Bilde av den digitale kommunikasjonsløsningen til No Isolation, kalt KOMP

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.

Bildetekst: Den digitale kommunikasjonsløsningen til No Isolation, KOMP, ble utsolgt innen kort tid etter at myndighetene innførte smitteverntiltak i mars. Foto: Estera Kluczenko.

Nye måter å jobbe på

Espen Daae, investeringssjef for sosiale investeringer i Ferd Sosiale Entreprenører, forteller at flere bedrifter har måttet tenke nytt som følge av COVID-19. En sosialt distansert hverdag gjorde også at aksepten for å bruke teknologi økte, spesielt for utsatte samfunnsgrupper.

– Etterspørselen etter digitale løsninger akselererte bokstavelig talt over natten, noe som ga en del av selskapene i porteføljen vår nye muligheter, sier han.

Noen av disse selskapene var No Isolation, iMAL og Motitech, som alle har digitale produkter spesialdesignet for grupper som ble ekstra sårbare da pandemien rammet Norge.

– De har vært forut for sin tid og stod klare med produkter da etterspørselen kom, forteller Daae.

Sosiale entreprenører jobber ofte med utfordringer knyttet til utenforskap, ensomhet og folkehelse. Disse utfordringene ble forsterket av krisen, og Daae mener det er positivt at selskapene nå får vist frem løsningene sine.
I følge Daae var iMALs løsning blant de som allerede var godt posisjonert.

– Pandemien førte blant annet til en stor økning i etterspørselen etter løsninger for elever som plutselig trengte digital lese- og skriveopplæring. iMALs løsning er digital og kunne leveres raskt. Selskapet gjorde løsningen sin lettere tilgjengelig for flere ved å utvide tilbudet om en forlenget prøveperiode, sier han.

Ferd Sosiale Entreprenører mener det er gode muligheter for at lese- og skriveopplæring fra iMAL blir en naturlig del av det skolene vil tilby sine elever i tiden fremover.

Digital omstilling

Motitech er et annet selskap som har fått et løft i koronatiden. Selskapet tilbyr treningsløsninger som skal bidra til bedre helse for eldre på sykehjem. Da regjeringen innførte de strenge koronatiltakene, ble selskapet nødt til å tenke nytt for å overleve. I første omgang møtte de på utfordringer fordi produktet Motiview må installeres fysisk ute hos kundene. Dette ble med ett umulig på grunn av regler om sosial distansering og begrenset adgang til sykehjemmene.

– Krisen førte med seg et økt behov for å kunne aktivere og styrke helsen hos de eldre. Selskapet lanserte derfor en digital løsning med et enklere oppsett. Flere kunder har kunnet ta denne løsningen i bruk og Motitech har også tilbudt ekstra prøvetid, forteller Daae.

Der Motitech var nødt til å omstille seg for å overleve, hadde selskapet No Isolation allerede forutsetningene klare. Produktene deres, AV1 og KOMP, er kommunikasjonsløsninger skreddersydd for å forebygge sosial isolasjon. AV1 er en liten robot, en såkalt avatar, som hjelper langtidssyke barn å delta i undervisningen selv om de ikke kan gå på skolen. KOMP er en stor skjerm med kun én knapp, der familie og venner kan sende bilder og video-ringe eldre som opplever å bli isolert av forskjellige grunner.

– Reglene om sosial isolering gav selskapet No Isolation økt salg. KOMP ble raskt utsolgt og selskapet måtte gjøre en innsats for raskt å produsere nye enheter for å svare på den økte etterspørselen, sier Daae.

Bidrag i den nasjonale dugnaden

Selv om COVID-19 førte med seg sosial distansering, var det ikke bare selskapene med digitale produkter som fikk en oppsving. Selskapet Gammel Nok ansetter seniorer over 50 år og leverer bemanningstjenester til offentlige og private. Deres tjenester ble også viktige bidrag i koronadugnaden.

– Gammel Nok har opplevd en stor etterspørsel etter både faglært og ufaglært helsepersonell. Det har vært en viktig del av kriseberedskapen å kunne aktivere «ekstra» ressurser, og friske seniorer ble en plutselig en mer attraktiv målgruppe, sier Daae.

Selv om deler av den vanlige omsetningen til selskapet ble utsatt, ble den erstattet med inntekten fra andre tjenester.

– Selskapet har fått mange nye relasjoner og virkelig fått vist frem sin verdi som en fleksibel leverandør. De ser nå at en del av den ordinære omsetningen kommer tilbake og det blir spennende å se utviklingen fremover, forteller han.

Portrett av Espen Daae i Ferd Sosiale Entreprenører

OMSTILLINGSDYKTIGE: Espen Daae i Ferd Sosiale Entreprenører mener sosiale entreprenører har gode forutsetninger for å klare seg i kriser. Foto: Alex Asensi.

Endringskompetanse

Daae mener at sosiale entreprenører har spesielt gode forutsetninger for å klare seg godt i kriser. Dette fordi selskapene er vant til å måtte justere og tilpasse løsningene sine. Ferd Sosiale Entreprenører har fulgt selskapene i porteføljen tett i koronaperioden.

– Mange har fått ekstra oppfølging og bistand for å kunne iverksette nødvendige tiltak og justeringer, forteller han.

Daae trekker frem Atlas Kompetanse som et eksempel på denne endringskompetansen.

– Atlas Kompetanse leverer familieveiledning til familier med kort botid i Norge på oppdrag av Barnevernet. De trodde først at de måtte permittere alle ansatte, men da Barnevernet ble kategorisert som en samfunnskritisk tjeneste, snudde selskapet seg rundt og tok i bruk digitale verktøy for å kunne levere tjenestene sine. I dag tilbyr de digital veiledning i tillegg til ordinær oppfølging, sier Daae.

Koronakrisen synliggjorde også at mange familier ikke hadde tilstrekkelig tilgang på digitale verktøy. Ferd sponset innkjøp av 100 ipader som Atlas Kompetanse delte ut til barnefamilier i samarbeid med sine kontakter i Barnevernet og Flyktningetjenesten.

– Dette gjorde den digitale familie­veiledningen lettere å få til. Ipadene gjorde det også lettere for disse familiene å følge digital skole, være sosiale og komme i kontakt med hjelpeapparatet, fortsetter han.

Ny arbeidshverdag

Et samfunn i lockdown har betydd betydelige nedskjæringer hos mange bedrifter. Daae forteller at sosiale entreprenører som Mestringsguiden og Generasjon M raskt måtte iverksette permitterringer og sparetiltak, fordi forutsetningene for drift ble endret over natten.

Mestringsguiden, som sysselsetter tidligere flyktninger i restaurant og cateringvirksomhet, opplevde å bli pålagt stengt av myndighetene. Generasjon M ansetter ungdom som besøksvenner på sykehjem og omsorgsboliger, og kunne ikke levere sine tjenester på grunn av besøksforbud.

Andre selskaper som Unicus og Auticon ble også raskt nødt til å tilpasse seg en ny arbeidshverdag. IT-selskapene ansetter kun konsulenter med Asperger diagnose og har måttet permittere deler av arbeidsstyrken der kunder har satt prosjekter på hold. Begge selskapene har imidlertid beholdt de fleste oppdragene, og de ansatte har gått fra å jobbe fysisk i kundenes lokaler til å jobbe på hjemmekontor.

– Det å skulle jobbe hjemmefra kunne bydd på utfordringer, men konsulentenes evne til å konsentrere seg og jobbe strukturert og systematisk viste seg å fungere godt, også på hjemmekontor, sier Daae.

Ferd Sosiale Entreprenører er trygge på at selskapene i porteføljen er godt rigget for å komme ut av denne krisen på stø grunn. Daae mener de har kommet nærmere selskapene i denne perioden, og er imponert over hvordan de sosiale entreprenørene har klart å holde motet oppe.

Det har vært og er tøft, både for ansatte og for de sosiale målgruppene selskapene jobber for å hjelpe. Krisen har imidlertid vist oss hvor sterk motivasjon de sosiale entreprenørene har, og hvilken evne de har til å tilpasse seg store endringer.

Vi er ekstra stolte av dem og måten de har møtt denne krisen på, avslutter han.