Fokus på autismens positive særtrekk

Asperger syndrom karakteriseres som en nevropsykologisk utviklingsforstyrrelse som ofte blir sett på som en høyt fungerende form for autisme. Diagnosen påvirker ofte kommunikasjon og evnen til sosialt samspill.

Selv om tallene kan variere, anslås det at arbeidsledigheten blant mennesker på autismespekteret er 70 – 80 %. Samtidig har autisme en rekke positive særtrekk som er etterspurte egenskaper i arbeidslivet som for eksempel detaljfokus, nøyaktighet, struktur og systematisk tilnærming. Unicus bruker disse egenskapene hos sine medarbeidere som et konkurransefortrinn.

Spisskompetanse på IT-tjenester

Unicus er et konsulentfirma som tilbyr IT-tjenester innen programvareutvikling, testing, kvalitetssikring og Data Science. Selskapet har i dag store aktører som Equinor, Coop, Statkraft, SEB, DNB, H&M, Scania, Møller Mobility Group, Visma og Statnett på kundelisten.

Unicus har kontorer i Oslo, Stavanger, Stockholm og Helsinki, og har ambisjoner om ytterligere vekst med etablering av flere avdelinger i Norge og utlandet.

I 2018 investerte vi også i et tysk selskap, auticon, som ligner Unicus, men som har virksomhet i andre land. Vi har over lengre tid sett synergier mellom selskapene, og har utforsket og støttet dialog om sammenslåing. Det var derfor svært gledelig at dette ble en realitet våren 2023.

Endelig match!

– Da hun vokste opp, visste ikke Emmi Nyqvist hva hun skulle ende
opp med å bli. Hun studerte landskapsdesign, men var ikke fornøyd.
Så studerte hun bilmekanikk, men det var heller ikke noe for henne. Så begynte hun å studere IT, men selv med IT-diplom klarte hun ikke å finne en jobb og var arbeidsledig i 2 år.

Emmi startet opplæringsperioden ved Unicus Finland i januar 2020, og i mars 2020 ble hun ansatt i Unicus som testkonsulent. Hun har siden da jobbet med kunden City of Helsinki og de har vært svært fornøyd med innsatsen hennes. Emmi har nå jobbet og mottatt lønn i et år. På spørsmål om hva som har endret seg i livet hennes i denne nye situasjonen svarer hun “alt”!

Om selskapet

Etablert: 2009
Gründer: Lars Johansson-Kjellerød
Daglig leder: Christian Ursin-Holm
Organisasjonsform: Ordinært aksjeselskap

Sosiale resultater 2022

150

Antall konsulenter på autismespektret (per 31.12.)

1,8x

Økt employability

75%

Økning i inntekt

4 land+

1 under etablering

17%

Økning i livskvalitet

18%

Forbedret mental helse

Se appendiks for detaljert forklaring på hvordan tallene er innhentet her.

Om de sosiale resultatene

Unicus er i sterk vekst og hadde 150 ansatte med ASD ved utgangen av 2022. Dette er opp fra 117 i 2021. Totalt 20 konsulenter har sluttet i løpet av året og har enten gått til annen jobb eller utdanning. På tross av denne sterke utviklingen holder de sosiale resultatene seg stabilt gode. En reduksjon i employability kan forklares med at det er mange nyansatte som kommer fra utenforskap, men også at flere erfarne konsulenter har sluttet. Svarprosenten i selskapets nullpunktsmålinger er 90 %, og det er betryggende at indikatorene generelt sett er stabile selv i en periode med betydelig vekst og mange nye ansatte.

Unicus har gjort sitt impact-styringssystem til- gjengelig på hjemmesiden sin, til inspirasjon og nytte for andre.

Les mer om hvordan vi jobber med impact og se flere av selskapenes sosiale resultater her:

Gå til resultatrapport 2021 & 2022