LØSNINGSORIENTERTE: Investor-teamet i Ekstern Forvaltning trapper stadig opp investeringer som bidrar til grønn omstilling. Det vil lønne seg over tid, mener de. F.v.: Aleksander Wisem Sahnoun, Richard Litsén og Kristina Jacobsen.

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen
Foto: Sveinung Braathen

Ferd jobber med å innlemme bærekraft på en stadig mer helhetlig måte i konsernet, noe som har blitt sentralt i alle beslutningsprosesser på tvers av forretningsområder.

– I praksis handler det om å integrere hensyn til miljøet, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser, i tillegg til eierskapsutøvelse og rapportering. Dette er også noe vi jobber helhetlig med på tvers av våre 16 forvaltere, sier Jacobsen, som har ansvaret for Ferds investeringer hos eksterne forvaltere.

Ekstern Forvalting fokuserer på å identifisere attraktive investeringsalternativer som utfyller Ferds øvrige satsingsområder.

– Vi forvalter i dag rundt åtte milliarder kroner, fordelt på to mandater – Global Fund Opportunities og Global Equity. Innenfor Global Equity investerer vi temabasert med fokus på Asia, US Centric, teknologi i bred forstand, samt det grønne skiftet, utdyper hun.

Mer om Ferds filosofi knyttet til bærekraft og varige verdier

Bærekraft som driver

Selskapene som faller inn under temaet det grønne skiftet leverer løsninger eller tjenester som er nødvendige for å løse klima- og miljøutfordringene verden står ovenfor.

– De enorme investeringene som trengs for nå klimamålene og transendere til en bærekraftig verdensøkonomi, utgjør en sterk langsiktig medvind for disse selskapenes inntjeningsvekst, såkalte løsningsselskaper, sier Richard Litsén, Senior Investment Manager.

– Det er altså ikke nok å bare ha en forretningsmodell som innebærer lave karbonutslipp.

Dette er trolig bare startfasen på en mulighet som vil strekke seg flere tiår fremover, i følge Litsén og kollegene. Høy strukturell vekst innenfor bransjene som støtter opp under Parisavtalen og null-utslipp-visjonen står sentralt.

Teknologisk utvikling har gjort fornybar energi konkurransedyktig uten subsidier, og det politiske fokuset er økende, sier Aleksander Sahnoun, Senior Investment Manager.

Jakten på “grønne” fondsforvaltere

Teamet i Ekstern forvaltning gikk grundig til verks for å finne de rette forvalterne. Mye av tiden gikk med til å forstå underliggende drivere i markedet og forvalternes investeringsunivers.

GRUNDIG TIL VERKS: Teamet i Ekstern forvaltning gikk grundig til verks for å finne de rette forvalterne. Mye av tiden gikk med til å forstå underliggende drivere i markedet og forvalternes investeringsunivers. Foto: Sveinung Bråthen.

– Vi evaluerte over femti forvaltere og landet til slutt på tre globalt fokuserte forvaltere, spesialiserte på dette feltet, sier Richard Litsén og fortsetter:

– Disse tre er, etter vårt syn, meget kompetente, med inngående kunnskap om selskapene, teknologien og vekstdriverne. I tillegg har de en tilnærming til verdsettelse i den noe mer edruelige enden av spekteret, og fokuserer på en stabil langsiktig inntjeningsvekst i større grad enn mange av sine konkurrenter, fortsetter han.

– Se for eksempel på elbilbransjen. Her er enkelte selskaper verdsatt veldig høyt, på grunn av enorm vekst i markedet. Leverandørene av komponentene derimot, er ikke nødvendigvis like høyt verdsatt, men vil trolig levere svært godt i fremtidens marked, forklarer Sahnoun.

Å investere i service og komponentleverandørene tilknyttet bærekraftig utvikling er i mange tilfeller et smart trekk. Les også om Ferds satsing på sjømatinvestoren Broodstock. 

Bedrifter med løsninger for klimakrisen

Litsén legger til at det ikke nødvendigvis er en forutsetning at alle selskaper som omfattes av fondene er helt grønne enda.

– Universet av løsningsselskaper er fortsatt ikke veldig stort i et globalt perspektiv, så en viktig diskusjon for oss var hvordan vi stiller oss til selskaper som er inne i en pågående transformasjon. Her mener vi det kan være lurt å være fleksible, sier han.

Sammen med forvalterne følger de tre nøye med på markedet, og gjør løpende vurderinger underveis. Det er imidlertid mange som forbinder risiko med markedsbevegelser. I deler av dette segmentet har det til tider vært tendenser til eufori. Men markedsbevegelser her og nå er ikke nødvendigvis det som definerer de mest bærekraftige løsningene over tid, skal vi tro Ferd-investorene.

Det er i dag mer risikabelt å ikke investere i langsiktige løsninger, fastslår Sahnoun.

Har du lest om bærekraftssatsingen til kleskjeden Boozt? Med disse grepene skal de gjøre det enklere å kle seg miljøvennlig.