MODERNE ANLEGG: Fabrikkene i Casablanca i Marokko (bildet) og Dammam i Saudi-Arabia er effektive anlegg bygget i 2012 og 2016, og dimensjonert med tanke på ekspansjon.

Forfatter: Ferd, Hans Gudmund Tvedt
Foto: Google Maps

– Kjøpet av Naturepak Beverage Packaging Co Ltd er et viktig ledd i vår strategi for lønnsom vekst gjennom geografisk ekspansjon og utnyttelse av attraktive oppkjøpsmuligheter. Vi har satt oss som mål å oppnå en organisk omsetningsøkning på to til tre prosent, komplementert med eventuelle oppkjøp, og denne transaksjonen er en milepæl på vei mot dette målet – i tråd med ambisjonene som var en hovedmotivasjon for børsnoteringen av Elopak tidligere i år.

Slik kommenterer konsernsjef Thomas Körmendi oppkjøpet, som ble offentliggjort 13. oktober. Han legger til at han er stolt over å overta eierskapet i et selskap som Naturepak Beverage, som har markert seg med høy kvalitet i alle ledd – og over å kunne ønske en meget kompetent ledelse og 140 dyktige medarbeidere velkommen til Elopak.

VEKSTAMBISJON: Elopak-sjef Thomas Körmendi ser kjøpet av Naturepak Beverage som en milepæl i gjennomføringen av konsernets strategi. Foto: Elopak.

Ledende posisjon

Naturepak Beverage er ledende innenfor drikkekartong og systemer for fersktappede produkter i MENA-regionen – engelskspråklig akronym for Midtøsten og Nord-Afrika. Selskapet har egne produksjonsanlegg for mønekartong i både Marokko og Saudi-Arabia, dessuten aktivitet i 16 av landene i regionen.

– Med en årlig produksjonskapasitet på 2,7 milliarder kartonger gir kjøpet i seg selv en god tilvekst til Elopaks eksisterende kapasitet på 14 milliarder kartonger. Og vi får samtidig vi en sterk posisjon som systemleverandør i en region hvor vi tidligere ikke var representert, sier Körmendi.

NATUREPAK BEVERAGE: Selskapet har produksjonsanlegg i Marokko og Saudi-Arabia, henholdsvis i Casablanca og Dammam (røde prikker). Øvrige markerte land viser hvor selskapet har aktivitet.

Verdifull kundebase

Kjøpet tilfører Elopak en strategisk verdifull kundebase, og da i første rekke innenfor fersktappede meieriprodukter i Marokko.

– Vi får samtidig et nærvær i et meget attraktivt marked. Med en årlig vekstrate rundt tre prosent er MENA-regionen, nest etter enkelte deler av Asia, det området i verden der markedet for melk og juice vokser raskest. Dette har sammenheng med stor befolkningsvekst og høy fødselsrate, dessuten urbanisering og økende levestandard, sier Körmendi.

I denne delen av verden er det først og fremt barn som drikker melk, og en relativt ung befolkning innebærer at dette er en stor gruppe. Rundt 75 prosent av melken er fersktappet, og selges i Marokko i hovedsak på kartong.

– I Saudi-Arabia og Gulf-regionen forøvrig har plastflasker en høyere andel av markedet for fersktappet melk. Mønekartongens gode miljøegenskaper er imidlertid et viktig konkurranseelement, og dette er en fordel vil skal utnytte fullt ut i konkurransen mot plastemballasje, sier han.

Elopak-profil

Når oppkjøpsprosessen er sluttført, vil Naturepak Beverages eksisterende produktportefølje bli omprofilert med Elopak-logo og konsernets varemerker, med Pure-Pak som det fremste. Produksjonsanleggene vil bli integrert i Elopaks globale fabrikknettverk, og vil etter hvert kunne forsyne den lokale kundebasen med et sterkt utvidet spekter av produkter fra Elopaks portefølje av innovative og bærekraftige kartonger og systemer for både fersktappede og aseptisk pakkede drikkevarer.

Körmendi forteller videre at de eksisterende mønekartongene fra Naturepak Beverage er så like Pure-Pak at det bare er nødvendig med mindre justeringer i maskinene som produserer de flatpakkede kartongene som lastes inn i fyllemaskinene.

Plattform for aseptisk

– Kundebasen består dels av solide og veletablerte globale blue chip-aktører innenfor raskt omsettelige konsumvarer, dels av ledende regionale leverandører av melk, juice og melkeprodukter. Dette er kunder som vil kunne se et potensial i å ta i bruk flere av Elopaks produkter, sier han, og understreker at tilgangen til denne kundebasen er en meget god plattform for å markedsføre Elopaks fyllemaskiner og systemer innenfor aseptisk mønekartong, som kombinerer lang holdbarhet uten behov for kjøling med samme brukervennlighet som vi er vant til fra kartong for fersktappede varer.

– Dette kan åpne nye markeder for aseptisk pakket melk og ikke minst juice, produkter som vil ha et stort potensial i regionen, sier Körmendi, og understreker at lokal produksjonskapasitet er en nøkkelfaktor for å kunne oppnå den ønskede omsetningsveksten. Fabrikkene i Casablanca i Marokko og Dammam i Saudi-Arabia er moderne og effektive anlegg bygget i 2012 og 2016, og dimensjonert med tanke på ekspansjon. Casablanca forsyner kunder i Nord-Afrika, Dammam primært kunder i Midtøsten og Øst-Afrika.

GOD KAPASITET: Naturepak Beverage-anlegget i Dammam i Saudi-Arabia forsyner primært kunder i Midtøsten og Øst-Afrika. Foto: Elopak

Handlefrihet

Kjøpet ble gjennomført som en såkalt «cash free debt free»-transaksjon, som innebærer at Elopak overtar selskapet uten gjeld eller likvide midler. Kjøpesummen er på 96 millioner amerikanske dollar, tilsvarende rundt 860 millioner kroner.

– Transaksjonen kunne finansieres gjennom en kombinasjon av kontanter og eksisterende kreditter, i og med at børsnoteringen hadde tilført Elopak betydelige beløp. Styrket egenkapital ga oss handlefrihet og evne til å gjennomføre kjøpet uten å oppta nye lån, forteller Elopak-sjefen.

Avventer godkjennelse

På selgersiden står det Dubai-baserte industriselskapet Gulf Industrial Group samt den globale emballasjegiganten Pactiv Evergreen. Sluttføring av transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra konkurransemyndighetene i både Marokko og Saudi-Arabia.

– Dette er en relativt omfattende prosess, som blir ekstra tidkrevende på grunn av koronapandemien. Vi regner imidlertid med at godkjennelsen vil foreligge i løpet av første halvår 2022. I mellomtiden fortsetter begge parter virksomheten som før, avslutter Thomas Körmendi.

Besøk Elopak. 

 

Naturepak Beverage Packaging Co Ltd

Ledende produsent og systemleverandør av drikkekartong i MENA-regionen, med hovedvekt på mønekartong for fersktappede produkter

 • Produksjon i Marokko og Saudi-Arabia, aktivitet i 16 land i Nord-Afrika, De arabiske gulfstater, Øst-Afrika og det indiske subkontinentet
 • Omsetning tilsvarende ca. 360 millioner kroner, produserte 2,7 milliarder kartonger (2020)
 • 140 ansatte
 • Avtale om kjøp av Elopak ble inngått i oktober 2021, integreres i konsernet så snart transaksjonen er godkjent av konkurransemyndighetene i Marokko og Saudi-Arabia, trolig i løpet av første halvår 2022

Elopak ASA

Tallene nedenfor gjelder per desember 2021, før integrering av Naturepak Beverage.

 • Verdens tredje største leverandør av emballasjesystemer for flytende næringsmidler, med både fersktappede og langtidsholdbare aseptiske produkter
 • Globalt ledende på drikkekartong for fersktappede produkter
 • Sertifisert klimanøytralt selskap i 2016, kan også levere 100 prosent klimanøytrale produkter
 • Egne enheter i mer enn 40 land, produktene markedsføres i mer enn 70
 • Produserer kartong ferdig for fyllemaskiner ved ni anlegg, egen fabrikk for foredling av råkartong i Nederland
 • Egen fabrikk for aseptiske fyllemaskiner i Tyskland, markedsfører også maskiner fra selskapets japanske samarbeidspartner Shikoku
 • Global omsetning 9,2 milliarder kroner, produserte 14 milliarder kartonger (2020)
 • 2600 ansatte globalt
 • 95 prosent av medarbeiderne og 97 prosent av salget er utenfor Norge
 • Børsnotert i juni 2021. Ferd er fortsatt majoritetseier

Følger opp strategien

– Fra et Ferd-synspunkt er det tilfredsstillende å se at Elopak med kjøpet av Naturepak Beverage Packaging Co effektivt følger opp strategien, slik den ble kommunisert i forbindelse med børsnoteringen i juni – og at noteringen styrket selskapets egenkapital slik at et kjøp på 96 millioner amerikanske dollar kan gjennomføres uten at det har vært nødvendig å åpne nye kreditter, sier Manuel Arbiol, Investment Professional i Ferd Capital. Sammen med kollega Trond Solberg har han ansvaret for å følge opp forretningsområdets engasjement i Elopak, der Ferd fortsatt er største eier med en andel på rundt 54 prosent.

– Intensjonen er å være en aktiv og dedikert eier også etter børsnoteringen, og Ferd Capitals team bidro aktivt i oppkjøpsprosessen. Det er et eksempel på Ferds fokus på aktivt eierskap, sier Arbiol, som også understreker at han ser virksomheten i Naturepak Beverage som en verdifull tilvekst til konsernet.

– Selskapet opererer i et marked med sterk utvikling, og har de siste årene hatt raskere vekst og bedre marginer enn konsernet som helhet. Og det har et stort potensial, ikke minst som utgangspunkt for å markedsføre Elopaks portefølje innenfor aseptisk emballasje, sier han.

Manuel Arbiol understreker at Ferd Capital vil være en aktiv og dedikert eier i Elopak også etter børsnoteringen. Foto: Dag Knudsen