Styret i NorNAB sammen med styreleder Nick Hurd fra Global Steering Group for Impact Investments på lanseringen i Ferds lokaler 14. september. F.v.: Jonas Skattum (Katapult Ocean), Maria Grimstad de Perlinghi (Norselab), Nick Hurd, Espen Daae (Ferd), Signe Sørensen (Norfund), Lars Erik Mangset (Grieg investor) og Solveig Emilie Espedal Sundsdal (NySnø). Foto: Sveinung Bråthen

SAMLER KREFTER: Styret i NorNAB sammen med styreleder Nick Hurd fra Global Steering Group for Impact Investments på lanseringen i Ferds lokaler 14. september. F.v.: Jonas Skattum (Katapult Ocean), Maria Grimstad de Perlinghi (Norselab), Nick Hurd, Espen Daae (Ferd), Signe Sørensen (Norfund), Lars Erik Mangset (Grieg investor) og Solveig Emilie Espedal Sundsdal (NySnø).

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Sveinung Bråthen

 

I 2018 begynte tanken om å etablere en norsk arbeidsgruppe for impact-investeringer å ta form i Ferd Sosiale Entreprenører. I mai 2021 ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Grieg Investor, Nysnø, Wilstar, Katapult og Ferd for å etablere det vi i dag kjenner som NorNAB.

– Selv om markedet for impact-investeringer i Norge har modnet de siste årene, er det fremdeles fragmentert. Vi så et behov for å samle feltet for impact-investeringer i Norge. Verden står foran enorme utfordringer, og vi har bare seks år på oss på å nå FNs bærekraftsmål, sier Daae.

– For å sette problemet i perspektiv: I 2018 anslo OECD at det årlige finansieringsgapet for å nå bærekraftsmålene var på 2500 milliarder USD. I 2023 estimerer de at gapet har vokst til 4200 milliarder dollar, blant annet som følge av Covid, utdyper han.

Det høres kanskje mye ut, men utgjør faktisk kun 1,1 prosent av verdiene verdens finansinstitusjoner sitter på.

– Investert på riktig måte kan kapital være en del av løsningen i stedet for problemet, sier han.

STYRELEDERE: Nick Heard i GSG og Espen Daae i NorNAB. Foto: Sveinung Bråthen

Gjør en forskjell

The Global Impact Investing Network (GIIN) definerer impact-investeringer som: «investeringer med en intensjon om å skape en positiv, målbar sosial og miljømessig impact sammen med en finansiell avkastning.»

– Ingen klarer å løse verdens utfordringer alene, vi er nødt til å jobbe sammen. Det er behov for å bidra til å spre kunnskap om hva impact-investeringer er og ikke er og hvordan de skiller seg fra ESG investeringer, erfaringsutveksling og utvikling av rammevilkår på feltet, påpeker Daae.

Det er nettopp dette medlemmene i NorNAB nå forener sin ekspertise på. I tillegg til Marte Løfman og Espen Daae består styret av representanter fra Nysnø, Grieg Investor, Katapult, Norselab og Norfund.

– NorNab har store ambisjoner om å skape et blomstrende økosystem som muliggjør reelle impact-investeringer, slik at kapital investeres der den utgjør en forskjell. Vi begynte å rekruttere medlemmer i mai og har allerede fått en fenomenal start, forteller Daae.

Stor løftekraft

Fra høsten 2023 er NorNAB en del av The Global Steering Group for Impact Investment, et europeisk nettverk som prøver å finne løsninger på noen av verdens mest presserende sosiale og miljømessige utfordringer. Styreleder Nick Hurd i GSG var statsråd i den britiske regjeringen i ni år, blant annet som miljøvernminister under FNs klimakonferanse i 2015, da Parisavtalen ble vedtatt. Hurd leder også The Impact Taskforce på vegne av GSG. Det er et globalt initiativ som gir råd om impact-investeringer til blant annet G7-landene.

– GSG forsøker å endre systemet som styrer verdensøkonomien. Den ubehagelige sannheten er at dette systemet har vært en stor del av årsaken til de problemene vi ser i dag. Vårt mål er en økonomi hvor impact er en naturlig del av alle investeringsbeslutninger, og ses på som en verdi i seg selv. Hvis vi lykkes med det vil vi endre verden, påpeker han.

Hurd mener det er gjensidig positivt for Norge og GSG at NorNAB blir medlem.

– Jeg er sikker på at Norge vil være tjent med å bli del av et nettverk med mennesker over hele verden som er drevet av et ønske om endring. For GSG blir NorNAB et verdifullt medlem, sier han.

I en undersøkelse utført av NorNAB blir størrelsen på det norske markedet for direkte impact-investeringer estimert til 100 milliarder kroner (77 milliarder kroner uten såkalte Development Finance Institutions (DFIs)). GSG anslår at det europeiske markedet totalt har en verdi på om lag 900 milliarder kroner.

– Selv om Norge er et lite land, har vi stor løftekraft når det kommer til impact-investeringer, poengterer Espen Daae.

Norwegian Advisory Board for Impact Investing (NorNAB):

Formål:

Foreningens formål er å bidra til økt kapitalflyt til impact investeringer. Formålet skal oppnås ved å styrke markedet for impact investeringer;

  • Øke forståelsen av, og kjennskapen til, impact investeringer
  • Bidra til å forbedre rammevilkårene for impact investeringer
  • Være en pådriver for erfaringsdeling og utvikling av beste praksis innen impact investeringer.

Medlemmer:

Grieg Investor, Grieg Foundation, Nysnø Climate Investments, Katapult Ocean, TD Veen, Argentum Asset Management, Ferd AS, Norfund, Laerdal Medical, Norselab, Investinor, Wilstar AS, Oslo Business Region, Katapult Foundation, Impact StartUp Norge, Katapult Ocean, Ramboll Management Consulting, SINTEF TTO & Venture, Cubera Private Equity, Sustainability Hub Norway (S-HUB), SOS-barnebyer Norge, Thommessen, Advokatfirmaet Berngaard AS, Wilstar Social Impact, Oslo Tech, Cubera.