Offentlig sektor og sosiale entreprenører

Sosiale entreprenører har ofte tjenester som retter seg mot marginaliserte målgrupper eller mennesker i utenforskap. Derfor er samarbeid med offentlig sektor, eller salg av tjenester til dem, gjerne en naturlig del av forretningsmodellen.

iMAL-gründer Regine Nagelhus har mange års erfaring som lærer. Nå jobber hun fulltid for å hjelpe barn å knekke lese- og skrivekoden. Foto: Line L. Wendel

Det offentlige står i økt press for å utvikle nye og mer effektive velferdstjenester slik at de kan holde tritt med samfunnsendringene. Dette har ført til at stadig flere kommuner ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører. 

Fordi sosiale entreprenører ikke er en enhetlig gruppe kan det noen ganger være utfordrende å finne en samarbeidsform som fungerer for både entreprenørene og den offentlige part. Mange faktorer påvirker samarbeidsmulighetene, slik som organisering, holdninger, økonomi, juridiske spørsmål og silotenkning. Tross utfordringene finner flere og flere gode løsninger på dette, og mange mennesker får nytte av dette landet over. 

Les mer om hva som kjennetegner sosiale entreprenører her.