Bilde av syrisk kvinne som driver egen beauty salong - velopment Impact Bond (DIB)

BYGGER STYRKE: Millioner av mennesker er drevet på flukt og blitt fratatt retten til å jobbe og tjene egne penger. Det nye utviklingsprogrammet skal gjøre det enklere for mange av dem å bygge opp livet sitt igjen.

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.
Foto: Refugee Impact Bond.

– Ferd har lenge vært på utkikk etter muligheter der vi kan bidra til systemendringer ved å nå utsatte mennesker, begynner Ferd-eier Johan H. Andresen. Fra før av er han sterkt engasjert i Ferd Sosiale Entreprenører og NMI-Nordic Microfinance Initiative.

Hjelp til selvstendighet

Hans erfaring tilsier at folk flest, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon, griper muligheten til å realisere sitt potensial, om de bare får sjansen.

– Å bidra til banebrytende metoder som tar sikte på økt inkludering, avstigmatisering og positiv samfunnsendring, er viktig for oss. Denne DIB-en har alt dette, sier han om det nyopprettede samarbeidet, Development Impact Bond (DIB).

At det skulle melde seg en mulighet som løfter engasjementet ut i verden og til en hardt prøvd gruppe som syriske flyktninger er stort, også for Ferd.

– Håpet er at programmet kan bidra til at disse menneskene får en inntekt som gjør at de klarer seg – uten å være avhengige av bistand. Noen vil kanskje til og med si at det overordnede målet vil være at de på sikt vil kunne ha kapasitet til å flytte hjem og bygge opp landet sitt igjen, reflekterer Andresen.

Varig livsendring

The Refugee Impact Bond er initiert av KOIS og IKEA Foundation, som har fått med seg Ferd, NORAD, Novo Nordisk og U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

– Noen har filantropiske penger, noen har investorpenger, noen har offentlige investorpenger og noen har offentlige bistandspenger. Felles for alle er at vi ønsker å gjøre en varig endring for flyktninger og skape en varig modell for å finansiere endring, sier Andresen.

Sammen skal de finansiere og hente inn kapital til Near East Foundation (NEF). Organisasjonen leverer programmet som skal løfte flyktninger og konfliktrammede samfunn ved hjelp av entreprenørskap, livsmestring og skolering. Arbeidet vil stimulere til arbeidsplasser og uavhengighet for hver enkelt, samtidig som det vil bidra til en bedre samfunnsøkonomi. Programmet vil først rulles ut i Jordan og Libanon, som er blant landene med høyest andel syriske flyktninger.

Ny standard for bistand

Ferd har gått inn med to millioner dollar i første omgang, og har vært med fra dag én for å sikre fremgang i prosjektet, blant annet ved å inkludere NORAD. Det har tatt mer enn to år siden samtalene om samarbeidet startet for første gang, og Andresen legger ikke skjul på at han til tider har vært utålmodig.

– For at dette skal være banebrytende og levedyktig i fremtiden, må vi si «vis meg hvordan», i stedet for å lete etter feilene, påpeker han og viser til at det er flere tunge aktører inn i bildet – med hver sine interne rutiner og kontrollorgan.

Utfordringen er at det ikke er gjort noe lignende før og at rammene og strukturen for samarbeidet måtte legges. Det kan være krevende å være først ute, noe prosessen viser.

– Vi ønsker jo at dette skal være en ny standard, så vi har brukt mye tid å få på plass alt det praktiske, sier Christian Halvorsen, som har vært ansvarlig for gjennomføringen av denne investeringen fra Ferd sin side.

Målbar endring

Halvorsen mener at målbarheten i impact-investeringer er nøkkelen for å lykkes.

– Det er en tredjepart som går inn og evaluerer i hvilken grad forhåndsdefinerte sosiale mål oppfylles. Dette dreier seg primært om oppstartsbedrifters levedyktighet, husholdningers forbruk og kvinners påvirkning. Med god uttelling på disse målene vil vi få en årlig avkastning på opptil fem prosent.

Andresen viser til effektkontraktene som brukes i arbeidet med Ferd Sosiale Entreprenører. Selv om dette er av internasjonal størrelse, er det lignende type effekt man skal måle her.

– Fokuset nå er at flyktningene i seg selv skal få det bedre, og at de avstigmatiseres, påpeker Halvorsen om prosjektet som i disse dager settes i gang i Jordan.

– Drømmen er at selve konseptet lykkes på bakken, slik at modellen kan brukes igjen og igjen, avslutter Johan H. Andresen.

DIB INFOGRAPHIC