Bilde av Johan H. Andresen og Grete Ingeborg Nykkelmo på scene

ENGASJERT: Johan H. Andresen har sett samfunnseffekten av Ungt Entreprenørskap i skolen over tid, og har i takt med det latt seg engasjere i stadig større grad. I dag er store deler av Ferd engasjert i arbeidet. Han og administrerende direktør i UE, Grete Ingeborg Nykkelmo åpnet jubileumsfesten i oktober sammen.

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen
Fotograf: Ungt Entreprenørskap

 

Nykkelmo har ledet organisasjonen i det hun beskriver som fem morsomme og givende år, og har gjennom det opplevd det gode samarbeidet på tvers av skolene og næringslivet.

– Jeg kom selv fra næringslivet, og har tidligere jobbet med både kommunikasjon og rekruttering i skjæringspunktet mellom næringsliv og skole før jeg kom inn i UE, forteller hun.

Møter næringslivets behov

Hun kjente derfor godt til næringslivets behov for å rekruttere kompetanse, og har vært opptatt av å vise frem mulighetene næringslivet har å by på. Det har hun fått drive med i enda større grad som administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

– Det å få være med på denne matchmakinga mellom ungdom og næringslivet er veldig givende, sier Nykkelmo som understreker at dette er av stor verdi for begge parter.

– De unge har stor nytte av å lære om næringslivets muligheter og behov mens de ennå går på skole, og vi opplever også at næringslivet nå i enda større grad enn tidligere er opptatt av å involvere ungdommer og få deres perspektiver. Ungt Entreprenørskap ønsker  å være en brobygger mellom skole og næringsliv, og da trenger vi gode partnere i næringslivet, sier hun.

 

Adm.dir. i Ungt Entreprenørskap, Grete Ingeborg Nykkelmo og Julie Kildemo

LEDERTEAM FOR DAGEN: Adm.dir. i Ungt Entreprenørskap, Grete Ingeborg Nykkelmo hadde selv følge av en lederspire hele dagen. Julie Kildemo fra Kirkenes har gjort seg bemerket med både ungdomsbedriften Pure Organic Care og elevbedriften Sultne Mager. Foto: Ungt Entreprenørskap

Vinn-vinn

Ferd har vært en viktig støttespiller for organisasjonen helt fra begynnelsen gjennom engasjementet til både Johan H. Andresen og hans far.

– Andresen-familien og Ferd har vært med oss hele veien. De er en stor og god partner, og en viktig kontakt og muliggjører for oss, forteller Nykkelmo.

Hos nåværende Ferd-eier Johan H. Andresen er engasjementet for UE vokst til å bli både stort og personlig. Da Ferdmagasinet skrev om det tette samarbeidet i 2021, uttalte han at engasjementet for UEs arbeid har steget i takt med hvor effektfullt han har sett at det har vært – både som forebyggende tiltak mot utenforskap i samfunnet og for verdiskapningen i næringslivet.

Det har utviklet seg til å bli et intenst og hjertelig engasjement fra min og Ferds side, der vi aktivt deltar i juryarbeid i konkurranser, i tillegg til at vi også har opprettet vår egen Ferd-pris, sa han den gangen.

Nykkelmo forteller at de i dag også har gleden av stort engasjement og bidragsvilje fra øvrige Ferd-ansatte. Hun tror det har en sammenheng med at entreprenørskap i skolen også bidrar til at næringslivet får sterke kandidater med såkalte 21st century skills.

– Det handler om kompetanse på kreativitet, samarbeid og problemløsning, i tillegg til det å kunne ta initiativ og samarbeide med næringslivet. Dette er kompetanse næringslivet trenger, utdyper hun.

Øyeåpner for unge entreprenører

Nykkelmo forteller at entreprenørskap også gir muligheter for de som ikke trives så godt i vanlig skole. Mange elever har kanskje sittet på siste rad, og manglet både motivasjon og mestring i flere fag. Mange av dem har kjent på usikkerhet, manglende selvtillit og utenforskap i ung alder.

– Tidlig utenforskap er et stort problem i Norge, og vi får stadig tilbakemeldinger fra både foreldre og ungdommer som har ytret stor takknemlighet for å ha fått mulighetene til å delta. Det å få lov til å jobbe med egne interesser på denne måten er med på å snu livet for mange unge, sier hun og utdyper:

– Entreprenørskapsfaget krever folk med ulik kompetanse, styrker og svakheter. Det er en øyeåpner for veldig mange at vi trenger hverandre.

Jubileumsfesten hos Ferd

120 000 elever og studenter deltar årlig i Ungt Entreprenørskap sine programmer, og hvert år blir 30 000 av dem unge bedriftsetablere. Hvor mange av dem som kunne kommet feil ut i livet om ikke mulighetene hadde kommet en gang i skoleløpet, er vanskelig å anslå. Det er imidlertid tydelig at mange har en stor takknemlighet til den læreren som så dem, slik at de fikk muligheten til å utvikle egen kompetanse – selv om de kanskje ikke utmerket seg i matte, naturfag, norsk eller noe annet. Det er verdt å feire!

– Vi har markert jubileet flere ganger gjennom året – både internt, og sist på selve jubileumsfesten med eksterne partnere 21.oktober i lokalene til Ferd, sier en storfornøyd Nykkelmo.

Passende nok valgte de å kombinere festen med den årlige begivenheten Leder for en dag, hvor 25 lederspirer fra hele landet får skygge en toppleder en hel dag.

– Vi samlet landets beste lederspirer, som alle har hatt ungdoms- eller studentbedrift, sammen med sine respektive næringslivsledere på slutten av dagen. I tillegg inviterte vi flere historiske partnere og støttespillere, så det ble en veldig hyggelig markering, smiler hun.

Ungt Entreprenørskap

  • En ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
  • UE har programmer fra grunnskole til høyere utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi.
  • Programmene gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringslivet. På denne måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene.