PÅ LOKASJON: Teamet fra Interwell P&A (i gule kjeldresser) fra venstre: Henrik Braune, Ketil Brevik, Stian Olstad og Rune Soligard – her i gang med å stenge en brønn i Canada, sammen med medarbeidere fra en samarbeidspartner.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Henrik Braune/Interwell

– For kort tid siden var vi ferdig med å plugge to brønner i Canada – og da som betalte oppdrag! De var de to første vi har inntekt på, etter å ha tettet mange som rene testprosjekter. Dette markerer et gjennombrudd, og er begynnelsen på en kommersialisering som vi har store forventninger til, sier Christian Rosnes, Business Development Manager for Interwell P&A (for Plug & Abandonment) – og i tillegg daglig leder for nyetablerte Interwell Canada Inc.

KONTOR I CALGARY: Technical Manager Stian Tøndel (t.v) på besøk hos Business Development Manager Christian Rosnes – som er i full gang med å selge Interwell P&As «RockSolid» i det kanadiske og nord-amerikanske markedet. Foto: Henrik Braune/Interwell

Salgskontor

Foreløpig er han eneste fast ansatte på kontoret i Calgary, som er først ute med å drive aktivt salg av Interwells unike metode, markedsført under det registrerte varemerket «RockSolid».

– Og når vi har oppnådd dette gjennombruddet for kommersialisering, så er det et resultat av et sterkt intensivert utviklingsarbeid de to siste årene. Vi har drevet forskning og utvikling i rekordfart. Og med strålende resultater, supplerer Stian Tøndel, Technical Manager for Interwell P&A.

For anledningen er han på besøk i Calgary-kontoret, men til daglig å finne i Interwells teknologiutviklingsavdeling i Trondheim. Der står han i spissen for et kjerneteam av elleve svært dedikerte og motiverte medarbeidere som har levert resultater på løpende bånd.

 Utvikling i rekordfart

– Interwells P&A-teknologi har i prinsippet vært under arbeid siden 2012, men de to siste årene har vi redesignet teknologien helt gjennomgripende for å gjøre den operativ, sikker og effektiv. Og vi har lykkes godt. Vi har hatt suksess med fem av fem testbrønner i Canada, og alle er verifisert som fullstendig tette og uten fare for fremtidig lekkasje, sier han.

Tøndel trekker også frem  samarbeidet med blant andre DNV (tidligere Det Norske Veritas) og flere akademiske institusjoner for å underbygge at kvaliteten og levetiden oppfyller de kravene myndighetene og industrien har satt. Han nevner også Ferds eierskapsutøvelse og vilje til langsiktighet som viktig for at utviklingsprosessen skulle komme i mål, og at RockSolid etter Interwells erfaring nå innfrir kravene, og overgår de fleste.

– Så nå er dette i sluttfasen mot å bli et produkt klart for markedet, sier han.

Nytt kontor, aktivt salg

– Og i prinsippet har vi et marked over hele verden. Metoden er like relevant for brønner enten de ligger i polare strøk, i ørkensand eller dypt under havoverflaten. Vi har imidlertid valgt Canada og landbaserte felter i USA som markedet vi bearbeider først. Det er i Nord-Amerika at teknologien er testet og kvalifisert. Og her er det store mengder brønner som vil kreve en permanent og forsvarlig stengning i årene fremover. Så potensialet er stort, og vi ser et marked som etterspør og er klar for vårt produkt, sier Christian Rosnes.

Han understreker at i tillegg til en godt etablert posisjon i Canada og kontor i Calgary har Interwell allerede fra før en avdeling med 20–30 medarbeidere i Houston i Texas, også de med gode kontakter og opparbeidet tillit i olje- og gassbransjen. Nå jobbes det for at den første barrieren i USA skal bli satt i løpet av januar.

– Vi har ellers registrert stor og positiv interesse for RockSolid fra alle kanter av kloden der olje og gass utvinnes. Men en krevende og kritisk prosess som brønnplugging er ikke akkurat noe man kommer på døren og tilbyr. Både kunder og myndigheter i forskjellige regioner må forstå teknologien, stille sine spørsmål og gjennomgå en modningsprosess før de er klar for en radikalt annerledes teknologi. Så vi begynner der veien til konkrete salg er kortest, sier Christian Rosnes.

Viktig miljøaspekt

I en tid da det grønne skiftet blir en stadig mer påtrengende nødvendighet. blir åpenbart trygg og miljøvennlig nedstengning av oljebrønner en viktig faktor. Det samme vil trolig gjelde karbonfangst og lagring i undersjøiske formasjoner der olje og gass allerede er hentet ut – noe som også vil stille strenge krav til tetting når reservoarene er fylt.

– Vi har en uttalt strategi for hvordan Interwell gjennom kunnskap og teknologi skal spille en viktig rolle i dreiningen av energibalansen i bærekraftig retning. Vi definerer blant annet endelig nedstengning av olje- og gassbrønner som et viktig bidrag i arbeidet med å få til en vellykket overgang til bærekraftig energibalanse, sier Thormod Langballe, Interwells CEO.

BÆREKRAFTIG RETNING: Interwell har en uttalt strategi for hvordan de gjennom kunnskap og teknologi skal spille en viktig rolle i dreiningen av energibalansen i bærekraftig retning, sier Thormod Langballe, Interwells CEO. Foto: Interwell

Han understreker at opprettholdelse av barrierepluggens integritet og kvalitet over tid har vist seg utfordrende ved bruk av tradisjonell teknologi, og at lekkasje fra nedstengte brønner representerer en vesentlig del av utslippene av den potente klimagassen metan.

– Konklusjonene fra gjennomført RockSolid-kvalifisering har gitt tillit hos myndighetsorganer og kunder for en løsning av lekkasjeutfordringen.

Det gir god mening å være delaktig i konkrete løsninger som reduserer klimagassutslipp og dermed medvirker til reduksjon av den globale oppvarmingen, sier Thormod Langballe.

Tvilsom konvensjonell metode

I tillegg til utfordringer i form av lekkasje er tetting av brønner med konvensjonelle metoder kostbart, komplisert og mange steder risikabelt å utføre. Og siden reservoarer ikke lar seg tømme fullstendig, men vanligvis forlates omtrent halvfulle, er potensialet for miljøskadelige lekkasjer stort.

Vanlig prosess i dag er at det plasseres en plugg av portlandsement og vann i brønnen, typisk rundt 50-200 meter høy, på et utvalgt nivå i et kanskje flere kilometer dypt borehull. I de fleste tilfeller må man fjerne stål og gammel sement der pluggen skal plasseres for at den skal få feste. Og det kan være mye stål og sement i en utvinningsbrønn. Et kraftig dimensjonert stålrør er støpt fast i fjellet for å hindre utrasing, og inne i dette ligger ett eller flere produksjonsrør for transport av gass, olje og andre væsker. For å fjerne alt dette der pluggen skal sitte må det brukes kraftige sprengladninger eller svært kostbare borerigger. Og det er høyst usikkert hvor lang levetid sementbaserte plugger vil ha og hvor tette de blir – erfaringene er ikke så gode.

I FELTEN: Plugging av borehull med RockSolid-metoden kan gjøres med relativt lite og lett transportabelt utstyr — mens den konvensjonelle metoden krever borerigger eller annet svært kostbart utstyr. Foto: Henrik Braune/Interwell

Termittreaksjon

RockSolid angriper saken på en helt annen måte. Her brukes en såkalt termittreaksjon til å brenne og smelte sement, stål og alle brønnelementer og deler av det omkringliggende fjellet til et hulrom, som fylles med flytende magma. Når denne størkner blir hulrommet til en ugjennomtrengelig formasjon av magmatisk stein, sammensmeltet med fjellet som omgir borehullet.

En termittreaksjon må ikke forveksles med en eksplosjon. Det dreier seg om en oksidasjonsprosess som utløser ekstreme mengder varmeenergi. Og det overraskende er at en termittladning kan bestå av for eksempel hverdagslige ingredienser som aluminium og jernoksid i pulverform – men det finnes også andre mulige kombinasjoner.

PROSESSEN: Et solid varmeisolerende lag forankres i borehullet. Over dette plasseres en såkalt termittladning, som så varmes opp elektrisk. Dette utløser en kjemisk reaksjon som gir ekstrem temperatur og varmemengde, slik at stål og sement i borehullet og steinen rundt smeltes til glødende magma. Når magmaen størkner, blir den en del av det tette berget over brønnen, som dermed er tett for all fremtid. RockSolid! Illustrasjon: Interwell P&A

– Akkurat hvilke ingredienser og finesser vi bruker i RockSolid-termittladninger for å oppnå de riktige egenskapene med ønsket tusentallantall grader over riktig tidsrom, det skal jeg ikke si så mye om. Blandingen er resultatet av intens forskning de siste to årene. Den har resultert i en helt ny kjemi som aldri tidligere har vært i industriell bruk, og som forøvrig har fått adskillige teoretikere og spesialister til å klø seg i hodet. Og ja, den er selvfølgelig patentsøkt, sier Stian Tøndel – som trekker frem Forsvarets forskningsinstitutt og Tor Erik Kristensen som viktige støttespillere Interwell har jobbet tett med for å sikre termittblandingens funksjon og at den er trygg å bruke.

– Vi tok den helt nye termittblandingen fra idé til brønnapplikasjon i løpet av ett og et halvt år. Det tror jeg man må kunne si er raskt, avslutter han.

Besøk Interwell.

Interwell

  • Internasjonalt ledende spesialisert brønnteknologiselskap med omfattende produkt- og tjenesteportefølje som verdsettes av nær sagt samtlige energiselskaper innenfor olje og gass globalt
  • Det heleide datterselskapet Interwell P&A har utviklet og markedsfører helt ny teknologi for permanent nedstengning og plugging av olje- og gassbrønner
  • Hovedkontor i Stavanger, teknologiutvikling i Trondheim, Voss og Stavanger, operasjonelle enheter globalt
  • 500 ansatte
  • Omsetning 1,5 milliarder kroner (2021)
  • Ferd Capital er største eier med en andel på 64,5 prosent