Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.
Frisk fisk: Bærekraftig oppdrett forutsetter minimal forurensning og kontroll på miljøstatus. Et godt servicetilbud som sikrer tett oppfølging av næringen, må til for å lykkes.
Foto: Åkerblå.

Som følge av blant annet økt befolkningsvekst, høyere miljøbevissthet og lavere kjøttforbruk, er sjømat i dag en av Norges største eksportvarer. Behovet for løsninger som møter fremtidens krav og som samtidig sikrer effektivitet, kvalitet og bærekraft i alle ledd er dermed høyere enn noen gang.

Stort potensial i service og sjømat

Ferd har gjort betydelige investeringer på feltet de siste årene, blant annet gjennom Benchmark Holdings. Broodstock fokuserer på mellomstore selskaper innen serviceindustrien til sjømatnæringen, altså systemer og teknologi rundt akvakultur og fiskeri.

Bredt tilbud: Åkerblå er et av porteføljeselskapene til Broodstock. De jobber blant annet med fiskehelsetjenester som omfatter alt fra rutinemessige helsekontroller – til rådgivning i forebyggende arbeid knyttet til fiskevelferd. Foto: Åkerblå

– Denne delen av bransjen er veldig spennende og har stort potensiale, forteller Tone Bjørnstad Hanstad, som også sitter i Broodstock-styret.

Hun ser frem til en enda mer aktiv deltakelse i selskapet, men er tydelig på at en så stor eierandel fordrer et godt management og styre.

– Vi er veldig glade for å ha fått med Yngve på laget. Med ham og flere nye i Broodstock-teamet kan vi raskere realisere det uforløste potensialet, forteller hun. Med Yngve sikter hun til Broodstocks nyinnsatte styreleder Yngve Myhre som har svært lang fartstid i bransjen.

Fremtidsrettet: Broodstock Capital teamet, bak f.v,: Håkon Aglen Fredriksen, Pål Kristian Moe, Martin Stræte Resell, Roar Øverås og Jan Erik Løvik. Foran er styret i Broodstock Capital, f.v.: Danjal Haaland Danjalsson, Tone Bjørnstad Hanstad og styreleder Yngve Myhre. Foto: Broodstock Capital.

Ny styreleder med miljøfokus

Yngve Myhre har vært i bransjen i snart 30 år, blant annet som konsernsjef i SalMar, Aker Seafoods og Nova Sea. I tillegg til å være valgt inn som styreleder for Broodstock, går han også inn på eiersiden av selskapet.

– Jeg ser dette som en spennende mulighet til å bruke min kompetanse til å skape verdier for selskapene og andre stakeholdere, sier han og forteller videre at bærekraft og miljø står svært sentralt i bransjen i dag. Men mye gjenstår, ifølge den nyinnsatte styrelederen i Broodstock.

Vil bygge et robust økosystem

Det er spesielt totaliteten i porteføljen som anses som en av Broodstocks fremste styrker. Både Tone og Yngve håper at selskapet på sikt kan være en sentral pådriver for bærekraftig vekst i norsk fiskeindustri.

– Broodstock har en 360-graders-innfallsvinkel til sjømatindustrien som er veldig viktig for oss. Ferd Capital, Broodstock, Ferd Invest og Impact – alle har sjømatkompetanse og fokus som gjør at vi kan være med å bygge opp økosystemet og gjøre investeringer i alle deler av verdikjeden, sier Tone.

Jakten på bærekraftig mat

Jan Erik Løvik er en av gründerne og daglig leder i det fem år gamle investeringsselskapet. Verken han eller de andre «Broodstock´erne» har faglig bakgrunn fra sjømatindustrien før dette, men kom inn i bransjen som ingeniører og økonomer. Gjennom ulike engasjement langs kysten, så de behovet for gode løsninger som møter stadig strengere krav i sjømatindustrien. Slik oppstod ønsket om å spisse seg inn mot sektoren og denne type investeringer.

– Vi hentet inn kapital til et mer tradisjonelt fond først, men Ferd ønsket et mer aktivt partnerskap. Det har vært veldig positivt for oss, forteller han.

Ferd gikk først inn med 40 prosent eierandel, som de økte til 60 prosent i februar 2020. Etter å ha kjøpt opp over 90 prosent av selskapet nylig, er også forvalterteamet ytterligere styrket.

På sikt ønsker de at selskapet kan bli en sentral pådriver for bærekraftig vekst i norsk fiskeindustri.

Broodstock Capital

  • Rendyrket sjømatinvestor med fokus på små- og mellomstore virksomheter.
  • Satser spesifikt innen leverandørindustrien knyttet til sjømatnæringen.
  • Bidrar med kapital, nettverk og aktiv eierskapskompetanse for å utvikle sjømatnæringen i bærekraftig retning.
  • Porteføljen består av investeringer i selskapene Billund Aquaculture, Maritech Systems, MPI, NP Innovation, Therma Industri og Åkerblå.
  • Selskapene har en samlet omsetning på NOK 1,4 mrd og har ledende posisjoner innen blant annet landbasert oppdrett, fiskehelse/miljø og digitalisering.