Foto: Kent Smith

Konsulenter med unike kunnskaper

auticon er et selskap med tilsvarende virksomhet som Unicus, men i andre land. Selskapet er kjent for høy kvalitet i leveransene og for sin positive arbeidskultur som bygger på individuelle styrker og talenter hos de ansatte.

Selskapet har over 200 ansatte med autismediagnose, og er etablert i Tyskland, England, Skottland, Frankrike, Sveits, Italia, USA, Canada og Australia. Vi investerte i selskapet i 2018 via et felles oppkjøp av selskapet Mindspark Inc. i USA, og har en eierandel på 9,95 %.

Vekst og ambisjoner

auticon har en robust forretningsmodell der selskapet bistår en global kundebase med kvalitetskontroll, testing, dataanalyse, softwareutvikling, informasjonsforvaltning og rapportering. Selskapet har planer om å ekspandere både organisk og gjennom oppkjøp, primært i Nord-Amerika og Europa. I tillegg skal de øke aktiviteten på eksisterende kontorer.

Om selskapet

Etablert: 2011
Gründer: Dirk Müller-Remus
Daglig leder: Kurt Schöffer
Organisasjonsform: GmbH

Sosiale resultater

204

IT-konsulenter med autisme i 2020.

265

IT-konsulenter med autisme i 2021.

Ansatte mener

2020
2021
Jobben i Auticon har forbedret deres ferdigheter
80%
83%
Jobben i Auticon har gitt mer tro på seg selv
70%
79%
Jobben i Auticon har gitt økt livskvalitet
74%
87%