han

FORSKNING: Nortek produserer utstyr for universiteter og havforskningsinstitutter i store deler av verden – her en undervannsfarkost for den amerikanske vitenskapelige etaten National Oceanic and Atmospheric Administration. Foto: Nortek

– Vi så raskt at det kunne være interessant for oss å gå inn i General Oceans. Selskapet passet godt inn i våre mål om å investere i virksomheter med posisjon og konkurransefortrinn som sannsynliggjør vekst og attraktiv avkastning over tid, hvor Ferd kan bidra som en verdiskapende partner for selskapet og medeiere, og hvor vi kan bruke vår rolle som aktiv eier til å gjøre en forskjell og bidra til å skape bærekraftig endring, sier Gustav Martinsen. Han legger til at særlig siden det dreide seg om et partnerskap, var Ferd opptatt av å bli bedre kjent og komfortable med General Oceans’ strategiske retning.

– Og tilsvarende var det selvsagt viktig å bli kjent med Ferd og vår måte å arbeide på for General Oceans’ ledelse, og nok særlig for Atle Lohrmann, som har brukt mange år på å bygge opp selskapet og fortsatt skal være hovedeier. Vi hadde jo heller ikke noe akutt behov for kapital, så det var ingen grunn til å forsere prosessen sier Finn Ivar Marum, administrerende direktør i Nortek. Han har hatt en sentral rolle i både etablering og utvikling av General Oceans – og også i forhandlingene med Ferd.

OSEANOGRAFI: Nortek er globalt ledende på maritime instrumenter for bølge- og strømmåling. Foto: Nortek

Styreplass og børsnotering

Men etter ett års samtaler og gjennomført due diligence – obligatorisk når Ferd investerer i nye selskaper – var avtalen på plass: Ferd går inn med 230 millioner kroner i frisk kapital, og kjøper samtidig ut flere aksjonærer for 170 millioner kroner.

– Dette innebærer at Ferd i første omgang investerer 400 millioner, og får en eierandel på i overkant av 25 prosent. Det ligger imidlertid i avtalen at Ferd på sikt kjøper seg opp til en andel på 34 prosent, sier Saskia Sterud.

Hun legger til at avtalen også gir Ferd plass i styret for General Oceans. Industrirådgiver Torfinn Kildal, tidligere toppsjef i Kongsberg Maritime med lang erfaring fra internasjonal industri, skal sammen med Sterud representere Ferd som styremedlemmer, med essensiell støtte fra Gustav Martinsen og Sven Henrik Andresen.

Ett konsern, fem selskaper

Nortek på Rud i Bærum var utgangspunktet for General Oceans – og er fortsatt kjernen i konsernet, selv om alle de øvrige selskapene som inngår har ledende posisjoner på sine områder.

– Siden etableringen i 1996 har Nortek vokst til å bli et globalt selskap og teknologisk ledende innenfor instrumenter for oseanografi, altså bølge- og strømmåling, og en av verdens tre største på undervannsnavigasjon, forteller Finn Ivar Marum. Han var styreleder for Nortek fra 2013 til 2019, da han overtok som administrerende direktør etter at grunnlegger Atle Lohrmann ble konsernsjef og styreleder i General Oceans.

Marum legger til at selskapet har levert solide finansielle resultater gjennom å kontinuerlig introdusere nye funksjonelle systemer, og gjennom gode og langvarige kundeforhold. I dag har Nortek rundt hundre ansatte i Norge, de fleste på Rud, der ledelse, administrasjon og det meste av utviklingsarbeidet er lokalisert – dessuten en avdeling som står for all produksjon. I tillegg kommer en avdeling i Trondheim med seks ansatte, og ni kontorer rundt om i verden med salg og support i de 90 landene produktene distribueres.

Forskning, havvind og forsvar

– Nortek har to virksomhetsområder: Oseanografiske instrumenter som måler vannbevegelser som havstrømmer og bølger og instrumenter for undervannsnavigasjon. Våre instrumenter plasseres enten på havbunnen, monteres på bøyer eller integreres i undervannsfarkoster for navigasjon, sier Marum.

Han legger til at oseanografiske instrumenter utgjør rundt 70 prosent av omsetningen, og at forskning er største kundegruppe.

– Vi har universiteter og havforskningsinstitutter i store deler av verden på kundelisten inkludert den amerikanske vitenskapelige etaten National Oceanic and Atmospheric Administration, sier han.

FRA DYPET: En avansert strømmåler fra Nortek hentes opp, etter å ha vært utplassert i iskaldt hav i Antarktis over en lengre periode. Foto: Rokas Kubilius/Nortek

Det andre virksomhetsområdet, med 30 prosent av omsetningen, produserer instrumenter for undervannsnavigasjon, som brukes på fjernstyrte og autonome undervannsfarkoster – som har viktige vekstdrivere som utvikling, og etter hvert avvikling, av offshore olje og gass, samt utvikling og monitorering av havvind-installasjoner og fiskeoppdrett.

– Vi ser også, i likhet med de øvrige selskapene i konsernet, en rask økning i etterspørselen etter avansert havteknologi til militære formål, sier han.

Fem søsterselskaper

I dag har Nortek fire søsterselskaper innenfor General Oceans, alle innenfor forskjellige områder av undervannsteknologi. Britiske Tritech har utviklet høyteknologiske sonarsystemer for en rekke bruksområder siden 1991, mens amerikanske Klein Marine Systems, som ble startet i 1969, i dag er verdensledende på sidescan-sonarer som monteres på ubemannede undervannsfarkoster og gir millimeternøyaktig tredimensjonal kartlegging av havbunnen. Med kjøpet av Klein fulgte også tilgang til systemer for kunstig intelligens – et teknologiområde med stort potensial innenfor havteknologi.

Undervannsfarkoster

I tillegg til Nortek, Tritech og Klein, består General Oceans av amerikanske Strategic Robotic Systems (SRS) og australske Reach Robotics. Førstnevnte utvikler avanserte undervannsdroner for både militær og sivil bruk. Dette er godt instrumenterte undervannsdroner som kan operere enten via kablet fjernstyring eller autonomt, og benyttes blant annet av flere lands marinestyrker til å oppdage og uskadeliggjøre miner til sjøs. Reach Robotics leverer på sin side såkalte manipulatorer, det vil si robotarmer som monteres på undervannsfarkoster for å utføre kompliserte inspeksjonsoppgaver og inngrep på infrastruktur og installasjoner under vann.

– De fire oppkjøpte selskapene tilfører avansert teknologi på sine områder, og bidrar til å styrke General Oceans totale evne til å vokse – først og fremst gjennom at vi kan bidra til det grønne skiftet, men også ved at vi kan styrke forsvaret gjennom komponenter til maritime systemer og komplette undervannsfarkoster av stor sikkerhetsmessig verdi, sier Finn Ivar Marum.

Havteknologi i praksis

Tre eksempler på hvordan teknologi fra Nortek brukes i klimarelatert arktisk havforskning, konkurranseseiling på høyeste nivå, og restaurering av Australias Great Barrier Reef. (Engelsk tekst)

  • Global oppvarming fører til at isen i Arktis smelter tidligere for hvert år, og kommer tilbake senere og senere. Et team fra University of Washington Applied Physics Lab benyttet en serie Nortek-instrumenter for lære mer om sammenhengen mellom smeltingen og bølger og turbulens i Arktis.
  • Det britiske America’s Cup-teamet Ineos trengte nøyaktige målinger av båtens hastighet i forhold til vannet for å optimalisere treningen til regattaen, noe satellittnavigasjon ikke kunne gi. Sammen med Nortek kom de frem til en effektiv løsning på en meget kompleks oppgave.
  • Korallbleking og kraftige stormer har ført til store mengder av dødt korallmateriale på Australias Great Barrier Reef. For at korallrevet skal bli friskt igjen må løsmaterialet samles der det kan danne grunnlag for ny korallvekst. Nortek bidro med teknologi som gjorde det mulig å fastslå hvor og hvordan.