Foto: Kent Smith

Konsulenter med unike kunnskaper

Selv om tallene kan variere, anslås det at arbeidsledigheten blant voksne på autismespekteret er 70 – 80 % (auticon.com). Samtidig har autisme en rekke positive særtrekk som er etterspurte egenskaper i arbeidslivet som for eksempel detaljfokus, nøyaktighet, struktur og systematisk tilnærming og analytiske evner. For auticon representerer disse egenskapene hos medarbeiderne et konkurransefortrinn.

Selskapet bidrar til bedre økonomiske og sosiale vilkår for voksne med autisme ved å tilby dem karrieremuligheter av høy kvalitet. De ansatte i auticon får muligheten til å utvikle langvarige karrierer innen teknologisektoren, bli mer selvstendige og få bedre livskvalitet.

Vekst og ambisjoner

auticon har en robust forretningsmodell der selskapet bistår en global kundebase med dataanalyse, dataengineering, softwareutvikling, test og kvalitetssikring, cybersec, RPA, AI-programmering og vask og tilrettelegging av data. Selskapet er kjent for høy kvalitet i leveransene og for sin positive arbeidskultur som bygger på individuelle styrker og talenter hos de ansatte. auticon har planer om å ekspandere både organisk og gjennom oppkjøp, primært i Nord-Amerika og Europa, men ser også mot Asia.

Verdensledende arbeidsgiver for personer med autisme

Våren 2023 slo selskapet seg sammen med det norske selskapet Unicus, et selskap i vår portefølje med tilsvarende forretningsmodell. Vi har jobbet med Unicus siden 2009 og investerte i tyske auticon i 2018. Formålet med fusjonen er å bygge et sterkt selskap, som kan skape enda større verdier og sosial effekt – både i dagens markeder og i nye.

Det nye selskapet går også lengre enn å bare ansette voksne med autisme som IT-konsulenter. Ved å samarbeide med auticon, får kunder tilgang til tjenester som hjelper de å bli bedre arbeidsgivere for eksisterende og fremtidige ansatte som er nevrodivergente. Denne tjenesten kalles Neuroinclusion Services, og selskapet trente over 6000 personer i Neuroinclusion i 2023.

Selskapet har nå virksomhet i 30 byer og 15 land, og forventer å ha ca. 550 medarbeidere på autismespekteret ved utgangen av 2024 (mer enn 80 prosent av arbeidsstyrken).

Viktig milepæl

Vi som investor har hatt en viktig rolle i sammenslåingen, og det er en milepæl for oss å være med å bygge et multinasjonalt selskap der hovedmotivasjonen er å gi jobb til personer med autisme for å forbedre deres livssituasjon.

Sosiale resultater 2023

436

Antall konsulenter med autismediagnose

266

Antall organisasjoner auticon har jobbet med

149

Antall organisasjoner som har mottatt opplæring i nevrodiversitet

Konsulentenes erfaring

77%

Føler de kan være seg selv på jobb

81%

Føler seg mer selvsikre

81%

Opplever forbedret livskvalitet siden de startet å jobbe i auticon

Kundenes erfaring

96%

Av kundene sa at auticon-konsulenter ga verdifulle faglige bidrag til sine prosjekter

73%

Av kundene våre tror at det å jobbe med auticon-konsulenter har hatt en positiv innvirkning på kulturen i teamet deres

81%

Er enige i at teamet deres føler seg tryggere på å jobbe med autister

Informasjon om resultatene

Antall ansatte med autismediagnose er hentet fra selskapets egen database ved årsslutt.

Antall selskap auticon har jobbet med totalt (ink. nevrodiversitetstrening) og levert nevrodiversitetstrening til er hentet fra selskapets egen database.

Tallene for konsulentenes erfaring baserer seg på en spørreundersøkelse sendt ut til alle ansatte mellom august og okotber 2023, og ble besvart av 281 av 436 ansatte.

Resultatene knyttet til kundene baserer seg på en spørreundersøkelse sendt ut til alle kundene mellom august og september 2023, selskapet fikk 113 svar fra 81 organisasjoner (av 266).

Historikk:

Unicus ble startet i 2009 av Lars Johansson-Kjellerød, og auticon ble gründet av Dirk Müller-Remus i 2011.