Adm.dir. i Ferd Eiendom, Camilla Krogh

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.
Ruster opp: Adm.dir. i Ferd Eiendom, Camilla Krogh, styrker teamet for å levere på de store investeringene som er gjort.
Foto: Oda Hveem.

Camilla startet som administrerende direktør i Ferd Eiendom i september 2020. Ferd hadde da kjøpt Marienlyst og var allerede godt i gang med planlegging og medvirkning for tomten. Det historiske kjøpet satte startskuddet for en ny måte å jobbe på for eiendomsteamet.

– Dette er et av de mest spennende utviklingsprosjektene man kan få, med over tusen boliger og nærmere 60 000 kvadrat med næring, kultur og bygulv. Men det fordrer også at man kan endre og tilpasse seg så store prosjekter, sier Camilla som har mange års erfaring med eiendomsutvikling fra Skanska og Obos bak seg.

Hold deg oppdatert på LYST-prosessen.

Økt fokus på eiendom og byutvikling

Som eiendomsutvikler har Ferd hatt stor spredning i investeringene, med prosjekter av ulik størrelse og segmenter som lager- og logistikk, næringseiendom, boligutvikling og finansielle investeringer flere steder i landet, også i Sverige.  Behovet for tydeliggjøring har blitt mer og mer fremtredende. Rammevilkårene og ønsket om større fokus på eiendom og byutvikling kommer fra konsernledelsen.

– Da jeg begynte, var dette en satsing jeg fikk være med å utvikle og spisse. Den nye strategien er et resultat av det, sier Camilla. Hun legger ikke skjul på at ambisjonsnivået er hevet.

– Vi skal bli en ledende og fremtidsrettet byutvikler, og spisser oss inn mot boligutvikling i stor-Oslo og næringsutvikling i knutepunkt innenfor Ring 3, som vi mener er attraktive områder og segmenter å satse i, forteller hun videre.

Fremtidens arbeidsplasser

Men arbeidshverdagen og tanken om hvor «jobben» skal være har blitt kraftig utfordret siste året. Er satsingen på næringseiendom trygg?

– Kontoret vil fortsatt være viktig for kompetanseoverføring, kulturen og samhandlingen mellom de ansatte. Denne perioden har nettopp vist oss hvor stor verdi arbeidsplassen har, både i folks liv men også for skape felles kultur og lagspill.

Hun ser at mange  savner kontoret, men tror forventningene om fleksible arbeidsplasser og jobben som samlingspunkt vil være endret.

– Derfor er det også ekstra viktig å skape plasser som møter fremtidens behov, og det gleder vi oss til å jobbe ekstra fokusert med de neste årene, sier hun.

Styrker eiendoms-teamet

Den omfattende utviklingen av Tiedemannsbyen var den store syretesten. I dag er Ensjø en levende bydel med over 1200 boliger i flere størrelser, eget nabolagshus og grønne lunger uten trafikk. Nå står utviklingen av næringseiendommene i Vitaminveien, HH1 ved Oslo Rådhus, samt trekanttomten i Vika for tur. I tillegg til spektakulære Lyst, selvfølgelig. Camilla forteller at en endring i organisasjonsmodellen er nødvendig for å rigge seg for den kraftige veksten.

– Vi skal investere og gjennomføre flere prosjekter i egenregi og som aktiv eier i partnerskap i fremtiden. Da må organisasjonen og systemene se annerledes ut, og en tydeligere rollefordeling defineres, sier hun.

For å understøtte den organisatoriske veksten er det etablert en ledergruppe med tydelige ansvarsområder som gjør oss godt rustet til å skape systemverdi og håndtere de spennende prosjektene vi har i porteføljen. Strukturendringene innebærer også at vi må få på plass ny og komplementær kompetanse, ifølge Camilla, som den siste tiden har vært opptatt med flere nyansettelser. Tre av dem er allerede på plass:

Prosjektansvarlig innenfor næringseiendom

Kåre Hinna (62) har lang erfaring med prosjektledelse av utviklings- og byggeprosjekter, sist ifra Oslo Areal, der han de siste årene har jobbet med større rehabiliterings- og reguleringsprosjekter med fokus på miljømessig og sosial bærekraft, gjenbruk og reduksjon av materialbruk, i tillegg til teknologi for energieffektivisering.

– Jeg gleder meg til å bli en del av Ferd Eiendom som fremstår som et engasjert og dyktig lag, og som har iverksatt noen svært spennende utviklingsprosjekter som vil bli viktige for byen, sier Kåre.

Kunde- og markedsansvarlig for boligprosjekter

Nina Hox-Meedom (45) har lang erfaring fra Skanska Eiendomsutvikling  hvor hun har jobbet med konseptutvikling, salg og markedsføring av nyboligprosjekter gjennom mange år.  De siste årene har hun jobbet med ulike utviklingsprosjekter, deriblant den digitale kundereisen, smarthusløsninger, kommersiell tilpasning av nye boligkonsepter og bærekraft som en verdi for boligkjøperne.

– Jeg gleder meg til å bidra med min erfaring og utvikle en digital kundereise for de spennende prosjektene som Ferd Eiendom har i sin portefølje. Jeg brenner for fornøyde boligkjøpere, og hvordan man systematisk kan jobbe for å nå en høy kundetilfredshet, sier Nina. 

Business Controller for eiendomsutvikling

Esther Lia (45) har omfattende erfaring fra økonomisk oppfølging av ulike byggeprosjekter fra både entreprenør og byggherreside. Det siste året har hun vært i Kirkens Bymisjon som Business Controller for eiendomsavdelingen med ansvar for rapportering og beslutningstøtte. Før dette har hun lang erfaring fra Skanska Norge og Skanska Eiendomsutvikling der hun jobbet med både bolig og næringsprosjekter samt bistod med transaksjoner, skatte- og avgiftsmessige problemstillinger og automatisering av rapporteringsprosesser.

– Ferd Eiendom har verdier jeg kan identifisere meg med og har en omfattende og spennende utviklingsportefølje. Jeg ser frem til å jobbe tett sammen med prosjektteamene for å bidra til at det gjøres grundige økonomiske vurderinger, sier Esther.