Bilde av to ansatte hos Elopak som gjennomfører en laboratoriesjekk. Foto: Elopak

LABORATORIESJEKK: Det er avgjørende å ha full kontroll over materialer og egenskaper i pakningene.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Elopak

 

Elopak har hatt en svært god utvikling de siste årene, med betydelig vekst i etablerte kjernemarkeder i Europa og Amerika, og ekspansjon til nye markeder med stort potensial i Midtøsten, Nord-Afrika og India.

– Nærhet til kundene, markedsforståelse, og høyt motiverte medarbeidere med miljøengasjement har vært viktige faktorer for Elopaks gode utvikling. For meg er det imidlertid naturlig å trekke frem at vår evne til innovasjon er en nøkkelfaktor. Den har resultert i bedre bruksegenskaper og nye anvendelsesområder for pakningene – men først og fremst har den gjort det mulig å videreutvikle drikkekartongens i utgangspunktet gode miljøegenskaper. Derfor har vi kunnet tilby stadig mer bærekraftige løsninger, i takt med økende miljøbevissthet i de viktigste markedene og strengere EU-krav for bærekraft og materialgjenvinning, sier Ole-Petter Trovaag, utviklingsdirektør emballasje, og midlertidig teknologidirektør.

Spisskompetanse

Navet i innovasjonen er Elopaks teknologisenter, som holder til i et større bygningskompleks på Spikkestad, like ved Elopaks aller første og for lengst nedlagte fabrikk.

– Rent geografisk er jo Spikkestad ikke så sentralt i Elopaks globale organisasjon, men plasseringen er en mulighet til å spille på selskapets norske røtter og historie, og gir derfor mer muligheter enn begrensninger, sier Trovaag.

Til daglig er det over hundre medarbeidere som arbeider med forskning og utvikling, med et bredt spekter av faglig spisskompetanse og et tosifret antall nasjonaliteter representert. Ofte er også medarbeidere i konsernets produksjonsenheter rundt om i verden og ansatte hos viktige kunder på plass i teknologisenteret i forbindelse med prosjekter eller opplæring.

LEDER TEKNOLOGISENTERET: Ole-Petter Trovaag (til venstre), Elisabeth Olsen, Erlend Sveva og Marius Wiklund. Foto: Hilde Vinge /Elopak

Materialer og mikrobiologi

Hva er drikkekartongen laget av? Kjernen er jo papp, for Elopaks vedkommende fra sertifisert bærekraftig skogbruk der dette er tilgjengelig. Men på begge sider av pappen ligger ett eller flere lag av andre materialer – barrierer som skal sikre at kartonger for ulike produkter får riktige egenskaper. Og å finne de beste materialene og teste dem ut er en krevende oppgave, som utføres i velutstyrte laboratorier på Spikkestad.

– Materialteknologi er viktig for Elopak. Vi må ha full kontroll over barriereegenskaper for oksygen, lys og vanndamp, hvordan vitaminer bevares og mikrober utvikler seg gjennom holdbarhetstiden, og over om ulike typer innhold påvirker materialer det kommer i kontakt med og omvendt, sier laboratorieleder Elisabeth Olsen. Hun har ansvaret for virksomheten i alle teknologisenterets laboratorier, som i tillegg til materialteknologi arbeider med mikrobiologi, kjemi og sensorikk – altså lukt- og smaksopplevelse.

FLATPAKKET: Ferdige blanks, altså flatpakkede kartonger, på vei inn i en fyllemaskin i Elopaks testsenter. Foto: Elopak

Bedre barrierer, faste korker

Olsen forteller at kravene til bærekraft bidrar til at laboratoriene har mye å gjøre.

– Akkurat nå arbeider vi for eksempel med å finne alternativer til aluminiumsbarrierer som gir mindre miljøbelastning og fremmer målet om mer sirkulærøkonomi. Aluminium er en svært god barriere for blant annet oksygen, og beskytter en rekke sensitive produkter mot nedbryting av vitaminer og degradering av smaksstoffer under lagring, og det er en krevende jobb å finne de gode erstatningene, sier hun.

Samtidig arbeider laboratoriet med å finne optimal materialstyrke for at lokket på korken ikke skal rives av, men resirkuleres med resten av kartongen.

– Fra juli er slike korker et krav fra EU, som vil hindre at lokk fra drikkekartong og plastflasker havner i naturen og blir til mikroplast, sier Elisabeth Olsen.

Edle dråper på kartong

Hun forteller at de nye geografiske områdene som Elopak opererer i også gir nye utfordringer, og kan medføre at laboratoriene må undersøke hvordan pakning og innhold fungerer sammen. Laboratorielederen kan blant annet vise til at de for en tid siden måtte teste ut hvordan drikkekartong egner seg som emballasje for kvalitetsbrennevin.

– I noen markeder er det et problem at tomme originalflasker blir fylt opp igjen med adskillig mindre edle dråper, og så får en falsk forsegling. Kartonger er derimot vanskeligere å manipulere, og er derfor blitt et ønsket alternativ til glassflasker, sier Elisabeth Olsen.

Et Elopak i miniatyr

– Noe av det som særpreger Elopaks teknologisenter er at det utgjør et komplett Elopak i miniatyr. Her er hele verdikjeden vår konsentrert på ett sted, og vi har medarbeidere med alle aktuelle former for kunnskap og kompetanse samlet i staben. Det gir oss oversikt over alle prosesser, og hvordan de henger sammen og innvirker på hverandre, sier Marius Wiklund, leder Testsenter og ansvarlig for denne delen av teknologisenteret.

I testsenteret finnes blant annet en komplett miniversjon av det Elopak kaller en konverterlinje – det vil si produksjonslinjen som forvandler ruller med råkartong til blanks – drikkekartong utstanset, utstyrt med bretteriller, bunn- og sidesveiset, og klar til å mates inn i en fyllemaskin. Underveis gjør utstyr for digitaltrykk det mulig å forsyne kartonger med spesialtilpasset dekor og tekst, mens 3D-printere produserer plastdetaljer, som for eksempel nye korker eller åpningsmekanismer som skal testes ut.

Effektiv innovasjon

– Med alt dette samlet på ett sted er det raskt og enkelt å teste ut nye ideer – det går kanskje bare to–tre timer fra noen kommer med noe som virker smart til vi har forslaget implementert i ferdig kartong klar til å testes i en fyllemaskin. Vi kan altså vurdere om dette er noe å gå videre med på rekordtid. Og vi har også kompetansen og funksjonene som trengs for å videreutvikle en god idé og prøve den ut både teknisk, produksjonsmessig og mot brukergrupper. Alt internt i testsenteret, sier Ole-Petter Trovaag.

Han legger til at dette, sammen med fleksibiliteten i en relativt liten og ubyråkratisk organisasjon med sterkt motiverte medarbeidere, gjør at Elopaks innovasjons- og omstillingsprosesser kan gjennomføres i et tempo han mener få konkurrenter kan matche.

– En annen fordel ved denne «Elopak i et nøtteskall»-modellen er at vi ofte kan løse spørsmål og problemer som oppstår i våre fabrikker og hos kundene ved å bruke utstyret vi har her som referanse. Vi kan gjøre undersøkelser og prøve ut løsninger uten at pågående produksjon hos kundene stanses. Spikkestad er derfor et viktig element i Elopaks supportfunksjon globalt, både for egne enheter og for kundene våre, supplerer Erlend Sveva. avdelingsleder Systemvalidering.

Maskiner i lokomotivformat

For å ha hele Elopaks verdikjede i hus må testsenteret selvsagt også ha fyllemaskiner. Og de har mange, plassert i en svær hall i testsenteret.

– Vi har selvsagt de typene Elopak selv leverer, men vi har også maskiner fra konkurrenter som kan benytte Elopaks blanks, eller pakningsmateriale vi produserer for andre systemer, sier Erlend Sveva.

Fyllemaskinene er forøvrig i seg selv et viktig område for Elopaks virksomhet. Og det er avansert og krevende teknologi som ligger bak lokomotivstore maskiner som skal fylle tusen på tusen kartonger, dag ut og dag inn, år etter år. I høyt tempo, uten å søle, uten at det oppstår skum. Og kanskje på toppen av det hele under forhold som krever full sterilitet og død over alle bakterier.

– Vi leverer maskiner for fersktappede produkter som distribueres i kjølekjede, og aseptiske maskiner som fyller Pure-Pak-kartonger under helt sterile forhold, slik at de ikke trenger kjøling og kan stå månedsvis i vanlige butikkhyller. I tillegg leverer vi maskiner beregnet på å fylle våre D-Pak-kartonger, som er utviklet for mer bærekraftig distribusjon av flytende husholdningsprodukter, eksempelvis vaskemidler og refill til såpedispensere, sier han.

De aseptiske maskinene er utviklet av Elopak og produseres i konsernets egen maskinfabrikk i Mönchengladbach i Tyskland, mens testing og validering i hovedsak foregår på Spikkestad.

BANEBRYTENDE: Elopaks nye fyllemaskin for ferske drikkevarer har eksepsjonelt hygienenivå og et nyutviklet system for luftrensing. Dette gir holdbarhet opptil 60 dager i kjølekjede. Foto: Elopak

Nye tider for fersktapping

– Og i november i fjor lanserte vi en banebrytende ny maskin – der eksepsjonelt hygienenivå og et nyutviklet system for luftrensing gir fersktappede produkter holdbarhet opptil 60 dager, sier Ole-Petter Trovaag.

Han legger til at maskinen bygges av Elopaks mangeårige japanske samarbeidspartner Shikoku, men er konstruert av Elopak med Spikkestad i en meget aktiv rolle.

– Dette er en maskin vi er stolte av, og som har potensial for å skape nye tider i markedet for fersktappede produkter, sier Trovaag. Han legger til at Elopak har møtt stor markedsinteresse for nyvinningen, med en rekke bestillinger i Europa, og også i USA, der mange maskiner, også de som ble produsert på Elopaks gamle fabrikk i Detroit, nå begynner å nærme seg pensjonsalder.

Komplett meieri

For å kunne gjennomføre komplett testing må Elopak også kunne håndtere det som skal fylles på kartongene. Så i testsenteret finnes et komplett lite meieri, og anlegg for behandling av juice og andre produkter som selges på kartong.

– Vi har faktisk godkjenning fra Mattilsynet for å prosessere og fylle meieriprodukter og andre flytende næringsmidler, noe som særlig er aktuelt når en kunde ønsker å markedsteste et produkt i begrenset skala, sier Marius Wiklund.

Han legger til at Elopak som systemleverandør også utvikler praktiske distribusjonsløsninger for kundene, dessuten sekundærpakninger, det vil si pakninger for et mindre antall kartonger, tilpasset forskjellige butikktyper og forhandleres behov.

– I det siste har det særlig vært interesse for nye løsninger for forretninger som driver hjem-levering, sier Ole-Petter Trovaag Han legger til at selve produksjonen av distribusjonsutstyr overlates til eksterne aktører.

– Men utvikling, testing og validering skjer her på Spikkestad – i tråd med at vi skal være Elopak i et nøtteskall, sier Marius Wiklund til slutt

Elopak ASA

 • Verdens tredje største leverandør av emballasjesystemer for flytende næringsmidler, med systemer for både fersktappede og langtidsholdbare aseptiske produkter
 • Globalt ledende på drikkekartong for fersktappede produkter
 • Sertifisert klimanøytralt selskap i 2016, kan også levere 100 prosent klimanøytrale produkter
 • Egne enheter i mer enn 40 land, produktene markedsføres i mer enn 70
 • Produserer kartong ferdig for fyllemaskiner ved 9 anlegg, egne fabrikker for foredling av råkartong i Nederland, Danmark og Ukraina.
 • Egen fabrikk for aseptiske fyllemaskiner i Tyskland, markedsfører også maskiner utviklet i samarbeid med selskapets japanske samarbeidspartner Shikoku
 • Global omsetning tilsvarende rundt 13 milliarder kroner (2023)
 • 2700 ansatte globalt
 • 95 prosent av medarbeiderne og 97 prosent av salget er utenfor Norge
 • Etablert av Johan H. Andresen sr. og ingeniør Christian August Johansen i 1957. Heleid av Ferd frem til børsnotering 17. juni 2021. Ferd er fortsatt majoritetseier
 • Hjemmeside: elopak.com