Mann og dame ser på pc-skjerm

IT-konsulenter med unike egenskaper

auticon er en internasjonal IT serviceleverandør som ansetter mennesker med autismespekter-diagnose som IT-konsulenter. Selskapet er kjent for høy kvalitet i leveransene og for sin positive arbeidskultur, bygget på individuelle styrker og talenter hos de ansatte. 

auticon har 236 ansatte med autismediagnose (2019). Selskapet er etablert i Tyskland, England, Skottland, Frankrike, Sveits, Italia, USA, Canada og Australia. Ferd Sosiale Entreprenører investerte i auticon i 2018, via et felles oppkjøp av selskapet Mindpark Inc. i USA.

Vekst og ambisjoner

auticon har dokumentert en robust forretningsmodell der selskapet bistår en global kundebase med kvalitetskontroll, testing, dataanalyse, softwareutvikling, informasjonsforvaltning og rapportering. Selskapet har planer om å ekspandere både organisk og gjennom oppkjøp, primært i Nord-Amerika og Europa, i tillegg til å øke aktiviteten på eksisterende kontorer.

Om selskapet

Etablert: 2011
Antall årsverk: 236 ansatte med autisme per 31.12.2019
Gründer: Dirk Müller-Remus
Daglig leder: Kurt Schöffer
Organisasjonsform: GmbH