Astrid Laake Paaske og Mari Huuhka Killingmo i Ferd Sosiale Entreprenører.

SOSIAL INVESTOR: Ferd Sosiale Entreprenører investerer for å skape målbare sosiale resultater, og de sosiale effektene styrende for valg av både selskaper og finansiering, forteller Astrid Laake Paaske og Mari Huuhka Killingmo i Ferd Sosiale Entreprenører.

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt
Fotograf: Sveinung Bråthen

 

– Selskaper og markedet har utviklet seg, og vi ser nå flere social impact-selskaper med innovative løsninger og gode forretningsmodeller, forteller Mari Huuhka Killingmo, senior forretningsutvikler i Ferd Sosiale Entreprenører.

Økt innovasjon på social impact-feltet

Selv om sosial bærekraft fortsatt ligger noen år etter green impact, ser Ferd Sosiale Entreprenører en tydelig positiv utvikling. Mer modne impact-selskaper betyr også at flere selskaper er klare for å prøve ut nye finansielle verktøy. Ifølge Mari er mangelen på innovasjon blant investorer en av de største utfordringene for at disse selskapene skal lykkes.

– Investorene bruker ofte de samme verktøyene som ble utviklet for å investere i Silicon Valley startups for flere tiår siden. Å tenke nytt om hvordan vi finansierer selskaper er avgjørende for å lykkes med å skape mest mulig samfunnseffekt, fortsetter hun.

Den tradisjonelle venturemodellen søker å maksimere avkastningen i en portefølje og jakter ofte såkalte unicorns, det vil si privateide selskaper med markedsverdi over US$1bn. Samtidig aksepterer venture-investorer at mange av selskapene ikke vil overleve.

– Denne modellen passer ikke så godt for selskaper som jobber med sårbare grupper og styrer etter sosiale resultater. Social impact-selskapene er veldig ulike, i både problemet de forsøker å løse og forretningsmodell. Med en tradisjonell venture-modell kan en investor gå glipp av mange selskaper som kan skape betydelig sosial effekt, sier Mari.

STOR UTVIKLING: Siden oppstart i 2009 har Ferd Sosiale Entreprenører utviklet seg fra å gi rene gaver til tidligfase sosiale entreprenører, til å gjøre bredere social impact-investeringer. Fv. Mari Huuhka Killingmo, Espen Daae, Katinka Greve Leiner, Trym Nagelstad, Henriette Skretteberg og Astrid Laake Paaske. Foto: Sveinung Bråthen

Bør jakte målbare resultater for bærekraftig vekst

Social impact-selskaper er ikke bare opptatt av å spre produktet sitt ut i markedet – de jobber for at det skapes reell endring og at de faktisk løser et problem. Derfor kan ikke disse selskapene bare pushe ut en app i markedet, de må også kunne måle at appen fører til en positiv endring for den som bruker den.

– Selv om mange har en teknologiløsning, er de avhengige av å skape en reell impact med dokumenterbare resultater. Mange av selskapene har også det offentlige som kunde og det tar tid å vokse i dette markedet, supplerer Astrid Laake Paaske, forretningsutvikler i Ferd Sosiale Entreprenører.

Hun mener selskapene er bedre tjent med å jakte bærekraftig vekst istedenfor eksponentiell vekst med en «winner takes it all»-mentalitet – og understreker at dette også gjelder for social impact-investorer.

– Ferd er av natur en langsiktig investor, og vårt forretningsområde er først og fremst utålmodige på den sosiale effekten. Vi trenger gode finansieringsinstrumenter som kan underbygge og fremme dette, sier hun.

– Det er interessant å se at dette også nå har begynt å komme på social impact-siden internasjonalt. SAÏD Business School ved Oxford University satte blant annet opp sitt første program innen Impact Finance Innovations i 2021.

JAKTER NYE VERKTØY: Teamet i Ferd Sosiale Entreprenører ser stadig etter nye finansieringsinstrumenter som kan styrke den sosiale effekten. Foto: Sveinung Bråthen

Skal skape mest mulig social impact

Ferd Sosiale Entreprenører investerer for å skape målbare sosiale resultater, blant annet ved å investere i sosiale entreprenører. At de er en sosial investor betyr at de sosiale effektene er styrende for valg av selskaper og finansiering, og de kan ta risiko som andre i markedet ikke kan eller vil ta for å nå mest mulig sosial effekt.

– Disse nyskapende, små selskapene trenger stabile inntekter for å dekke egne kostnader til videreutvikling og spredning av sine løsninger. Vi kan gi selskapene økonomisk pusterom i noen avgjørende år. På denne måten kan vi bidra til å sikre at den sosiale effekten er kjernen i forretningsmodellen, og at de kan nå flest mulig med kvalitativt gode løsninger, forteller Mari.

Siden oppstart i 2009 har Ferd Sosiale Entreprenører utviklet seg fra å gi rene gaver til tidligfase sosiale entreprenører, til å gjøre bredere social impact-investeringer, også i noe mer modne selskaper. Hun understreker at for dem er de sosiale resultatene alltid de viktigste.

– De finansielle verktøyene må tilpasses selskapenes behov, og det finnes mye mer enn bare tilskudd eller egenkapital. I dag bruker vi hele spekteret av investeringsinstrumenter fra rent tilskudd der man ikke forventer å få noe tilbake, til investeringer med avkastningsforventninger på lik linje med mer tradisjonelle investeringer.

Finansieringsmodell kobles direkte til effekt

Ferd Sosiale Entreprenører jobber hele tiden med å finne nye og innovative måter å finansiere selskapene på. De ser at de mest effektive verktøyene kombinerer nye løsninger med det beste fra eksisterende måter å finansiere selskaper, og kobler finansieringen til social impact, såkalt impact-linked finansiering.

– Vi tilpasser finansieringen til selskapets behov og knytter betingelsene til sosiale resultater for å sikre at alle har insentiver for å maksimere sosiale resultater, ikke bare økonomisk avkastning, sier Astrid.

Ett av selskapene som har fått ny type impact-linket finansiering er porteføljeselskapet Lifetools. Den sosiale entreprenøren hjelper svært sårbare mennesker uten verbal tale til å forstå og bli forstått gjennom sitt digitale verktøy KnowMe.

– Her har vi tegnet en avtale på at selskapet får en kapitaltilførsel nå, mot at vi har en mulighet til å tegne aksjer i selskapet for hele beløpet på et fremtidig tidspunkt. Tegningskursen vil bli høyere dersom de når forutbestemte impact-mål. Hvis vi velger å ikke tegne aksjer, blir beløpet konvertert til tilskudd, utdyper Astrid, som også er forretningsutvikler for Lifetools.

Instrumentet ligner på SLIP, et mye brukt verktøy for tidligfase-selskaper i Norge. Det skiller seg imidlertid ut ved at det ikke er automatisk tegning av aksjer og at betingelsene er knyttet til oppnådd impact. Astrid forteller at det er mange måter å knytte de sosiale resultatene til vilkårene i investeringene.

– Vi har også brukt konvertible lån der vi ettergir deler av lånet dersom selskapet oppnår avtalte impact-mål, eller der vilkårene til konverteringen er knyttet til impact. Det handler om å ta det beste fra tradisjonell finans, tilpasse finansieringen til selskapene behov og linke til de sosiale målene, sier hun.

Nye instrumenter kan sikre god exit

Selv om Ferd Sosiale Entreprenører har utforsket flere finansieringsverktøy som kobler instrumentene direkte opp mot ønsket impact, er de på langt nær ferdige med å forsøke nye instrumenter.

Mari og Astrid forteller at de fremover vil se nærmere på det som kalles Structured Exits. Dette er avtaler som på mange måter kombinerer det beste fra egenkapital, som høy risikovillighet og tålmodighet, med gode elementer fra gjeldssiden, som for eksempel kan sikre en forutbestemt exit for investor.

– Flere av selskapene vi investerer i er såkalte ideelle aksjeselskap. Det er ikke nødvendigvis gitt at det er en naturlig exit ved at vi får solgt aksjene videre til en ny eier. Vi er opptatt av at de sosiale resultatene ivaretas også etter at vårt engasjement er over, utdyper Mari.

Structured exits løser dette ved at gründere og investorer i felleskap avtaler en plan for en hel eller delvis exit av investeringen. De planlegger også hvordan ønskede økonomiske og sosiale resultater skal oppnås. Tilbakebetaling og eventuell forventet avkastning kan komme i form av utbytte, tilbakekjøp av aksjer, tilbakebetalinger som en andel av omsetning eller profittdeling.

– På denne måten er ikke selskapet avhengig av en ukjent ny kjøper eller børsnotering for at investoren skal få avkastning. Slike avtaler sikrer også at eierskapet forblir hos noen som brenner for den sosiale effekten, avslutter Astrid.

Hva er sosial bærekraft?

Ferd Sosiale Entreprenører benytter definisjonen av social impact, eller sosial bærekraft, som en målbar, signifikant og netto positiv effekt på et prioritert samfunnsproblem. Effekten må skapes med intensjon og tilfalle en utsatt gruppe og/eller planeten. Den må også vare over en relevant tidsperiode.