Porteføljeselskapet Lifetools digitale verktøy hjelper svært sårbare mennesker uten verbal tale å forstå og bli forstått. Foto: Simen Falck

Porteføljeselskapene i Ferd Sosiale Entreprenører skapte positiv effekt i livene til mer enn 70.000 mennesker i 2022. – Vårt mål er at selskapene skal vokse seg sterkere slik at de kan nå ut til enda flere, sier direktør Katinka Greve Leiner.

I 2022 besto porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) av 10 selskaper og to fondsinvesteringer. Kjernen i våre investeringer er å skape sosial effekt. Dette gjør vi ved å vurdere de sosiale resultatene i alle fasene av vår investeringsprosess, og å koble finansieringen til den sosiale effekten, ved bruk av det som kalles impacked-linked finansiering.

– Vi har alltid vært opptatt av å måle den faktiske sosiale effekten selskapene skaper i livene til menneskene de jobber med, og vi er stolte av å kunne gi ut vår 10. rapport med sosiale resultater. Å måle sosial effekt er krevende, og vi er ydmyke på at vi fortsatt er på en læringsreise etter alle disse årene, sier Katinka.

Mer modne verktøy for måling
Hun forteller at selskapene aktivt bruker rammeverk og metoder innenfor fagfeltet Impact Measurement og Management, metoder det blir stadig mer oppmerksomhet om og enighet rundt, også internasjonalt.

– Selskapene i porteføljen vår måler på sosiale indikatorer som gir dem viktig informasjon for å øke og maksimere sin sosiale effekt.

Selskapene i porteføljen til FSE er på ulikt modenhetsnivå ut fra hvor lenge de har målt sin effekt, men ifølge Katinka har alle flyttet seg i riktig retning. Flere av selskapene har iverksatt gode og relativt avanserte målesystemer, som for eksempel Unicus og Auticon.

–  Begge selskapene ansetter personer med autismespekterdiagnose som IT-konsulenter. Ved bruk av Impact Measurement og Management kan de dokumentere positive endringer i den enkeltes liv, som for eksempel økning i livskvalitet og styrket mental helse, sier hun og fortsetter: – Vi synes det er viktig å måle slike konkrete effekter. Hvis vi kun rapporterer og teller antall mennesker som er ansatt vet vi ikke hvordan ansettelsen fungerte, hvor lenge de ansatte ble der og hva det betød for dem å få jobben.

FSE jobber spesielt med selskaper innen fire satsingsområder:

  • Forebygge skolefrafall
  • Forbedre livssituasjonen til mennesker med ulike diagnoser innen nevromangfold
  • Øke inkluderingen til arbeidslivet for mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidsmarkedet
  • Forbedre livssituasjonen til eldre, spesielt de med demens

I 2022 hadde selskapene i porteføljen til sammen positiv effekt på 72.500 mennesker (ca. 50 000 livsendrende og 20 000 livsforbedrende).

– Som investor er det veldig givende å få lov til å jobbe med selskaper som gjør en faktisk forskjell i menneskers liv. Å følge dem over tid er både moro og utrolig spennende, sier Katinka.

Inkluderes i fellesskapet
FSE er en langsiktig og involvert investor. I 2022 bidro forretningsutviklerne på teamet med mer enn 3000 arbeidstimer til selskapene, og finansierte om lag 700 timer med ekspertkompetanse fra eksterne konsulenter.

– Vi er ikke en investor som legger penger på bordet og overlater selskapene til seg selv. Vi har erfart at de oppnår mye bedre resultater når vi går inn som en aktiv forretningsutvikler. Selv om selskapene i porteføljen er i ulike faser av modenhet er ingen av dem ferdig utviklede, sier hun.

Sosiale entreprenører er avhengige av tålmodige investorer som er risikovillige og villige til å være med og bygge et marked for deres produkter eller tjenester over år.

– Utover å skape sosial effekt er vårt mål at selskapene skal vokse seg robuste og vekstkraftige slik at de kan nå ut til enda flere, sier Katinka.

En fellesnevner for flere av selskapene i porteføljen er inkludering, både i skole og arbeidsliv.

– Det finnes grupper med mennesker i samfunnet som av ulike årsaker ikke får bruke evnene sine, føle at de bidrar eller oppleve mestring. Dette er allmennmenneskelige behov vi alle har, derfor er det så fint å se at selskapene i porteføljen kommer opp med nye løsninger slik at flere inkluderes, sier hun.

Har gått opp løypa
Johan H. Andresen var den første norske investoren som engasjerte seg i sosialt entreprenørskap og en av de første til å bruke begrepet i Norge allerede i 2007. Katinka Greve Leiner har ledet FSE siden oppstarten i 2009, og mener mye har endret seg i løpet av disse årene.

– Sosialt entreprenørskap har gått fra å være et relativt ukjent begrep til noe de fleste er positive til og mange er nysgjerrige på. Fordi det finnes et marked med muligheter for både sosial og økonomisk avkasting, er det også etter hvert flere modne selskaper å kunne investere i. Det gjør det mulig å være en mer profesjonell investor, sier hun.

FSE hilser flere sosiale investorer velkommen.

– Det begynner å bli et økosystem med flere aktører som investerer i tidlig fase-selskaper, slik at vi kan konsentrere oss om dem som er litt mer modne, sier Katinka.

FSE har etablert akseleratorprogrammet Impact StartUp, hvor impact-selskaper får hjelp til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller.

– Hensikten er å gi et tilbud til oppstartsselskaper som er i en for tidlig fase for oss. Satsingen er også et ledd i arbeidet vårt med å styrke økosystemet for sosiale entreprenører i Norge og Norden, avslutter hun.

Les mer om FSE og de sosiale resultatene til selskapene i resultatrapporten vår her.