Foto: Kent Smith

Konsulenter med unike kunnskaper

auticon er et selskap med tilsvarende virksomhet som Unicus, men i andre land. Selskapet er kjent for høy kvalitet i leveransene og for sin positive arbeidskultur som bygger på individuelle styrker og talenter hos de ansatte.

Selskapet har over 200 ansatte med autismediagnose, og er etablert i Tyskland, England, Skottland, Frankrike, Sveits, Italia, USA, Canada og Australia. Vi investerte i selskapet i 2018 via et felles oppkjøp av selskapet Mindspark Inc. i USA.

Vekst og ambisjoner

auticon har en robust forretningsmodell der selskapet bistår en global kundebase med kvalitetskontroll, testing, dataanalyse, softwareutvikling, informasjonsforvaltning og rapportering. Selskapet har planer om å ekspandere både organisk og gjennom oppkjøp, primært i Nord-Amerika og Europa. I tillegg skal de øke aktiviteten på eksisterende kontorer.

Våren 2023 slo selskapet seg sammen med Unicus som også er i vår portefølje. Vi som investor har hatt en viktig rolle for å få dette til å skje, og det er en milepæl for oss å ha vært med å bygge et multinasjonalt selskap der hovedmotivasjonen er å gi jobb til mennesker med ASD for å forbedre deres livssituasjon.

Om selskapet

Etablert: 2011
Gründer: Dirk Müller-Remus
Daglig leder: Kurt Schöffer
Organisasjonsform: GmbH

Sosiale resultater 2022

Konsulentenes erfaring

92%

Føler seg støttet på jobb

91%

Føler seg verdsatt for den de er

79%

Føler seg mer selvsikre

85%

Sier de liker arbeidet de gjør

83%

Rapporterer forbedret velvære

87%

Opplever en forbedret livskvalitet siden de ble med i auticon

305

Antall IT-konsulenter på autismespekteret 2022

81%

Er enige om at arbeidet de gjør i auticon samsvarer med deres ferdigheter

Kundenes erfaring

68%

Av kundene våre sier deres oppfatning av autisme har endret seg

85%

Er enige i at teamet deres føler seg tryggere på å jobbe med autister

93%

Av kundene våre sa at auticon-konsulenter ga verdifulle faglige bidrag til sine prosjekter: Større nøyaktighet, alternativt perspektiv / ideer, Innovativ tilnærming, økt effektivitet.

86%

Av kundene våre tror at det å jobbe med auticon-konsulenter har hatt en positiv innvirkning på kulturen i teamet deres: Tydeligere kommunikasjon, bedre teamarbeid, økt empati, økt følelse av mening.

Se appendiks for detaljert forklaring på hvordan tallene er innhentet her.

Om de sosiale resultatene

auticon ansatte 113 nye personer med ASD i 2022. Målsetningen deres var å ansette 104 nye konsulenter, og de nådde dermed dette og mere til. I 2021 ansatte de 87 nye konsulenter. Et av auticons mål er hvert år å øke antall ASD-personer de klarer å lose gjennom en vellykket rekrutteringsprosess. En vellykket rekrutteringserfaring bidrar til å bygge opp selvtilliten og bevissthet om hvordan man bør oppføre seg i ansettelsesprosesser. Dette forbedrer sjansene for å lykkes med å få jobb også andre steder.

auticon måler effekten på både ansatte og kunder som bruker deres tjenester. Målingene viser at begge grupper rapporterer om svært positive erfaringer. Det har vært spennende og lærerikt å følge med på hvordan teamet i auticon har jobbet med å styrke effektmålings- og styringsprosessene det siste året. Les mer i auticons egen impact-rapport som ligger på deres hjemmeside.

Les mer om hvordan vi jobber med impact og se flere av selskapenes sosiale resultater her:

Gå til resultatrapport 2021 & 2022