Bilde av tre barn som leker på i Nabolagshuset, Petersborg på Ensjø hvor de har aktiviteter for folk i alle aldre. Foto: Kirkens Bymisjon

MØTEPLASS FOR ALLE: Nabolagshuset, Petersborg på Ensjø har aktiviteter for folk i alle aldre.

Forfatter: Ferd, ved Kjartan Bjørkvold
Foto: Kirkens Bymisjon

 

Da boligprosjektet Tidemannsparken ble etablert på Ensjø, ble det gjort undersøkelser som pekte på at det var behov for en møteplass for barn og ungdom i nabolaget. Ferd Eiendom satte i stand praktvillaen Petersborghuset fra 1870 for formålet, som skulle tjene som et inkluderende og levende samfunnshus.

AKTIVITETER FOR ALLE: Nabolagshuset, Petersborg på Ensjø med aktiviteter for naboer i alle aldre. Foto: Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon ble valgt som partner i pilotprosjektet. Ønsket var å etablere en driftsmodell som fungerte, teste og lære av ulike tiltak og å se positive effekter for beboerne i nabolaget. Denne piloten skulle brukes som læring for Nabolagshuset, Petersborg fremover, og for Nabolagshus i andre områder.

Driftsmodellen fungerer

Hvordan foregår samarbeidet? Tonje Bjørvig Jørgensen, virksomhetsleder fra Kirkens Bymisjon, sier det på denne måten: “It takes a village to raise a child”. Og det er mange som er involvert for å få Nabolagshuset, Petersborg til å fungere:

Ferd Eiendom står ansvarlig for bygget, vedlikehold og oppgraderinger, mens Kirkens Bymisjon står for driften. Lokale bedrifter og mange av sameiene i området er med på å bidra økonomisk, i tillegg til bidrag fra Bydel Gamle Oslo, Sparebankstiftelsen, BUFDIR og Stiftelsen Kaare Berg.

Økonomisk går det rundt, takket være en rimelig husleie, diverse støtteordninger og leieinntekter fra brukere av huset. For eksempel er det mulig å leie rom for å feire bursdag, familieselskap, dåp, konfirmasjon, og lignende, eller booke rom for å tilby en aktivitet til naboene. I tillegg har de et musikkrom som leies ut til øvinger.

Men den viktigste inntekten kommer fra sameiene som har inngått en samarbeidsavtale med Nabolagshuset. Her er sameiene med på å utvikle og medvirke til hva som skjer på huset, og støtter driften av Nabolagshuset med 1 krone om dagen per enhet.

Ferd Eiendom går foran som en pioner i bransjen, og håper at andre eiendomsaktører vil se til Nabolagshuset, Petersborg når de skal etablere nabolagshus og utvikle mer levende nabolag. Flere eiendomsutviklere har allerede tatt kontakt for å lære av erfaringene som er gjort i pilotprosjektet.

Ildsjelene driver aktiviteter

Det som skjer på huset, er 100 % brukerstyrt. Lokale ildsjeler kommer med forslag til aktiviteter, og så legges det til rette for at disse kan gjennomføres på huset. Hver uke slippes det oversikt over de ulike aktivitetene i sosiale medier.

En av ildsjelene er Esther (88). Hun er initiativtakeren bak Seniortreffet, som foregår hver tirsdag. Deltakerne spiser vafler, drikker kaffe og deler historier før det avsluttes med en lett treningsøkt.

– Nabolagshuset er en viktig arena for fellesskap, sier Esther, mange eldre bor alene og blir fort ensomme. Med Nabolagshuset, Petersborg har vi en arena der vi skaper fellesskap og en mulighet til å treffe naboen. Det at vi får bruke lokalene gratis har vært avgjørende for at vi har fått det til, og snart kan feire 4 år med Seniortreff.

JUBILEUMSFEIRING: Seniortreff med jubileumsfeiring hvor også en av ildsjelene, Esther (88) er til stede. Foto: Kirkens Bymisjon

Ungdom i arbeid

En av de viktigste oppgavene til Kirkens Bymisjon er å jobbe forebyggende med barn og ungdom, samtidig som nærmiljøet skal utvikles. Derfor er rekruttering av unge til å jobbe i bygget viktig.

Siden starten av prosjektet har over 70 ungdom fått jobb på huset og vært med på å utvikle Unge i jobb-programmet. Ungdommene er ansatt som aktivitetsledere på etter skole-tilbudet NoAKS og andre tilbud som musikkverksted og «åpen loftstue». De jobber også som vertskap på eventer, bistår med opprigg og nedrigg til selskap, renholdere og andre roller som kreves for at aktiviteter kan gjennomføres og for at huset kan være i full drift.

90 % av ungdommene som har jobbet på Nabolagshuset, Petersborg har fått andre jobber senere eller gått videre til studier. Dette er noe både Tonje og Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom, trekker frem som en av de positive effektene fra samarbeidet så langt.

I løpet av en uke er det over 500 personer innom og bruker huset. Det er 7-8 barnebursdager, og aktiviteter som tai chi, keramikkurs og hagelag. Dette vil fortsette å utvikle seg dynamisk, basert på behov og læring underveis.

– Jeg er veldig stolt over det vi har fått til sammen med Nabolagshuset, Petersborg. Ikke minst når jeg hører alle historiene om beboere som virkelig får eierskap til det som skjer i nærmiljøet. Sammen med Kirkens Bymisjon og lokale ildsjeler har satsingen på Nabolagshuset bidratt til å forhindre utenforskap og ensomhet sier Camilla Krogh

Piloten fortsetter

Modellen med et Nabolagshus på Ensjø var en pilot som ble startet i 2020. Ferd Eiendom og Kirkens Bymisjon har lært mye i de tre første årene av samarbeidet, som nå går inn i fase 2.

Nå settes det i gang en prosess for å evaluere resultatene. Målet er å få kunnskap om hvilken verdi nabolagshuset har på de som benytter det og effekten på området som helhet.

Samtidig er alle parter enige om å fortsette å satse videre på Nabolagshuset, Petersborg, og Kirkens Bymisjon har satt i gang lignende prosjekter i andre nabolag, blant annet på Grønland, i Kværnerbyen og i Sarpsborg.

– Alle nabolag fortjener et nabolagshus! Sammen med Ferd Eiendom er vi i ferd med å revolusjonere hvordan man kan ta samfunnsansvar i et nærmiljø og forhåpentligvis kunne dokumentere gode sosiale effekter fremover, avslutter Tonje Jørgensen.

Om Nabolagshuset Petersborg

Adresse: Sigurd Hoels vei 35, 0655 Oslo

Kontakt Nabolagshuset Petersborg: nabolagshusetpetersborg@gmail.com

Hjemmeside: kirkensbymisjon.no/nabolagshuset-petersborg

Facebook: facebook.com/nabolagshusetpetersborg

Instagram: instagram.com/nabolagshusetpetersborg

Virksomhetsleder fra Kirkens Bymisjon: Tonje Jørgensen tonje.jorgensen@bymisjon.no

Kontaktperson i Ferd Eiendom: Camilla Krogh cak@ferd.no