Daglig leder Marte Sootholtet. Foto: Alex Asensi/Impact StartUp

STORE PLANER: Daglig leder Marte Sootholtet i Impact StartUp er glad for å være med på å stimulere gründerkulturen i Bydel Søndre Nordstrand.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Alex Asensi/Impact StartUp

 

South Zero Accelerator er Impact StartUp sitt nyeste program, som samler aktører fra offentlig og privat sektor, gründermiljøer og akademia i to ulike spor under samme paraply: Ett for gründerspirer fra bydelen, og ett for 10 mer etablerte sosiale entreprenører fra hele landet som ønsker å komme videre på sin vekstreise.

– Gründere trenger et godt nettverk og rollemodeller, og ved at deltakerne i begge sporene møtes og utveksler erfaringer kan de støtte og hjelpe hverandre på veien videre, forteller daglig leder Marte Sootholtet i Impact Startup.

Talentfulle gründerspirer fra Bydel Søndre Nordstrand skal rekrutteres i samarbeid med Gründergarasjen, som har lang fartstid som inkubator tett koblet mot Oslo Met.

Utvelgelsen av deltakere skjer i desember, og selve programmet har oppstart i januar 2024 og varer ut april.

SKREDDERSYDD BISTAND: Hos Impact StartUp får gründere hjelp til å øke kompetansen om forretningsutvikling. Foto: Alex Asensi/Impact StartUp

– På forhånd har Oslo kommune gjort en forbilledlig jobb med å etablere en intensjonsavtale med Hafslund Oslo Celsio. Det gjør at gründerne i vekstsporet får gode koblinger mot en spennende industriaktør, slik at programmet i tillegg til å være tydelig forankret i bydelen også har bredere kontaktpunkter, sier hun.

I disse dager lanseres en mulighetsstudie for hvilken rolle pilotanlegget for karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud i Bydel Søndre Nordstrand kan spille for norsk karbonfangstindustri. Anlegget er en spydspiss for innovasjon og teknologi i bydelen.

– Kongstanken til Oslo kommune er at South Zero Accelerator kan så frøene til en mer kunnskapsbasert næring og startup-kultur basert på noen grunnstener som bydelen trenger, som arbeidsplasser og talent. Vi er glade for å bidra til å etablere en tydeligere gründerkultur i bydelen, sier hun.

BYGGER NETTVERK: I South Zero Accelerator møtes gründerspirer og mer etablerte sosiale entreprenører og deler erfaringer. Foto: Alex Asensi/Impact StartUp

Sentral nisjeaktør

Akseleratorprogrammet Impact StartUp ble etablert som et prosjekt i Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) i 2018. Tanken var å gi et tilbud til oppstartselskaper som er i en for tidlig fase for FSE. I 2020 ble Impact StartUp skilt ut som et eget ideelt selskap, og etter hvert har flere norske eierfamilier, stiftelser og investorer kommet inn som partnere.

– FSE fikk et stort antall henvendelser fra sosiale entreprenører som ofte hadde innovative og spennende løsninger på sosiale problemer, men som strevde med å finne en bærekraftig forretningsmodell. Hos oss får de skreddersydd bistand til å ta neste steg på sine gründerreiser, forteller Sootholtet.

Impact StartUp tok med seg god læring fra Ferd om solid forretningsutvikling, gjerne fra erfarne gründere, og står skulder ved skulder med de sosiale entreprenørene.

– Når de får løftet sin kompetanse øker sannsynligheten for at flere blir mer økonomisk bærekraftige. Dette har vi nå holdt på med i fem år og lyktes godt med – vi ser at sosiale entreprenører som kommer til oss blir mye mer profesjonelle i løpet av kort tid, sier hun.

– Det er utrolig viktig å ha et støtteapparat rundt seg. Mange sosiale entreprenører står litt alene, og faller ofte gjennom hos Innovasjon Norge eller andre investeringsmiljøer. Vi har blitt en sentral nisjeaktør på dette området, legger hun til.

I løpet av de fem årene som har gått siden Impact StartUp startet opp setter stadig flere entreprenører som starter selskaper bærekraft i sentrum.

– Vi ser en stor og positiv utvikling i den retningen, og her er Impact StartUp den aktøren med mest erfaring i å bistå gründere i å være tydelige om hvilken positiv samfunnseffekt de ønsker å skape. På samme måte som FSE er vi opptatt av måling og styring av samfunnseffekten, og det noe av det som gjør oss unike i Norge, sier hun.

VEIVISER: South Zero Accelerator viser vei mot et samfunn med null sosial ekskludering, null arbeidsledighet og null klimautslipp. Foto: Alex Asensi/Impact StartUp

Inspirerende rollemodeller

I desember 2022 lanserte Ferd Oslo-satsingen for å bidra til å redusere forskjeller i Oslo. Satsingen støtter og styrker lokale organisasjoner og tiltak i fire av Oslos bydeler, og en av dem er Søndre Nordstrand.

– Ferd har fokus på impact investeringer både innen det grønne skiftet, sosiale entreprenører og områdeutvikling, og gjennom South Zero Accelerator bidra til å samle en del av disse kreftene, fastslår Sootholtet.

Når de 10 selskapene i vekstsporet presenterer sine løsninger i april 2024, runder Impact StartUp 100 selskaper de har akselerert i sine programmer.

– Det blir virkelig en merkedag for oss, det er kjempegøy at vår deltakerbedrift nummer 100 kommer fra denne spesielle arenaen. Det interessante med dette programmet er at Oslo kommune tar initiativ og anerkjenner gründermiljøenes transformative kraft. Det er disse miljøene som bringer frem nye løsninger på bærekraftutfordringer, og South Zero Accelerator handler om at vi ønsker å vise vei mot et samfunn med null sosial ekskludering, null arbeidsledighet og null klimautslipp – altså null spill av ressurser, sier Marte Sootholtet, som selv vokste opp på Bjørndal i Bydel Søndre Nordstrand.

– Det finnes så mange inspirerende gründerhistorier i bydelen, og i arrangementet «Meet a founder» får deltakerne i South Zero Accelerator muligheten til å møte folk som har lyktes som sosiale entreprenører i bydelen. En av dem er Saad Yusuf Hashi i Atlas Kompetanse, et ideelt selskap som forebygger utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn. Atlas Kompetanse var tidligere en del av porteføljen til FSE, og Saad er virkelig en inspirerende rollemodell, sier Marte Sootholtet.