Spisskompetanse på IT-tjenester

Unicus er et konsulentfirma som tilbyr IT-tjenester innen Utvikling, Test, Kvalitetssikring og Data Science. Selskapet skiller seg fra andre aktører ved at de utelukkende ansetter konsulenter med diagnosen Asperger.

Fokuserer på autismens positive særtrekk

Asperger syndrom karakteriseres som en nevropsykologisk utviklingsforstyrrelse som ofte blir sett på som en høyt fungerende form for autisme. Diagnosen påvirker ofte kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. 

Selv om tallene kan variere, anslås det at arbeidsledigheten blant mennesker på autismespekteret er 70 – 80 %. Samtidig har autismen positive særtrekk som detaljfokus, nøyaktighet, struktur og systematisk tilnærming, som er etterspurte egenskaper i arbeidslivet. Unicus bruker disse egenskapene hos sine medarbeidere som et konkurransefortrinn.

Unicus har i dag store aktører som Equinor, Nordea, SEB, DNB, H&M, Scania, Møller Mobility Group, Visma og Statnett på kundelisten. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Stockholm og Helsinki og har ambisjoner om ytterligere vekst med etablering av flere avdelinger i Norge og utlandet. 

Ferd Sosiale Entreprenører kom inn som eier i Unicus i 2016.

Resultater 2019

Tall i parentes er for 2018.

  • Antall ansatte med Asperger: 48 (35)
  • Andel konsulenter i fakturerbart arbeid: 97,7 % (93%)
  • Samfunnsøkonomisk verdi: 18,5 mill kr¹ (13,3 mill)
  • Økt livskvalitet blant ansatte (skala 1-5):  3,92 (3,89)

¹ Verdi er basert på total skatt på lønn de ansatte med Asperger betaler + arbeidsgiveravgift alle ansatte + spart trygd – støtte vi får fra det offentlige.

Om selskapet

Etablert: 2009
Antall årsverk: 54 (46 i målgruppen)
Gründer: Lars Johansson-Kjellerød
Daglig leder: Christian Ursin-Holm
Organisasjonsform: Ordinært aksjeselskap