GÅR SAMMEN: Interwells Thormod Langballe (til venstre) og Rolf Håland fra PTC har ledet hvert sitt høyteknologiselskap med stor suksess.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Fotograf: Line Owren/Interwell

– Både Interwell og PTC leverer produkter og tjenester som gjør olje- og gassbrønner både sikrere og mer effektive, med høyere utnyttelsesgrad og redusert utslipp av klimagasser. Men vi arbeider innenfor til dels ulike segmenter i verdikjeden og brønnens levetid, slik at vi utfyller hverandre. Sammen blir vi en langt mer komplett leverandør, og en viktigere partner for kundene, forteller Thormod Langballe. Han er CEO for Interwell, en funksjon han også vil ha når de to selskapene er ferdig integrert.

– Konkurransetilsynet har godkjent transaksjonen. Nå er den formelt gjennomført, og vi er i oppstartsfasen av integrasjonsprosessen. Målet er at denne skal være kommet langt ved inngangen til 2023, sier han.

Perfekt match

Interwell og PTC drives videre på selvstendig basis inntil videre, og vil levere på eksisterende ambisjoner og forpliktelser. Rolf Håland, CEO for PTC, fortsetter i funksjonen til integreringen er fullført. Siden blir han en del av konsernledelsen i det sammenslåtte selskapet.

Håland ser forøvrig på de to selskapene som en perfekt match. Ikke bare utfyller de hverandre uten å overlappe, men de er også preget av sammenfallende verdier og forretningskultur.

– Ved å forene kreftene sikrer vi en fremtid der en bred produktportefølje kan videreutvikles med talent, kompetanse og kunnskapsdeling fra medarbeiderne i begge selskapene, uttalte han da fusjonsplanen ble offentliggjort.

70 prosent eksport

Både Interwell og PTC har bygget opp meget solide markedsposisjoner på norsk kontinentalsokkel. De er også aktivt til stede i alle viktige olje- og gassmarkeder i verden, både offshore- og landbaserte, og begge selskapene har i dag en eksportandel på rundt 70 prosent.

Interwells viktigste arbeidsområder er teknologi, produkter og tjenester som styrker sikkerhet og utvinningsgrad av olje- og gass for oppstrøms energiselskaper. Virksomheten omfatter blant annet avanserte plugger som styrer gjennomstrømmingen i olje- og gassbrønner, og teknologi som hindrer lekkasjer og andre uønskede hendelser. Selskapet har i tillegg utviklet RockSolid, en unik metode for sikker endelig nedstengning av brønner. Både denne metoden og andre produkter har i tillegg bruksområder innen CO2-lagring og gasslagring, og for alternative energiformer som hydrogen og geotermisk energiproduksjon.

BRØNNSTYRING: Både Interwell og PTC leverer blant annet avansert utstyr som styrker sikkerhet og utvinningsgrad i olje- og gassbrenner. Foto: Interwell

Også PTC har patentert og kommersialisert teknologi som forbedrer produksjonseffektivitet og sikkerhet i olje- og gassbrønner, blant annet gjennom monitorering og trykkontroll, avansert utstyr for brønnhoder, gassløftingssystemer, kjemiske injeksjonsventiler, sensorer og trykkstyringssystemer.

Konsolidering i markedet

Thormod Langballe forteller at han er glad for at de to teknologidrevne norske eksportsuksessene nå deltar i konsolideringen som pågår i markedet.

– Sammen leverer vi en bredere portefølje av produkter som bidrar til å optimalisere produksjonen og skape merverdi for kundene, sier han

Samlet omsatte de to selskapene for ca. 2,1 milliarder kroner i 2021, fordelt med rundt 1,6 og 0,5 milliarder for henholdsvis Interwell og PTC. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger ble rundt 800 millioner kroner, så det er to svært lønnsomme selskaper som nå slår seg sammen.

Solid langsiktig vekst

– Historisk har både vi og PTC hatt årlig organisk vekst på ca. 15 prosent, og ambisjonene er å fortsette denne veksten i årene som kommer, sier Thormod Langballe.

Han understreker at selskapene har opprettholdt en god inntjening også med sterkt svingende oljepriser, blant annet fordi en betydelig del av produktene leveres til eksisterende brønner som krever vedlikehold og oppfølging.

– Men investeringstakten hos oljeselskapene har vært relativt lav i en årrekke. Nå har olje- og gassprisene steget til et svært høyt nivå, og vi ser en tilsvarende økning i investeringsviljen når det gjelder å vedlikeholde gamle brønner og å etablere nye. Dette gir utslag også for oss, og vi ser en økende ordreinngang fremover, sier han.

GLOBALT: Både Interwell og PTC er aktivt til stede i alle viktige olje- og gassmarkeder i verden – her fra Interwells kontor i Omans hovedstad Muscat. Foto: Interwell

Samlokalisering

Interwell og PTC har til sammen rundt 700 medarbeidere. De ansatte ved de to hovedkontorene i Stavanger vil etter hvert bli samlokalisert. Det samme gjelder for markeds- og operasjonsbasene i Midtøsten, USA, Brasil, Storbritannia og andre steder der begge selskaper er representert.

– Vi vil trenge alle våre dyktige medarbeidere fremover, så ingen må slutte som følge av fusjonen, sier Langballe.

Interwell er eid med 64,5 prosent av Ferd. Herkules Capital har siden 2013 har eid 51 prosent av PTC, men selger nå alle sine aksjer til Interwell. Gründere og medarbeidere fra begge selskapene vil fortsatt være på eiersiden.

Men hva skal så selskapet hete når fusjonsprosessen er fullført?

– Både Interwell og PTC er godt innarbeidede navn og har høy anerkjennelse som merkevarer. Hvordan vi best kan ta vare på verdiene som ligger i dette, det har vi ikke avgjort ennå. Men vi jobber med saken, sier Thormod Langballe.

Fornøyd eier

– Vi som eier er meget godt fornøyd med denne transaksjonen. Både Interwell og PTC har hatt stor suksess med å kommersialisere unik norsk teknologi i det globale markedet. Sammen blir vi enda sterkere og kan hjelpe hverandre med videre internasjonal vekst, kommenterer Gustav Martinsen, Investment Professional i Ferd Capital. Sammen med kollega Sven Henrik Andresen er det han som har ansvaret for den løpende oppfølgningen av Ferds eierskap i Interwell, i tillegg har Nicolay Mylen deltatt i arbeidet med transaksjonen.

– I et marked som i økende grad konsolideres, er det fra et industrielt perspektiv fornuftig med en sammenslåing. Kombinasjonen av to sterke teknologimiljøer vil gi oss mange spennende muligheter fremover, både i tradisjonelle olje- og gassbrønner og i brønner som brukes innen alternative energiformer, legger Martinsen til.

Foto: Dag Knudsen