Foto: Kent Smith

Konsulenter med unike kunnskaper

auticon er et selskap med tilsvarende virksomhet som Unicus, men i andre land. Selskapet er kjent for høy kvalitet i leveransene og for sin positive arbeidskultur som bygger på individuelle styrker og talenter hos de ansatte.

Ferd har en eierandel på 9,95 % og jobber noe annerledes med dette selskapet enn de norske selskapene i vår egenkapital- portefølje. I hovedsak har vi utøvet vårt eierskap gjennom en aktiv og sentral styrerepresentasjon.

Selskapet har over 200 ansatte med autismediagnose, og er etablert i Tyskland, England, Skottland, Frankrike, Sveits, Italia, USA, Canada og Australia. Ferd Sosiale Entreprenører investerte i selskapet i 2018 via et felles oppkjøp av selskapet Mindspark Inc. i USA.

Vekst og ambisjoner

auticon har en robust forretningsmodell der selskapet bistår en global kundebase med kvalitetskontroll, testing, dataanalyse, softwareutvikling, informasjonsfor- valtning og rapportering. Selskapet har planer om å ekspandere både organisk og gjennom oppkjøp, primært i Nord-Amerika og Europa. I tillegg skal de øke aktivite- ten på eksisterende kontorer.

Om selskapet

Etablert: 2011
Antall årsverk: 236 ansatte med autisme per 31.12.2019
Gründer: Dirk Müller-Remus
Daglig leder: Kurt Schöffer
Organisasjonsform: GmbH
Resultater: Last ned PDF