Joakim Gjersøe, Marius Therkelsen og André Buhagen

TEAMET: De tre som styrer Ferd Invests virksomhet i dyp konsentrasjon om nye tall – fra venstre Joakim Gjersøe, Marius Therkelsen og André Buhagen.

Forfatter: Marius Therkelsen, senior porteføljeforvalter, Ferd Invest
Foto: Dag Knudsen

Jeg, en helt vanlig mann på rundt 50, går inn på kontoret til fastlegen, dr. Johanssen, for andre gang denne uken, forhåpentligvis et besøk som kan gi svar på hvorfor jeg har følt meg stadig mer slapp, trøtt og litt smådeprimert de siste månedene. Fastlegen kikker på meg med alvorlige øyne, før han retter blikket ned mot papirene foran seg, der resultatet av HbA1c-blodprøven jeg tok tidligere i uken står skrevet med tydelige bokstaver. Den neste setningen endrer livet mitt for alltid:

– Du har diabetes type 2.

Arv og livsstil

Rundt 450 millioner mennesker i verden lever i dag med diabetes type 2, og det er ventet at dette tallet vil overstige 700 millioner i 2045. Diabetes type 2 er en kronisk sykdom der hormonet insulin mangler eller har dårlig virkning, noe som medfører høyt blodsukker og forstyrrelser i kroppens evne til å omsette karbohydrater, fett og proteiner. Diabetes type 2 kan skyldes arv, men som oftest kombinasjonen av overvekt og usunn livsstil.

Dr. Johanssen forteller videre om den økte risikoen jeg innehar for å utvikle alvorlige hjerte- og karsykdommer, men legebesøket avsluttes likevel med en positiv stemning da vi blir enige om en tre måneders behandling for å kjempe mot diagnosen. Hovedessensen i behandlingen er en livsstilsendring der kostholdet skal bli sunnere og kroppsvekten skal ned.

Tre måneder senere er jeg nok en gang innkalt til fastlegen. Dessverre føler jeg meg enda slappere enn sist, og kampen mot vekkerklokka på morgenkvisten er stadig tyngre. Jeg har en dårlig følelse. Jeg har ikke klart å stumpe røyken, og middagstallerkenen ble aldri fylt med de grønnsakene jeg hadde planer om, mens det nytegnede abonnementet på det lokale SATS-senteret bærer preg av støttemedlemskap.

Novo nordisk verdensledende

Novo Nordisk er et dansk selskap som er globalt ledende innen diabetesbehandling. Selskapet har lenge vært den største posisjonen i Ferd Invest-porteføljen, en investering på i overkant av 400 millioner kroner per starten av november.

Investeringen i Novo Nordisk henges på mange knagger. Helserelaterte selskaper er et fokusområde for Ferd, men enda viktigere: Novo Nordisk tilfredsstiller alle kriteriene vi i Invest leter etter når vi ser etter kvalitetsselskapene som skal utgjøre størstedelen av vår nordiske børsnoterte portefølje.

Det globale markedet for diabetesmedisin er på rundt 70 milliarder amerikanske dollar årlig, noe som betyr at hvis det norske oljefondet utelukkende skulle gått til å betale for verdens diabetesmedisin, hadde det vært tomt om 20 år.

Novo Nordisk innehar globalt 30 prosent markedsandel målt i verdi, og har som mål å øke andelen til over en tredjedel i 2025. Markedet er samtidig forventet å vokse rundt fem prosent årlig det neste tiåret, drevet av aldrende befolkning, bedre behandlingsformer i mange utviklingsland, og ikke minst av at levestandardsøkningen i  disse landene dessverre bidrar til at innbyggerne pådrar seg stadig flere livsstilssykdommer. Av verdens 450 millioner type 2-diabetikere har bare 50 prosent fått diagnosen, og kun halvparten av disse igjen får  behandling.

Kombinasjonen av  markedsvekst og økte markedsandeler gjør at Novo Nordisk genererer en sterk økning i salgsinntektene, med 13 prosent vekst i lokal valuta hittil i år. Og selskapets markedsposisjon er beskyttet av svært høye inngangsbarrierer. En ny aktør som vil inn i dette markedet står overfor årevis med enorme investeringer i forskning og utvikling.

GODE TALL: Rask omsetningsvekst og stigende aksjekurser for Novo Nordisk.

Høy lønnsomhet og kontantstrøm

Utvikling av medisiner er en bransje som krever lang tidshorisont. Forskningsprosjektene varer i mange år, og helsemyndighetene krever omfattende studier før de godkjenner bruk av nye medisiner. Disse prosessene koster enormt med ressurser, og få medisiner/behandlinger går hele veien fra forskningsprosjekt i tidlig-fase til salgbar medisin i en apotekhylle. Prosjektene som lykkes gir imidlertid høy lønnsomhet i perioden på 15–20 år da medisinene er patentbeskyttet. Novo Nordisks høye marginer og kapitalavkastning (40–45 prosent EBIT marginer, 70 prosent  egenkapitalavkastning) er resultatet av vellykkede investeringer gjort i fortiden.

Spennende vekst-prosjekter

Den unike kombinasjonen av faktorene nevnt over, med høy lønnsomhet som konverteres til sterk kontantstrøm, gjør at Novo Nordisk kan finansiere en bred rekke av nye investeringsprosjekter som kan gi ytterligere vekstmuligheter i fremtiden. Selskapet investerer ca. tolv prosent av salgsinntektene hvert år i forskning og utvikling, det vil si ca. 15–16 milliarder danske kroner, tilsvarende rundt 22 milliarder norske. Mer om vekstmulighetene senere.

Over til legemidler

Tilbake til legekontoret, der dr. Johanssen bekrefter den litt vonde følelsen min. Forsøket på livsstilssendring har ikke vært tilstrekkelig til å bremse utviklingen av diabetesen. Dr. Johanssen anbefaler meg derfor en personlig tilpasset behandling med legemidler.

Ofte vil en ny diabetes-pasient starte på blodsukkersenkende behandling. Det skjer med medikamenter der konkurransen er høy og lønnsomheten lav. Novo Nordisk er derfor ikke representert i denne delen av markedet, selv om det utgjør hovedandelen av det globale diabetesmarkedet målt i volum.

Og virkningen av medikamentene blir dessverre dårligere med tiden, i takt med en progressiv utvikling av diabetesen. Legene vil derfor etter hvert foreslå sprøytebehandling med insulin eller GLP1 for å gi bedre kontroll over tilstanden.

Soleklar markedsleder

Novo Nordisk er den soleklare markedslederen for insulin- og GLP1-medikamenter for diabetes-behandling, med 45–50 prosent global markedsandel målt i verdi. Novo har vært sentrale i innovasjonen i markedet; fra daglige sprøyteinjeksjoner til ukentlige injeksjoner, og videre til samme type medikament i tablett-form.

Innovasjonen øker livskvaliteten for diabetes-pasienten gjennom at behandlingen holder tilstanden under kontroll, reduserer kroppsvekten og risikoen for bivirkninger, men også ved å begrense antall sprøytestikk.

Fedme gir fremtidsutsikter

I aksjemarkedet er et selskaps fremtidsutsikter avgjørende for prisingen. Nyheter som øker forventningen til hva selskapet skal generere av inntjening i fremtiden, blir som regel belønnet med stigende aksjekurs.

Novo Nordisk har hatt et meget sterkt 2021. Aksjekursen har steget over 70 prosent, over en halv gang mer enn en bred nordisk indeks. Hovedårsaken er at  investeringene selskapet har gjort i forskning og utvikling har banet vei for fremtidige vekstmuligheter. Spesielt innovasjonen innen medisinsk behandling av fedme er spennende. Novo Nordisk har allerede omtrent 70 prosent global markedsandel for legemiddelbasert behandling av fedme gjennom medisinen Saxenda, som gir seks til åtte prosent vekttap over en behandlingsperiode på 18–24 måneder.

I 2021 fikk selskapet godkjent innovasjonen Wegovy på det amerikanske markedet. Medikamentet gir et vekttap på 15–17 prosent over tre til fire år, og introduksjonen av Wegovy har vært en av de mest vellykkede i legemiddelsektoren noensinne. På fem uker ble det solgt like mange ukentlige resepter som Saxenda brukte fire år på å nå. De store forsikringsselskapene i USA har alle godkjent dekning av Wegovy som behandling av fedme, som første legemiddel noensinne.

Flere innovative prosjekter

Innovasjonsreisen innen fedme stopper neppe der. Novo Nordisk har flere fremtredende studier i forskningsporteføljen som har som mål om å oppnå et vekttap på 25–30 prosent. Dette vil være på linje med effekten av kirurgiske inngrep, men med betydelig mindre risiko for infeksjoner og andre uheldige bivirkninger, samt mindre belastning på helsevesenet. Analytikere som følger selskapet og bransjen tett, tror fedmebehandling på sikt kan bli like stort som dagens marked for diabetes.

Forskningsporteføljen hos Novo Nordisk inneholder studier der over 40.000 pasienter er innrullert. Selskapets ambisjoner har aldri vært høyere, hverken innen fedme eller andre sykdommer som rammer millioner av mennesker.

Målrettede studier for behandling av alzheimer, kroniske nyresykdommer og hjerte/kar har vist meget gode resultater så langt, noe som gir forhåpninger om betydelig vekst også i årene fremover, til beste for selskapets aksjonærer og ikke minst de millioner av mennesker som uheldigvis blir rammet av disse sykdommene.

Tilbake til legekontoret. Både dr. Johanssen og jeg har blitt ti år eldre. Håret er gråere, rynkene flere, men smilet mitt har aldri vært bredere. Takket være god oppfølging og riktig behandling har jeg kontroll på diabetessykdommen. Jeg sover bedre om natten, kostholdet er sunnere og kroppsvekten litt lavere, noe som kommer godt med når barnebarna er på besøk og inviterer bestefar til å spille Champions league-finale i hagen.

Kilder:

Mordor Intelligence
Novo Nordisk Q3/21 kvartalsrapport
Besøk Novo Norisk