Ferds verdijusterte egenkapital ble målt til 44,1 milliarder kroner per 30.06.2023, opp fra 43,1 milliarder kroner per 31.12.2022. For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 3,6 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne på 440 millioner kroner, var 1,5 milliarder kroner.

Du kan lese mer i vår oppsummering for første halvår 2023 her.