Gruppebilde av endringsagenter i InterBridge

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.
Gen Z: Nassima Dzair (t.v.), med en gjeng endringsagenter i Oslo. Nå gleder de seg til å ta del i medvirkningen for LYST.
Foto: InterBridge.

Medvirkning er et viktig verktøy for å lykkes med den sosiale bærekraftige byutviklingen på Marienlyst, ifølge Silje Strøm, kommunikasjons- og markedsdirektør i Ferd Eiendom.

– Vi har allerede jobbet bredt og godt med å hente innspill til planene våre for LYST, likevel ser vi at det kan være vanskelig å få inn de unges stemme uten at de voksne påvirker den underveis. Derfor har stor tro på å bruke Generasjon Z til denne oppgaven, sier hun og legger til at de er veldig spent, både på resultatet og innspillene som kommer.

Hold deg oppdatert på LYST-utviklingen her.

Portrett av Nassima Dzair, daglig leder i InterBridge.

Nassima Dzair, daglig leder i InterBridge. Foto: InterBridge

Byutvikling med målbar effekt

– Vi håper ungdommene kan påvirke planprosessene i form av hvordan de ser for seg fremtidens boliger, og at deres forventninger og behov tas med som innspill til utforming av NRK-tomten-tomten – fra design til funksjonalitet, sier daglig leder i InterBridge, Nassima Dzair.

InterBridge har tidligere vært med i akseleratorprogrammet Impact StartUp, og er opptatte av å skape verdi for flere interessenter ved å generere målbar effekt over tid. De utdanner ungdom til å bli endringsagenter, og har som fremste oppgave å sørge for at unge blir tatt med inn i diskusjonene som dreier seg om deres fremtid.

– Det er tross alt deres by og de som skal overta etter oss, legger Nassima til.

Les mer om Ferds rolle Impact StartUp.

Medvirkning og samarbeid

Hun ser med stor begeistring på det nært foreliggende samarbeidet med LÉVA Urban Design, som har ansvaret for medvirkningsprosessene knyttet til Lyst, og Ferd Eiendom.

– Dette er et prosjekt med stort potensiale, så vi gleder oss veldig til de første samarbeidsmøtene etter påsken, sier hun.

Nassima er glad ungdommene får mulighet til å ta del i medvirkningen fra et tidlig stadium når det gjelder Lyst, og berømmer Ferd for å være bevisste verdien av medvirkning.

– Når Ferd skal redesigne et så stort område med minner og en rekke assosiasjoner knyttet til seg, er det veldig verdifullt at de er opptatte av å få med seg ungdomsstemmene inn i prosjektet, sier hun.

– Det gir dem selvtillit og en følelse av å være med å forme egen fremtid.

Ungdom i InterBridge

Unge stemmer: Endringsagentene i InterBridge jobber for å påvirke beslutningstakere, slik at samfunnet formes etter neste generasjons behov. Engasjementet og endringsviljen er stor blant ungdommene. Foto: InterBridge.

Bærekraftig utvikling, viktig for de unge

Hun forteller at det heldigvis er stadig flere aktører som er opptatte av trippel bunnlinje, der økonomi, miljø og sosial rettferdighet henger nøye sammen. Det lykkes de med ved å lytte til dem planene angår – både nå og fremover. Nassima tror klimasaken og koronaens ringvirkninger blir sentrale temaer for yngre generasjoner i lang tid fremover.

– Unge har hatt en del klimaangst, og mange mente at kloden fikk en pause fra overforbruket da korona kom. Men nå har det vart så lenge at mange unge begynner å få vanskeligheter med studiene og de sosiale ringvirkningene. En del lurer også på om studiet de har valgt er relevant for fremtiden, utdyper hun.

Hun ser også at Generasjon Z markerer seg på sosiale medier med tydelig kommunikasjon og sterk rettferdighetssans. Videre trekker hun frem tilhørighet og levende nærmiljøer som kvaliteter ungdommene verdsetter, og tillater seg et lite tankesprang knyttet til hva vi trolig vil se i medvirkningsprosessen for Lyst.

– Faktorer som enkel transport, grønne områder, flerfunksjonelle fellesarealer, farger og gratis hang-out-steder kan være elementer som blir løftet frem, men det skal ikke jeg spekulere så mye i, altså, ler hun. – Her er det ungdommene som skal høres, sier Nassima som setter på ti ungdommer på Lyst-prosjektet i første omgang.