Gruppebilde av Dag Mejdell mellom Ferds Manuel Arbiol og Anniken Fougner. Foto: Sveinung Bråthen

NY STYRELEDER: Dag Mejdell mellom Ferds Manuel Arbiol og Anniken Fougner.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

 

– Jeg er glad for å kunne rapportere om nok et kvartal med god og lønnsom vekst. Styrket kontantstrøm og solid balanse gjør at Elopak kan fortsette å følge opp den stadig voksende interessen for bærekraftige fiberbaserte emballasjeløsninger i en rekke markedssegmenter verden over. Og med vår utvidede produktportefølje utgjør vi en aktiv bidragsyter i trenden bort fra plastemballasje og over til kartong, og dermed til en bedre fremtid.

Slik kommenterte konsernsjef Thomas Körmendi resultatene for tredje kvartal da de ble presentert i begynnelsen av november. Han kunne samtidig melde om en omsetningsøkning på fire prosent og organisk vekst på fem. Det ga et brutto driftsresultat (EBITDA) på 48,3 millioner euro (tilsvarende rundt 565 millioner kroner.) Det er foran budsjettmålene, og åpnet sammen med sterk kontantstrøm for en nedbetaling av gjeld og dermed styrket soliditet.

BÆREKRAFTIG: – Med vår utvidede produktportefølje utgjør vi en aktiv bidragsyter i trenden bort fra plastemballasje og over til kartong, og dermed til en bedre fremtid, sier Thomas Körmendi, Elopaks konsernsjef. Foto: Elopak

Imponerende utvikling

– Resultatene i tredje kvartal er en imponerende videreføring av den sterke utviklingen som begynte i andre halvår av 2022 – etter et ytterst vanskelig første halvår, blant annet som konsekvens av Russlands angrep på Ukraina og sterk råvareinflasjon, sier Investment Professional Manuel Arbiol i Ferd Capital. Sammen med kollega Anniken Fougner står han for den daglige oppfølgningen av eierskapet i Elopak, der Ferd fortsatt er majoritetsaksjonær, selv om selskapet ble tatt opp til notering på Oslo Børs i juni 2021.

Arbiol viser til at krigsutbruddet medførte umiddelbar stans i produksjonen i Elopaks russiske fabrikk i tråd med internasjonale sanksjoner, og senere salg av det russiske datterselskapet, med etiske standarder, sanksjoner og reguleringer vel ivaretatt. Dette innebar imidlertid at mellom åtte og ni prosent av Elopaks totalomsetning brått ble borte.

I tillegg kom ekstra kostnader ved å ivareta medarbeiderne i den russiske Elopak-fabrikken. Og også i den ukrainske, som leverte 80 prosent av produksjonen til Russland, og på kort tid måtte omstilles til nye eksportmarkeder i tillegg til forsterket satsning i hjemmemarkedet. På toppen av dette kom raskt stigende råvarepriser, problemer i forsyningskjeder, og generell økonomisk usikkerhet og uro. Kort sagt, utfordringer som samlet ga store økonomiske tap og en aksjekurs i fritt fall i første halvår av 2022.

– Jeg mener at det sier mye om styrken hos Elopaks ledelse, medarbeidere og omstillingsevne at selskapet på tross av utfordringene kunne avslutte 2022 med betydelig internasjonal vekst og positivt nettoresultat. Og en aksjekurs nesten tilbake på nivået fra før den russiske invasjonen, sier Arbiol.

TEAMET: Manuel Arbiol og Anniken Fougner står for den daglige oppfølgningen av eierskapet i Elopak, der Ferd fortsatt er majoritetsaksjonær, selv om selskapet ble tatt opp til notering på Oslo Børs i juni 2021. Foto: Sveinung Bråthen

Innovasjon, geografisk ekspansjon

– Når den positive utviklingen har fortsatt videre gjennom 2023, har dette sammenheng med at Elopaks strategi for bærekraftig vekst har gitt uttelling på en rekke ulike områder. Det gjelder geografisk, men også og i form av innovasjon og nye produkter som svarer på kundenes ønske om å erstatte plastemballasje med mer miljøvennlige løsninger, supplerer Anniken Fougner.

Hun forteller at veksten har vært særlig sterk på det amerikanske kontinentet, der god tilgang på nye kunder særlig i USA har vært en vekstdriver, mens stabil drift har styrket lønnsomheten. Elopaks amerikanske datterselskap har også hatt god tilgang på bestillinger av fyllemaskiner fra både gamle og nye kunder.

– Elopak har sitt hovedanlegg for kartongproduksjon til amerikanske kunder i Canada, og ytterlige anlegg som joint ventures i Mexico og Den dominikanske republikk. For å følge opp og forsterke veksten har selskapet nå vedtatt å bygge en fjerde fabrikk, denne gangen i Pure-Pak-kartongens opprinnelige hjemland, USA – nærmere bestemt i staten Arkansas. Her vil det bli investert 50 millioner amerikanske dollar – tilsvarende rundt 530 millioner kroner – i et anlegge som etter planen skal ferdigstilles i løpet av 2024, og hvor det vil bli hundre nye arbeidsplasser, sier Anniken Fougner.

Nye produkter og bruksområder

I det europeiske markedet har nye kartongtyper som kombinerer brukervennlighet med bedre miljøegenskaper bidradd til veksten. Samtidig er kartongemballasje tatt i bruk på stadig nye områder, i takt med skjerpet fokus på bærekraft.

– Gode eksempler er eSense-kartongen, som gjør det mulig å levere aseptisk pakket juice i kartong uten et innvendig aluminiumssjikt, og D-PAK-kartongene, som er utviklet for å gi mer miljøvennlige emballasjeløsninger for husholdningsprodukter som flytende såpe, tøymykner og munnvann, for bare å nevne noen varekategorier som allerede er på markedet forskjellige steder i Europa, sier Anniken Fougner.

Hun legger til at bra salg av Elopaks egenproduserte fyllemaskiner for aseptisk kartong har bidradd til å styrke posisjonen i denne delen av markedet, som har et svært stort potensial.

– I tillegg har Elopak nylig lansert en ny fyllemaskin som gir betydelig forlenget holdbarhet for fersktappede meieriprodukter, juice, vann og plantebaserte drikkevarer – helt opp til 60 dager. Dette er oppnådd gjennom et nytt HEPA-filtersystem og nye prosesser for å lukke og forsegle kartongene, basert på omfattende forskning og utprøving, sier Fougner.

Hun legger til at forlenget holdbarhet betyr redusert svinn og mindre miljøpåvirkning, og er sterkt etterspurt av produsenter av fersktappede drikkevarer. Den nye fyllemaskinen er utviklet av Elopak, og produseres hos japanske Shikoku, som har vært en nær samarbeidspartner for Elopak gjennom flere tiår.

TIDENES BESTE KVARTAL: – En imponerende videreføring av den sterke utviklingen som begynte i andre halvår av 2022 – etter et ytterst vanskelig første halvår, blant annet som konsekvens av Russlands angrep på Ukraina og sterk råvareinflasjon, sier Manuel Arbiol. Foto: Sveinung Bråthen

Verdens raskest voksende marked

Manuel Arbiol trekker på sin side frem Elopaks relativt nye satsning i India som et viktig bidrag til den gode utviklingen i konsernet. Det var i slutten av mars i fjor at GLS Elopak ble etablert som et 50/50 joint venture med GLS Group, en av Indias største og mest integrerte emballasjeleverandører.

– GLS Elopak har allerede hatt en rask vekst. Investeringen var forventet å levere positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) fra tredje driftsår, men oppnådde dette allerede etter seks måneder, sier han.

Arbiol legger til at virksomheten tar mål av seg til å bli en ledende aktør i det raskt voksende indiske markedet for drikkekartong for melk, juice og vann.

– Og potensialet er svært stort – India passerte nylig Kina som verdens mest folkerike land, og også her er en voksende del av forbrukerne opptatt av miljø og bærekraft, sier han.

Ny styreleder har overtatt

I mai i år overtok Dag Mejdell som styreleder for Elopak, og avløste dermed Jo Lunder, en annen industriell tungvekter med solid erfaring fra både norsk og internasjonalt næringsliv.

– Lunder har vært en svært viktig mann i Elopaks historie, blant annet i forbindelse med børsnoteringen, og ikke minst gjennom å bidra til å bringe Elopak trygt gjennom den kritiske perioden etter Russlands angrep på Ukraina. Nå er vi glade for at Mejdell sa ja til å overta, og ikke så lite stolte over at nok en av Norges fremste kapasiteter innenfor styreverv ser på Elopak som et interessant konsern å arbeide med, sier Manuel Arbiol.

Dag Mejdell er fra før av styreleder for Mestergruppen, et annet Ferd-selskap, og for Norsk Hydro og Sparebank 1 SR Bank. Siviløkonomen fra NHH har også mange års operativ erfaring som konsernsjef i blant annet Posten Norge og Dyno Nobel. I 2015 mottok Mejdell den internasjonale prisen «Industry Leadership Award» for å ha ledet omstillingene i Posten Norge på en suksessfull måte.

FORTSATT FREMGANG: – Elopaks strategi for bærekraftig vekst har gitt uttelling, både geografisk og i form av innovasjon og nye produkter som svarer på kundenes ønske om å erstatte plastemballasje med mer miljøvennlige løsninger, sier Anniken Fougner. Foto: Sveinung Bråthen

Øke veksttakten

– Jeg er imponert over det jeg har sett av Elopaks ledelse og medarbeidere. Jeg håper og tror jeg har en erfaringsbakgrunn som gjør at jeg kan tilføre Elopak noe i arbeidet med å videreutvikle en sterk og velprøvd forretningsmodell som har vist seg å fungere godt over tid. Men globalt har vi to store konkurrenter som også har sterke vekstmodeller. Vi må derfor øke veksttakten i Elopak for å kunne utnytte fullt ut megatrendene som nå virker i favør av vår bransje, sier Mejdell.

Han viser også til at Elopak særlig i Europa, men også i andre markeder, opplever at nye regulatoriske ordninger har en kraftig påvirkning av virksomheten.

– Vi leverer bærekraftige produkter, men vi må styrke innsatsen for å sikre at pakningene blir effektivt resirkulert i alle markeder. Det er trolig både bransjens og Elopaks største utfordring – og mulighet, sier Dag Mejdell.