Ung skoleelev som jobber på en iMal

Forfatter: Anniken Grundt, Ferd.

Bildetekst: iMALs metode gir læreren unik innsikt i hva eleven kan og ikke kan av bokstaver og lesing. Foto: Line L. Wendel

Barnas første skoleår kan legge grunnlaget for mange år med mestring, eller mange år med nederlag. Lese- og skrivevansker kan skape utenforskap med konsekvenser helt inn i voksenlivet.

iMAL har utviklet et digitalt læremiddel som skal hjelpe alle elever å lykkes med bokstaver, lesing og skriving allerede fra første dag på skolen. Regine Nagelhus, gründer i iMAL, forteller at målet er å nå alle 6-åringer som trenger hjelp.

– Vår metode hjelper de barna som strever med å knekke skrive- og lesekoden, sier hun.

Lese- og skrivevansker kan forebygges

Når 7,2 prosent av elevene på 5. trinn uteblir fra nasjonale prøver i lesing, er det et åpenbart forbedringspotensiale i den norske grunnskolen. Dette er barn som blir vurdert til ikke å ha gode nok leseferdigheter til å gjennomføre den nasjonale leseprøven. De siste årene har denne elevgruppen vært økende. I tillegg skårer over 20 prosent av elevgruppen på laveste nivå på den nasjonale leseprøven. Det å knekke lesekoden tidlig i skoleløpet er ifølge Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, avgjørende for enkeltelevens utvikling.

– Vi vet at det er sammenheng mellom lese- og skriveferdigheter og om eleven fullfører videregående skole eller ikke. Vi har fått stor tillit til metoden iMAL har utviklet og den har fått god mottakelse blant norske lærere. Metoden gir læreren unik innsikt i hva eleven kan og ikke kan av bokstaver og lesing, forteller Leiner.

iMALs digitale løsning kan brukes av både lærere, elever og familier og stigmatiserer ikke enkeltelever. Læremiddelet er også egnet til bruk for fremmedspråklige og videreutvikles kontinuerlig.

Når vi vet hvor viktig det er for et barn å knekke lesekoden, ble det viktig for oss i Ferd Sosiale Entreprenører å bidra til å spre denne løsningen fortest mulig til flest mulig elever, sier hun.

Ferd Sosiale Entreprenører ble først kjent med iMAL da selskapet deltok i akseleratorprogrammet Impact StartUp i 2019. Senere samme år vant de også Ferd-prisen Årets Sosiale Entreprenør.

Lærer som viser unge skoleelever hvordan iMal fungerer

ALLE SKAL MED: Gründer Regine Nagelhus har mange års erfaring som lærer. Nå jobber hun fulltid for å hjelpe barn å knekke lese- og skrivekoden. Foto: Line L. Wendel

Med kurs mot Sverige

De siste årene har iMAL fått et godt fotfeste i Norge. Flere hundre lærere har deltatt på iMAL-kurs, og læremidlet benyttes av 500 skoler i Norge. I 2020 lanseres iMAL også i Sverige og gründer Regine Nagelhus er spent på responsen i nabolandet.

– Det blir spennende å se om vi klarer å skape samme respons på det svenske markedet, sier hun.

Utvidelsen til Sverige er en naturlig forlengelse av den norske suksessen, og Nagelhus mener at gode metoder for læring ikke bør være begrenset av landegrenser.

– Leseopplæringen som tilbys elever er relativt lik i Norden. Vi tenker at det er et godt utgangspunkt for suksess med vår løsning, når vi ser hva vi har fått til her hjemme, sier hun.

Målrettet jobbing

Internasjonal skalering krever mye arbeid, og for iMAL har samarbeidet med Ferd vært avgjørende.

Ferd Sosiale Entreprenører er den første investoren vi har fått med på laget og de har allerede gitt oss vind i seilene når det gjelder nettverk. Vi har fått god fremdrift og gir full gass for å svare på denne tilliten, sier Nagelhus.

Å bygge en levedyktig bedrift som sosial entreprenør kan være utfordrende, særlig om du skal selge til det offentlige. Leiner påpeker at med lange og komplekse beslutningsprosesser i skoleverket, er det viktig å finne rett strategi. – Det at løsningen gir gode leseresultater er ikke nok, den må også være enkel å innføre og passe til skolens opplegg og planer.