Foto: Aibel

For å ytterligere akselerere veksten tror styret og eierne at det er fordelaktig å styrke selskapets balanse. Aibels eiere, inkludert Ferd, vurderer mulighetene for å diversifisere eierskapet i selskapet, fortrinnsvis gjennom en børsnotering på Oslo Børs. En beslutning vil bli tatt på et senere tidspunkt.

Ferd eier 50% av aksjene i Aibel, der de resterende aksjene eies av Ratos (32%) og Sjätte AP-fonden (18%).

For ytterligere informasjon, besøk Aibel.