Teknologi-selskapet Sysco

LYSENDE FREMTID: Sysco har opplevd god vekst de siste årene, som følge av solid kompetanse spesialisert for energi­sek­to­ren.

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen
Foto: Sysco

Special Investments er Ferds mest fleksible investeringsmandat, som muliggjør ulike type investeringer, ofte som finansiell partner.

I verdirealiseringen av disse to selskapene er det Credo Partners som representerer det aktive eierskapet, og er nok et eksempel der vi i Ferd har brukt vår fleksibilitet, sier Kristian Eikre.

Investeringene i Frisk Gruppen og Sysco ble gjort for noen år siden.

Begge selskapene har hatt en fin utvikling under Credos eierskap. Mens Frisk Gruppen får ny eier i danske Falck, vil Ferd fortsette sitt eierskap gjennom Credo, når Sysco nå fusjonerer med det norske IT-selskapet Cegal.

Frisk Gruppen

Foto: Bård Gundersen/SYSCO

Gir fart til det grønne skiftet

Teknologi-selskapet Sysco har vært i Credo Partners eierskap med Ferd som finansiell partner siden 2016. Mens Sysco i hovedsak leverer smarte nettsky og datastrømteknologier innen fornybar energi, har Cegal tradisjonelt vært en digitaliseringspartner for den globale olje- og gassindustrien. Sammen sitter selskapene på verdifull kompetanse og innsikt som er nødvendig for å drive frem det grønne skiftet.

– Transformasjonen av denne sektoren og dreiningen mot fornybare energikilder skjer nå i en rasende fart, hvor teknologi og mangfold er nøkkelen. Sammen skalerer Sysco og Cegal for større kunder, nye og større utfordringer og leveranse av helhetlige løsninger for den internasjonale energibransjen, sier Gudmund Killi, Managing Partner i Credo Partners.

Kristian Eikre

«Dette er helt klart en spennende kombinasjon med god industriell logikk.» – Kristian Eikre. Foto: Dag Knudsen

Dette er helt klart en spennende kombinasjon med god industriell logikk, sier Eikre som ser frem til å fortsette eierskapet i det nye selskapet, gjennom Credo og med Norvestor som medeier.

Sysco-Credo-fusjonen vil ha om lag 700 ansatte og vil i 2021 omsette for rundt 1,4 milliarder kroner totalt. Begge har sine hovedkontorer på Vestlandet, nærmere bestemt Stavanger og Haugesund, men vil til sammen ha kontorer i åtte land. Daglig leder i Sysco, Dagfinn Ringås, går inn som administrerende direktør for det nye kombinerte selskapet. Det er grunn til å tro at fusjonen vil komme både selskapene og kloden til gode fremover når de nå rigger seg for å bli en enda sterkere partner på veien fra fossil til fornybar energi.

Frisk Utvikling ut i verden

Frisk-gruppen har sine røtter i Oppfølgingsenheten Frisk og Din Utvikling, som ble fusjonert i forbindelse med oppkjøpet gjort av Credo Partners i 2018 med Ferd som finansiell partner.

Frisk er den største leverandøren av arbeidsinkluderingstjenester til NAV i Norge, i tillegg til å være markedsledende innenfor bedriftshelse og rehabilitering. Selskapet har opplevd eventyrlig vekst de siste årene.

Målet med investeringen var å lykkes med fusjonen av de to selskapene og skape et godt fundament for videre vekst, noe de, med god støtte fra Credo Partners, har lykkes med, sier Eikre.

Les også om effekten av arbeidsinkludering, og hvorfor Ferd engasjerer seg for det.

I dag har Frisk Gruppen etablert seg på over 90 lokasjoner over hele Norge, og er nå solgt til det danske helse- og redningskonsernet Falck som ny og eneste eier. Konsernet er en stor, internasjonal virksomhet med 27 000 medarbeidere og aktiviteter i 30 land innenfor helse, ambulansetjenester og brannberedskap.

– Vi er glade for å overlate selskapet i hendene på svært profesjonelle nye eiere med et virkelig langsiktig perspektiv, sier Pål Brynsrud, partner i Credo Partners, og ønsker Frisk og Falck lykke til videre i arbeidet med å forbedre menneskers liv.

På spørsmål om hva de frigitte midlene vil gå til, er Eikre tydelig i sin sak.

Vi er alltid åpne for nye spennende investeringer. Investeringsmandatet Special Investments handler om unike situasjoner i etablerte selskaper, der Ferd kan være en god partner og bidra med kapital for å frigjøre verdiskapningspotensiale, avslutter han.

Ferd Special Investment ligger under Ferd Capital, som har en bred selskapsportefølje. Se oversikten her.