NORDISK SAMARBEID: Fra venstre, Ferd Capitals Maria Syse-Nybraaten og Hans Jakob Humlevik, Simon Gunnarsson, Investment Manager i Nordstjernan, og Jesper Mailind, styreleder i Aidian.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

Finske Aidian er ledende i Nord-Europa innenfor pasientnære analyser– med en viktig rolle i kampen mot antibiotikaresistens. Nå har et partnerskap med Ferd og svenske Nordstjernan overtatt som eiere.

I begynnelsen av mai gikk Ferd inn som eier av 33 prosent av aksjene i finske Aidian, Nordens ledende leverandører av pasientnære analyser («Point-of-care testing») – og en av de fremste aktørene på området også i store deler av resten av Europa.

– Dette er en stor og spennende transaksjon for Ferd. Det er første gang vi gjør en privat investering i denne størrelsesordenen utenfor Norge. Samtidig er det også nytt for oss når vi nå går inn i et partnerskap med et stort familiekontrollert svensk selskap: Vi kjøper aksjene av investeringsselskapet Nordstjernan, som beholder de resterende 67 prosentene, sier Investment Professional Maria Syse-Nybraaten i Ferd Capital.

STOR OG SPENNENDE TRANSAKSJON: Det er første gang vi gjør en privat investering i denne størrelsesordenen utenfor Norge, sier sier Investment Professional Maria Syse-Nybraaten i Ferd Capital.Foto: Sveinung Bråthen

– Og Aidian er i seg selv et svært spennende selskap, med et stort vekstpotensial både geografisk og i form av nye diagnostiske tester. Selskapet vil ha en viktig rolle i arbeidet for å løse store globale helseutfordringer, og det er et arbeid Ferd ønsker å være med på, supplerer kollega Hans Jakob Humlevik.

De to utgjør teamet som ivaretar den løpende oppfølgningen av Ferds eierskap i Aidian, mens også eier og styreleder Johan H. Andresen, konsernsjef Morten Borge og Co-Head i Ferd Capital Rikke Reinemo har vært involvert i prosessen som ledet frem til at Ferd gikk inn på eiersiden.

SPENNENDE SELSKAP: Aidian er i seg selv et svært spennende selskap, med et stort vekstpotensial både geografisk og i form av nye diagnostiske tester, sier Hans Jakob Humlevik i Ferd Capital. Foto: Sveinung Bråthen

Satsningsområde

Helserelaterte virksomheter er forøvrig utpekt som et satsningsområde for Ferd Capital, og da særlig diagnostikk og medisinsk teknologi.

– Det er imidlertid ikke så enkelt å finne gode oppkjøpskandidater med riktig størrelse og modenhetsgrad. Her passer imidlertid Aidian godt inn, og er en betydelig utvidelse av vår plattform innenfor diagnostikk, sier Syse-Nybraaten, og viser til at Ferd fra før er medeier i Fürst Medisinsk Laboratorium.

– Fürst er Nordens største medisinske laboratorium, og analyserer prøver innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi, sier hun.

Aidian leverer på sin side et vidt spekter av pasientnær diagnostikk, blant annet for diabetes og tykktarmskreft. Men selskapet står særlig sterkt innen tester for C-reaktivt protein («CRP»), et effektivt verktøy for å måle betennelse (inflammasjon) i kroppen. Dermed kan testene brukes som et viktig verktøy i kampen mot antibiotikaresistens.

– Vanligvis må prøvene legen tar sendes til et sentralt laboratorium for analyse, og det tar tid. Aidian er imidlertid ledende innenfor utstyr som plasseres på legekontorene, og som gir prøvesvar i løpet av minutter, forteller Syse-Nybraaten.

Svar med det samme

– Aidians viktigste produkt per nå er QuikRead go-systemet, som består av et helautomatisk, kompakt apparat som brukes sammen med et tilhørende sett av reagenser. Systemet er spesielt utviklet for primærhelsetjenesten, og mer enn 30 000 enheter er nå i bruk på legekontorer over store deler av verden, supplerer Hans Jakob Humlevik.

Hvis du opplever at fastlegen tar et par dråper blod fra fingeren din for å undersøke om du har en betennelse i kroppen, og så gir deg svar før legetimen er over, så er det sannsynlig at det er et apparat fra Aidian som har stått for analysen. Selskapets markedsandel for utstyr for pasientnære CPR-tester er høy i Norge og Norden.

– Og en CRP-test tidlig i sykdomsforløpet er en effektiv metode for å avklare om man trenger antibiotika. CPR-verdien har en liten stigning ved virus og en vesentlig høyere ved en bakteriell infeksjon, sier Humlevik.

GLOBAL SUKSESS: QuikRead go-systemet består av et helautomatisk, kompakt apparat og et tilhørende sett av reagenser. Systemet er spesielt utviklet for primærhelsetjenesten, og mer enn 30 000 enheter er nå i bruk på legekontorer verden over. Foto: Sveinung Bråthen

Antibiotikaresistens

Han understreker at dette er en viktig avklaring. Antibiotika har ingen effekt mot virus. Derfor er en tidlig CPR-test viktig for å hindre overforbruk, som er hovedårsaken til at stadig flere bakterietyper nå utvikler resistens mot antibiotika.

WHO, Verdens helseorganisasjon, har erklært antibiotikaresistens som en av de ti største helseutfordringene verden står overfor. Årsaken til at stadig flere bakteriestammer blir motstandsdyktige mot den ene antibiotikatypen etter den andre, er årtier med overforbruk i deler av verden.

– Tradisjonelt har det flere steder vært slik at mange pasienter forventer at legen skal gi dem noe mot forkjølelsen eller hva de nå ellers plages av. Derfor har noen leger hatt en tendens til å forskrive antibiotika, men uten å teste om pasienten virkelig har en bakteriell infeksjon. Og slik er dessverre praksisen fortsatt mange steder i verden, sier Humlevik.

Resultatet er at en rekke bakterieinfeksjoner blir stadig vanskeligere å behandle. Kanskje umulig, hvis resistensen omfatter tilstrekkelig mange antibiotikatyper. Det betyr at sykdommer vi lenge har regnet som enkle å helbrede, igjen kan bli dødelige.

– I blant annet Tyskland er det vanlig at legen gir pasienten en resept på at antibiotikum, men samtidig tar prøver som sendes inn til et sentralt laboratorium. Og hvis prøvesvaret – noen timer eller en dag senere – viser at det ikke dreier seg om en bakteriell infeksjon, så ringer legen og ber pasienten om å ikke ta medisinen, sier han.

Nordisk modell

Da mener Humlevik den «nordiske modellen» med CPR-analyse på legekontoret er langt å foretrekke.

– Avhengig av resultatet ser legen umiddelbart om det er aktuelt med antibiotika, og om det er nødvendig med videre tester som sendes til et laboratorium for å få en enda mer presis diagnose, sier han.

Det ligger med andre ord et stort potensial for Aidian i å bidra til at flere land tar i bruk CPR med såkalt Point of Care-analyse (POC), altså at legekontoret selv står for analysen av blodprøven.

– Her ligger det ikke bare svært store muligheter for videre vekst, men også for å levere et betydelig bidrag for å møte en av verdens viktigste helseutfordringer. Dette er en kombinasjon vi i Ferd har sans for, sier Hans Jakob Humlevik.

Tidkrevende prosess

De to fra Ferd Capitals Aidian-team er ellers enige om at det finske selskapet er godt posisjonert for å kunne konkurrere i et fremtidig utvidet marked for testutstyr i primærhelsetjenesten, både ut fra eksisterende posisjon og evnen til innovasjon.

– Men det vil være både tid- og kapitalkrevende å forme dette markedet videre. Forskning og utviklingsarbeid, utprøving, og ikke minst prosessen med godkjennelse fra regulatoriske myndigheter nasjonalt og internasjonalt, vil kunne strekke seg over en årrekke, understeker Hans Jakob Humlevik.

Derfor er det en styrke med eiere som har en industriell tilnærming med langsiktighet og vilje til å ta større løft enn hva andre kan være interessert i.

– Og vi kan da også fastslå at eierkonstellasjonen med Nordstjernan og Ferd er blitt godt mottatt av både ledelsen og medarbeiderne i Aidian. Nå ser vi frem til et både spennende og viktig samarbeid i årene fremover, avslutter Maria Syse-Nybraaten.

Aidian OY

  • Internasjonalt ledende produsent av utstyr for medisinsk diagnostikk
  • Viktigste produkt er analyseapparatet QuikRead go som gjør at legekontorer kan få prøvesvar på minutter
  • Over 300 ansatte
  • Hovedkontor i Espoo, Finland; kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Polen, Nederland, Belgia, Estland og Kina
  • Aktivitet i mer enn 60 land
  • Etablert i 1974 under navnet Orion Diagnostica
  • Eid av svenske Nordstjernan (67 prosent) og Ferd (33 prosent)
  • Internasjonal hjemmeside aidian.eu, norsk hjemmeside www.aidian.no

SIGNERING: Johan H. Andresen og Viveca Ax:son Johnson undertegnet avtalen om felles eierskap i Aidian under en seremoni i Karolinska Institutet. Foto: Fredrik Ahlsen

Nytt kapittel for samarbeid

Det var under en tre dager lang svensk-norsk næringslivssamling i mai at det ble kjent at Ferd går inn på eiersiden i finske Aidian – med svenske Nordstjernan som partner.

Avtalen mellom Nordstjernan og Ferd var helt i tråd med formålet med samlingen – nemlig å starte et nytt kapittel i samarbeidet mellom Norge og Sverige. Dette ifølge næringsminister Jan Christian Vestre og hans svenske kolleger næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson og Anna Hallberg, utenrikshandelsminister og ansvarlig for nordiske spørsmål. Arrangementet mønstret ellers en rekke sentrale næringslivsledere fra begge land, mens kronprinsesse Victoria, prins Daniel, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit bidro til å kaste glans over begivenheten.

FINT BESØK: Kronprinsesse Victoria, prins Daniel, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit bidro til å kaste glans over begivenheten. Foto: Fredrik Ahlsen

Selve signeringen av avtalen mellom de to tradisjonsrike men offensive selskapene Ferd og Nordstjernan om eierskapet i diagnostikkselskapet skjedde, passende nok, hos Karolinska Institutet – også en tradisjonsrik virksomhet opprettet så langt tilbake som i 1810, og i dag Sveriges fremste medisinske universitet og et av de største i Europa.

Nytt kapittel for Ferd og Nordstjernan

Det var i februar i år at det ble kjent at det familiekontrollerte investeringsselskapet Nordstjernan hadde kjøpt 100 prosent av aksjene i Aidian fra den danskbaserte private-equity-aktøren Axcel. Danskene hadde på sin side overtatt eierskapet i Aidian fra det finske legemiddelselskapet Orion Corporation i 2018.

Men i mai startet altså et nytt kapittel for norsk-svensk samarbeid hos både Nordstjernan og Ferd da Ferd overtok en tredjedel av Nordstjernans Aidian-aksjer:

– Vi er glade for å få med Ferd som partner i den videre utviklingen og vekstreisen for Aidian. Nordstjernan og Ferd har mange likheter gjennom at vi er familiekontrollerte selskaper som tenker langsiktig på våre investeringer, sier CEO i Nordstjernan, Peter Hofvenstam.

– Av familiekontrollerte selskaper tror jeg ikke det er noen andre i Norge jeg heller ville gjøre en sånn avtale med, uttalte fjerdegenerasjonseier og styreleder i Nordstjernan, Viveca Ax:son Johnson, da transaksjonen ble offentliggjort.

– Dette er en stor investering for Ferd. Vi er klar over at vi er i minoritet, og det hadde vi aldri akseptert hvis vi ikke trodde dette var et partnerskap å satse på, uttalte Ferds hovedeier og styreleder Johan H. Andresen ved samme anledning.

Andresen kunne ellers fortelle at Nordstjernan med Ax:son Johnson-familien og Ferd med Andresen-familien har snakket sammen i 10–12 år om et samarbeid. Men det er altså først nå at dette har resultert i en felles investering.

Fellestrekk

De to selskapene har mange fellestrekk som investormiljøer, først og fremst gjennom eierstrategi og utpreget vilje og evne til langsiktighet. Begge har også en lang og forretningsmessig suksessrik historie med grunnleggerfamiliene i en sentral posisjon. Nordstjernan er et investeringsselskap med historie tilbake til rederiet Nordstjernan i 1890, i dag i hovedsak eid av stiftelser opprettet av andre familiegenerasjon, med Viveca Ax:son Johnson som sentral representant for fjerde generasjon i styrende organer. Ferd har røtter tilbake til 1849, og har hele tiden vært heleid av Andresen-familien, i dag ved Johan H. Andresen som femte generasjon og døtrene Katharina og Alexandra som medeiere i sjette.