Bilde av Johan H. Andresen (fra venstre), Ingrid von Streng Velken, Jan Christian Vestre Nils Kristian Nakstad og Kristin Halvorsen på styreseminar. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

STYRELEDERSEMINAR: Fra venstre, Johan H. Andresen, Ingrid von Streng Velken, Jan Christian Vestre, Nils Kristian Nakstad og Kristin Halvorsen.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

 

– Næringslivet og selskapene er godt i gang med en historisk omstilling. Det er viktig, både for at selskapene skal forbli konkurransedyktige, og for at verden skal nå sine klimamål. Bærekraftig omstilling er en sentral oppgave for styrene sammen med øvrig ledelse, ansatte og tillitsvalgte, sa næringsminister Jan Christian Vestre da han åpnet Nærings- og fiskeridepartementet årlige styrelederseminar for styreledere i selskaper med statlig eierandel. Årets tema var bærekraftig omstilling og styrets strategiske rolle, og blant innlederne var Ferds styreleder og hovedeier Johan H. Andresen invitert, forøvrig som den eneste eksterne som bidro med eget innlegg.

Andresen delte tanker og erfaringer om å gå fra en bærekraftstrategi til bærekraftig strategi – erfaringer hentet fra Ferds omfattende eierskap i bedrifter med et sterkt og klart fokus på bærekraft som en sentral del av virksomheten. Hos Ferd dreier det seg riktignok om privateide selskaper uten statlig eierandel, men erfaringene er uansett relevante.

I panelet som diskuterte styrets rolle i utvikling av en bærekraftig strategi deltok, i tillegg til Andresen, Nils Kristian Nakstad, styreleder i Statnett SF og Ingrid von Streng Velken, styremedlem i Nysnø Klimainvesteringer. Panelet delte sine refleksjoner rundt det som ble karakterisert som et av de viktigste temaene som kommer på et styres bord. Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, deltok som moderator.