SATSER FOR FULLT: Daglig leder Hilde Vikse (t.v.) og kreativ leder Rhonda Nes Lothe er gründerne bak KLAR kompetanse. Begge jobbet tidligere som lektorer ved Haugaland videregående skole i Haugesund.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: KLAR kompetanse/Vestbris

 

Gründerne bak KLAR kompetanse, Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe, har begge lang erfaring som språklærere på yrkesfag ved videregående skoler.

– Vi la merke til at fagspråk var det store hinderet for elever med flerspråklig bakgrunn. Det har ingen hensikt å bare fokusere på å lære bort generell norsk, det viktigste er å spisse opplæringen inn mot fagspråket de trenger når de skal ut i jobb, sier Lothe.

Da ideen til en digital løsning var født høsten 2018, bestemte Vikse og Lothe seg for å starte et eget selskap for å utvikle en app.

– Vi mente at det var lettere å gjennomføre i stedet for å lage et stort undervisningopplegg i regi av skoleverket. Vi hadde hele tiden et ryddig skille mellom våre roller som lærere og KLAR kompetanse, sier Lothe.

MÅLRETTET LÆRING: Helse-og oppvekstfag er et av seks utdanningsprogrammer KLAR-serien finnes tilgjengelig i. Foto: KLAR kompetanse/Vestbris

Relevant språkstøtte

KLAR-serien er utviklet i samarbeid med Cappelen Damm forlag, og består av tre ulike læringsressurser: En app, en praksisordbok og en språkboks. KLAR app er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

– Utgangspunktet var å lage digital språkstøtte rettet mot flerspråklige elever i fagutdanning. Etter hvert har vi fått tilbakemeldinger fra mange elever med norsk som morsmål som også forteller at de har god nytte av appen. Vi vet at 10-15 prosent av elever med norsk morsmål har utfordringer som ADHD eller lese- og skrivevansker som gjør læring utfordrende. Her er også motivasjon og mestring en relevant faktor, sier Lothe.

KLAR-serien er tilgjengelig i fem ulike utdanningsprogram på VG1-nivå: Helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, teknologi- og industrifag, restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv. På VG2-nivå er KLAR Maritime fag innlemmet. I slutten av mai fikk KLAR kompetanse ny tildeling fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle 8 nye utdanningsprogram i appen.

KLAR app tilbyr morsmålsstøtte på foreløpig seks morsmål: Engelsk, polsk, litauisk, somali, tigrinja og arabisk.

– Et utvalg relevante ord i hvert utdanningsprogram ligger tilgjengelig i appen på både morsmål, engelsk og norsk. I motsetning til oversetterprogram som Duolingo og Google translate har vi sortert ut et minimumsnivå av ordforråd elevene trenger for å kunne bestå eksamen, forteller hun.

En egen funksjon i appen gjør det også mulig for elevene å legge til egne ord.

– De kan ta bilder av ord og skrive forklaringen i samarbeid med lærer eller praksislærer. Dermed aktiverer de læringen selv ved å bygge opp sin egen praksisordbok, legger hun til.

ALLTID I LOMMA: KLAR app er en enkel, oversiktlig og intuitiv læringsressurs tilpasset fremtidens skole og arbeidsliv. Foto: KLAR kompetanse/Vestbris

Tenker langsiktig

Gjennom sitt samarbeid med inkubatoren Validé Haugensundregionen fikk Vikse og Lothe kjennskap til Ferd Sosiale Entreprenører. (FSE) De tok kontakt og ble invitert til et åpnet digitalt møte for å presentere seg.

KLAR kompetanse var med i FSEs akseleratorprogram Impact Startup høsten 2022, og våren 2023 investerte Ferd i selskapet med impact-linket variant av SAFE (Simple Agreement for Future Equity).

– For oss er det helt fantastisk å bli en del av FSEs portefølje. Vi har klart å hente offentlige midler til produktutvikling, men det er svært sjelden det offentlige gir tilskudd til lønnsutgifter. Både Hilde og jeg har nå sagt opp jobbene våre og jobber fulltid med å videreutvikle KLAR-serien, og med FSE på laget har vi mulighet til å bygge en robust organisasjon. Vi har fått både mulighetsrom og handlingsrom til å tenke i et lengre perspektiv, og det er utrolig deilig. Samtidig er det trygt og godt å ha Ferd i ryggen som forretningsutvikler, siden dette er upløyd mark for oss, påpeker Lothe.

Til nå har 45 skoler kjøpt KLAR app.

– Vi får også en del henvendelser fra privat næringsliv som ansetter utenlandsk arbeidskraft. Spesielt innen helsesektoren er det stor mangel på fagarbeidere, og ansatte som skal jobbe med mennesker må kunne kommunisere med dem, poengterer Rhonda Nes Lothe.