Lukas og Morten Hope

KOMMUNIKASJON: Lukas og Morten Hope har god kontakt – og med verktøyet KnowMe kan Lukas kommunisere også med mennesker som ikke kjenner ham.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Foto: Privat.

Muligheten til å kunne uttrykke seg og bli forstått er grunnleggende for å kunne leve et godt og verdig liv. Trolig har over 6000 nordmenn under 19 år store utfordringer fordi de mangler evnen til å uttrykke seg verbalt, og et ukjent antall i eldre årsklasser. Årsakene kan være ulike – som hjerneskade, utviklingsforstyrrelser, hjerneslag eller demens.

Drivkraften

– Drivkraften bak KnowMe springer ut av at jeg selv opplevde å få en sønn som ikke har mulighet for verbal kommunikasjon. Lukas er i dag 14 år, multifunksjonshemmet og trenger hjelp til det meste. Han er avhengig av kroppsbevegelser, ansiktsuttrykk, lyder og blikk for å uttrykke seg, sier Morten Hope, gründer og daglig leder av Lifetools.

Morten Hope forteller at det var forferdelig vondt å være vitne til Lukas’ frustrasjon når han ikke klarte å gjøre seg forstått. Og det skjedde i mange situasjoner. De nærmeste lærte seg å forstå kroppsspråk og lyder, men Lukas fikk stadig nye mennesker å forholde seg til – skiftende assistenter og pedagoger, lærere i barnehage og skole. Og hver av dem var avhengig av å lære seg uttrykket hans fra bunnen av.

– Det var vanskelig å akseptere at sønnen min gjennom hele livet skulle slite med å kommunisere med andre mennesker – og at det ikke ville være noen som kunne formidle hans livshistorie og personlighet når vi som står ham nær en gang faller fra. Derfor begynte jeg å tenke på om det kunne være mulig å utnytte moderne IT-teknologi til å finne en løsning, sier han.

KnowMe

Og slik var det at kommunikasjonsverktøyet KnowMe ble til – et verktøy sammensatt av nettleser, nettbrett og mobiltelefoner, og med programvare som brukes til å bygge opp en informasjonsbank om uttrykksformer, rutiner og aktiviteter for hver enkelt bruker.

– Utgangpunktet i KnowMe er filming og tolkning av ikke-verbal kommunikasjon som kroppsspråk, ansiktsuttrykk og lyder. Disse uttrykkene blir så tolket av dem som kjenner personen best, og så verbalisert i skriftlig form og lagret i uttrykksbanken, forklarer Morten Hope.

Kommunikasjonspartnerne søker på nettbrettet basert på observasjonene de gjør. Når de finner korresponderende uttrykk i banken, vises video av uttrykket sammen med tekt, og talesyntese som leser tolkning og ønsket respons, forståelig for alle.

– Vi benytter oss av tjenesten Acapela Cloud – som er integrert i vår programvare og kan trenes opp til å lyde stadig mer overbevisende og naturlig. Her finnes et vidt spekter av ulike stemmer, blant dem en guttestemme som passer bra til Lukas, sier Hope.

Morten Hope i Lifetools

DRIVKRAFT: Morten Hope opplevde selv å få en sønn som ikke har mulighet for verbal kommunikasjon – og bestemte seg for å utnytte IT-teknologi for å gi ham og andre i denne sårbare gruppen et bedre liv. Foto: Simen Falck/Godt Sagt

Engasjement og kompetanse

I selve tolkningsprosessen er nærstående personer viktige. Dette er i utgangspunktet det som på fagspråket heter partnerfortolket kommunikasjon, og forutsetter at de som hjelper brukeren må ta seg tid til å se, reflektere, tolke og gjøre uttrykkene tilgjengelig i KnowMe.

– Selv om løsningen i utgangspunktet er teknologibasert, så er dette et verktøy som stiller betydelige krav til menneskelig kompetanse. Vi kombinerer derfor teknologi med grundig opplæring og pedagogisk veiledning innenfor fagfeltet alternativ supplerende kommunikasjon (ASK), sier Morten Hope.

Det er imidlertid et mål for Lifetools å bidra til at menneskene rundt brukeren skal få riktig opplæring, støtte og rådgivning også utenom det tekniske. Selskapet. arbeider derfor med å utvikle det pedagogiske løpet, og med å fremskaffe nødvendige rammeavtaler med kommunene.

Maskinlæring og kunstig intelligens

I utgangspunktet er KnowMe et rammeverk, og Hope mener at det alltid vil være avhengig av menneskelig kompetanse og innsats for å bli tilpasset den enkelte brukers behov.

– Samtidig ser jeg jo potensialet i å utnytte maskinlæring og kunstig intelligens for å oppnå en enklere og raskere oppbygging av uttrykksbanken – og ikke minst i å kunne bruke kamera, mikrofon og eventuelle andre sensorer til å gjenkjenne uttrykk hos brukeren, slik at tale og andre uttrykk som ligger i uttrykksbanken aktiveres automatisk. Og vi er i full gang med å utvikle det nødvendige teknologiske verktøyet, sier han.

God timing

Selv har Morten Hope bakgrunn fra filmbransjen og visuell kommunikasjon, men ikke fra IT. Lifetools har derfor alliert seg med den ideelle stiftelsen Norsk Regnesentral, som utvikler algoritmene, og med SINTEF, som arbeider med sensorene. I tillegg bidrar EMTECH, og Sykehuset i Vestfold i prosjektet.

– Dermed har vi knyttet til oss kompetansen som trengs for å utvikle de nødvendige metodene for bildeanalyse og maskinlæring for automatisk tolkning. Det er en utfordrende og tidkrevende oppgave, sier Hope – som ved inngangen til fjoråret kunne glede seg over at Norges forskningsråd hadde bevilget 4,5 millioner kroner ril Lifetools’ videre arbeid med prosjektet.

– Jeg mener ellers at tiden er med oss. I øyeblikket skjer det utrolig mye på felter som syntetisk tale, autooversettelse, kunstig intelligens, 3D-kameraer, AR og andre teknologier som er eller kan bli relevante for oss. Det sier vel sitt at vi nylig ble kontaktet av Apple, som er interessert i å diskutere Iphone som en mulig sensor i vårt system, sier han.

Krevende kunder

Nå ligger Lifetools helt i fronten teknologisk, og er i dag uten konkurrenter. Hope opplever da også å bli møtt med stor interesse hos NAV, som med sine 18 hjelpemiddelsentraler er selskapets desidert viktigste kunde i Norge.

– Det er ikke vanskelig å oppnå forståelse for målgruppens utfordringer, og at noe bør gjøres for å møte dem. Samtidig opplever vi ofte at byråkrati og eksisterende organisering står i veien, og at det kan være tøft for et lite selskap å skulle gjøre seg gjeldende hos store offentlige velferdsaktører, sier Morten Hope.

Men han opplever også å få gehør når offentlige instanser ser hvordan Lifetools og han selv står på barrikadene for å kjempe målgruppenes sak.

– Og vi merker at det går fremover, og at tiden arbeider for oss. Derfor er jeg svært glad for at Ferd Sosiale Entreprenører nå er blitt en viktig støttespiller for oss, både økonomisk og i form av kompetanse, sier han.

Grunntrinnsinvestering

– Vi på vår side ser Lifetools som en sosial entreprenør med stort potensial, og med en god kombinasjon av spennende innovativ teknologi og menneskelig kontakt. Selskapet retter seg mot en sårbar målgruppe som vil kunne oppleve betydelig forbedring i hverdag og livskvalitet ved bruk av KnowMe – og det over et langt livsløp, sier Astrid Laake Paaske, forretningsutvikler i Ferd Sosiale Entreprenører.

Hun forteller at de i første omgang er gått inn med en såkalt grunntrinnsinvestering, det vil si at Lifetools og Ferd har ett år til å bli kjent med hverandre, og til å vurdere om engasjementet skal gå videre.

– I denne fasen har vi styrket selskapets økonomi, slik at det har kunnet øke medarbeiderstaben, som nå består av to heltidsansatte, to i halv stilling og én prosjektansatt. I tillegg tilfører vi kompetanse. Vi har blant annet omfattende erfaring fra å støtte sosiale entreprenører som skal forholde seg til kunder i offentlig sektor, og denne erfaringen kan Lifetools dra nytte av, sier Laake Paaske.

Hun legger til at Lifetools åpenbart er sterkt opptatt av å oppnå sosiale resultater, og at Ferd Sosiale Entreprenører vil bidra med å få på plass målesystemer som dokumenterer hva de faktisk oppnår.

– I tillegg vil vi jobbe med skaleringspotensialet og etablering i andre markeder, og da først og fremst Danmark, hvor selskapet allerede har en fot innenfor, sier Astrid Laake Paaske.

Mer om KnowMe og Lifetools